Sitemap

1894 Govaerts Pierre en Francois Marie Agnes gezin

site search by freefind advanced
 

HEERS
EN ZIJN 12 KERKDORPEN

Geschiedenis, anecdotes, verhalen en famliliefoto’s over Heers en zijn deelgemeenten

U bevindt zich hier:

Gemeenten

Informatie

Nieuws uit Heers

|   Home |   Algemeen |   Kruisteken op het brood

Het kruisteken op het brood.

Bij het aansnijden van een brood wordt nog door zeer vele volksvrouwen een kruisteken over het brood gemaakt Dit gebruik is ouder dan onze kristelijke jaartelling. Voor dit gebruik verkristelijkt werd, had dit teken den vorm van een hamer. Het kruis en den hamer hebben als vorm dan ook iets gelijkend met elkaar Dit is waarschijnlijk dan ook een van de redenen waarom het kruisteken het hamerteken gemakkelijk zal verdrongen hebben. Zooals het kruisteken in de Kristelijke levensbeschouwing thuis hoort, zoo hoort het hamerteken in de oud-Heidensche levensbeschouwing thuis. De hamer was het wapen en de eigendom van Thor. Deze was de zoon van Wodan, de heidensche oppergod, zooals Jezus de zoon was van God den Vader. Dezen hamer had de eigenschap, dat hij steeds terug in de hand en van zijnen eigenaar kwam, hoever hij ook weggeslingerd werd. Het donderen en bliksemen wordt door het wegwerpen van dezen hamer veroorzaakt. Deze hamer was de verpersoonlijking van de hoogste physieke macht.
Het hamerteken dat door onze heidensche overgrootmoeders bij het aansnijden van hun brood gemaakt werd, scheen dus als te willen zeggen . Gij hamer van Thor, schenkt uwe macht aan dit brood, opdat wij er sterker door worden.

Uit: Losse bij drage tot de Volkenkunde en Legenden, uitgegeven in 1937van de hand van Egied Wijn

Jos Valley

 

©GvSw2002-2020

Disclamer

Contact

Medewerkers-auteurs

get_adobe_reader

GvSw webdesign