Sitemap

1894 Govaerts Pierre en Francois Marie Agnes gezin

site search by freefind advanced
 

HEERS
EN ZIJN 12 KERKDORPEN

Geschiedenis, anecdotes, verhalen en famliliefoto’s over Heers en zijn deelgemeenten

U bevindt zich hier:

Gemeenten

Informatie

Nieuws uit Heers

|   Home |   Horpmaal |   Schouwgeld Horpmael

Schouwgeld Horpmaal

Limburgse volkstellingen in de 18de eeuw
In 1748 gaf "Het Centraal Bestuur van Luik" de opdracht  belastingen te heffen op iedere haard of schouw van een woning. De burgemeesters van elke gemeente hadden de opdracht gekregen om notitie te nemen en het bedrag van 1 gulden per schouw te innen.
De pastoor moest een lijst van armen uit het dorp opstellen, deze personen verkregen dan vrijstelling.

De lijsten bevatten :
- naam van het gezinshoofd
- aantal haarden
- geïnde sommen
- bewoner was eigenaar of huurder
- lijst van de armen

De lijsten geven een beeld van :
- aantal huizen in de gemeente of dorp
- bepaalde volgorde per straat, wijk of gehucht
- een relatieve grootte van de huizen
- aantal onbemiddelde

Le sousigné attestent davoir fait la visite de touts les places à feu qui se trouvent dans la communeauté de Horpmael avec noms et surnoms de touts les gens ici marqué et paye.

Vertaling : De ondergetekende heeft een toezicht gehouden van alle plaatsen met vuur die men vindt in de gemeenschap van Horpmaal, met naam en voornaam van alle mensen hieronder beschreven en betaald.
 

Monseigneur Jacquet heeft zeven plaatsen met vuur                                               7

Eerwaarde Heer pastoor

2

Richaldus Vandersmissen

2

Thomas Delvigne

2

Leonardus  Coenen

2

Andreas Neijs

1

Gilis Stevens

1

Petrus Beulinx

2

Wilhelmus Boe

2

Arnold Bels

1

Wilhelmus Lambi

1

Baldevinus Debrouck

1

Hendricus Coenen

1

Joannes Cornilis

2

Johannes Dumon

2

Petrus Lambie

1

Gilis Petermans

2

Guilhelmus Devuvier

2

Hendricus Peters

1

Jean Nijs

1

Hubertus Vrancken

2

Nicolaas Mourmans

2

Gerardus Poismans

2

Jacobus Haling

1

Jean Nijs

1

Hendricus Peters

1

Jean Lemmens

1

Weduwe Jean Booden

5

Margarita Lamotte

2

Matheus Meroden

2

Arnoldus Trempeneers

2

Matheus Boden

2

Jean Vanmunster

1

Carolus Timmerman

2

Arnoldus Gramette

1

Jean Heno

1

Arnoldus Savonier

1

Weduwe Melchior Knapen

1

Hendricus Geijsebrex (Ghijsbrechts)

2

Nicolaas Vandersmissen

1

Hendricus Bels

1

Govis Dieu

2

Franciscus Coenen

2

Jean Boomans (Bomans)

1

Dominicus Pluymers

1

Gijsen Gijsens

2

Martinus Gijsens

1

Dirick Vanharen

2

Gilis Knapen

3

Weduwe Jean Mourmans

1

Thomas Vandeborne

5

Jean Vandersmissen

2

Lambertus Cox

1

Jean Cox

2

Franciscus Orye

1

Martinus Petitjean

2

Hendricus Heusdens

1

Jean Gijsens

1

 Petrus Vervoort

1

Arnoldus Bels

1

Art Gijsens

2

Georgius Stevens

1

Wilhelminus Moors

1

Joanna Thewis

1

Ludovicus Tist

2

Weduwe Jean Stevens

1

Renier Lowet

2

Jean Engels

2

 Weduwe Hendricus Baldewijns

1

Weduwe Jean Mourmans

2

Thomas Coenen

2

Lambertus Gijsens

3

Dionisius Nijs

1

Jean Lemmens

1

Thomas Smets

2

Stefanus Boden

5

Jean Drisen

2

Arnoldus Trempeneers

2

Hendricus Vrancken

1


 
Drie verloochenen in alles om niet te willen betalen ;
Arnold Savonier, Lambert Cox en Art Gijsens.
Totaal van 135 schouwen

Art Gijsens moet twee plaatsen, Arnold Savonier één en Lambert Cox één.
Ik heb een lijn getrokken onder hun namen in de lijst.
Het totaal bedraagt 131 zonder hen die niet wilden betalen.

Getekend door de meerderen van het dorp en de burgemeester van Horpmaal,
Willem Bosch.

Bron : Rijksarchief Luik. Schouwgeld, Reg. “États 97, fol. 293-294”.

 Michel Mathei

 

©GvSw2002-2020

Disclamer

Contact

Medewerkers-auteurs

get_adobe_reader

GvSw webdesign