Sitemap

1894 Govaerts Pierre en Francois Marie Agnes gezin

site search by freefind advanced
 

HEERS
EN ZIJN 12 KERKDORPEN

Geschiedenis, anecdotes, verhalen en famliliefoto’s over Heers en zijn deelgemeenten

U bevindt zich hier:

Gemeenten

Informatie

Nieuws uit Heers

|   Home |   Horpmaal |   Plaatsnamen - Toponiemen

Plaatsnamen - Toponiemen

Plaatsnamen worden in het algemeen uitgedrukt als toponiemen. Een toponiem is de eigennaam van een geografische entiteit. Het woord “toponiem” komt van het Grieks “topos” (plaats) en “onoma” (naam) is dus synoniem van plaatsnamen. In de plaatsnamen zitten verschillende aanwijzingen verborgen die tot een reconstructie van een historisch landschap kunnen leiden. Volgens de Registers der Buurtwegen (Dorpsplannen van1840) komen rondom de dorpskern, op het landelijk grondgebied van Horpmaal 54 verschillende plaatsnamen voor.
Even opsommen:

Houtebrug

 't Diepgat

 Achter De Vivier

Heerebampt

De Kriekelberg

Aan de Alien Bosch

Het Bunder

 De wijngaerdberg

Aan de Mergelkuil

Koeydreeft

Het Boschveld of Bosveld

Aan de Luikerweg

Reykelsgat

Het Kruys

Telthage

De Weyngaerd

Aan de Kapel

Achter de Oude Smis

Aan de Tongerschestraat

De Engenpoel

Op de Puthof

Het Kleynveld

Aan de Hexstraat

De Bransberg

Het Hexveld

Achter de Tomb

De Roselaer

Bissembrouck (Biesembroek)

Aan de Breeweg

In de Ikkerdel (Jekerdel)

De Vijfentwintigroeden

't Verbrand Goed

Duvivier Bosch

Op de Gurschovenstraat

Den Bodem

De Heereweg

Horneveld ook Heurneveld

Lovendal

Aan Gouwishaag

Het Gutschovenveld

Horpmael Dorp

De Bel

De Loonerweg

Horpmael de Beemden

Boven het Mergelstraatje

Veulenschestraat

De Smisstraat

De Keyberg

Aan de Willemsteen

De Groote Weide

De Jekerberg

De Mou

Op de Houte weg

Op den Oyenweg


 
Er zijn ook nog anderen plaatsen (van een bijzondere aanwijzing) die soms nog worden uitgesproken en die niet opgenomen zijn op de kaarten en in de registers van de Buurtwegen en het Kadaster, zoals ;
De Vossekuilen, Het Jekerdel, De (Mergel)Kuilen, De Zavelstraat, Op Henne…

Sedert de landelijke herschikking door de ruilverkaveling in 1990 zijn bepaalde plaatsnamen op de vernieuwde kaarten niet meer opgenomen, maar in de volksmond blijven ze uitgesproken en zijn een waardevolle herinnering aan het verleden.

Michel Mathei

 

©GvSw2002-2020

Disclamer

Contact

Medewerkers-auteurs

get_adobe_reader

GvSw webdesign