Sitemap

1894 Govaerts Pierre en Francois Marie Agnes gezin

site search by freefind advanced
 

HEERS
EN ZIJN 12 KERKDORPEN

Geschiedenis, anecdotes, verhalen en famliliefoto’s over Heers en zijn deelgemeenten

U bevindt zich hier:

Gemeenten

Informatie

Nieuws uit Heers

|   Home |   Algemeen |   Spreuken en zegswijzen

moak het mer annes

maak het maar anders

spoart oer troanjkes mr veut loater

spaar je traantjes maar voor later

da git geleek e fleutje van n sent

dat gaat vanzelf

diej es nie onder 'n dooi hin oatgebrud

die is niet van gisteren

dowe es geen riedje bei te schieten

daar is niet mee overeen te komen

hije kan genne vros euver enne stichel helpen

hij kan niet van de grond, hij redt het niet

hije het genne naogel om an zen kont te kretsen

hij bezit niets

den deksel op oere snauwt krige

afgestraft worden

hauge weind en bruistig wer

hoge bomen vangen veel wind

de pot verwet de kettel da ter zwat is

iem. verwijt een ander gebreken die hij zelf heeft

wedder sprengen da oere stek lang es

onderneem niets boven uw krachten

euver jade liggen of op de walm liggen

opgebaard liggen tussen overlijden en begrafenis

de waogel ni veur de pjaad spannen

verkeerd te werk gaan

enne pot naot

dat is hetzelfde

as da op oere teen viel was ter euver

als ge zo ‘n heel klein stukje maar gekregen hebt

zoe fier as enne gieter

heel fier zijn

in perdel laoten

achterlaten

dei es oech altijd twie zetten veur

die is je altijd te slim af

deur heur snaot of naaes gebwoord

de zaak is heimelijk vooraf besproken of beraamd

grune apostel of grune pwoar

flauw man

gen aa keuj oat de graag hoale

halfvergeten, onaangename zaken weer oprakelen

da es n aet gedoewn

'n oud huis

ich hub da dauwel gezatte

ik heb dat neer gezet

van hinger en hey

van ginds en van hier

wa zi djei doa an 't potkre

wat zijt ge daar aan’t doen

den aae daog es enne koje slaug

den oude dag is een kwade

dut mer gewaun da es al gek genoeg

doe maar gewoon, dat is al gek genoeg

wei de kat van hoar es

weten hoe het in mekaar zit

geschangeleerd, verhoebdjakt

geschonden, dooreengeschud

djie zult nog kosten van begroave

je begrafenis zal geld kosten (er zal tekort zijn)

oer auge zen greuder as oere boek

meer nemen dan je kunt opeten

zenne kettel goan schoeren

zijn paasbiecht gaan doen

allemoal kurre van een zaug

allemaal dezelfden (spelen onder een hoedje)

hiej ht het menneke van Bedui onder zenne erm

hij is lui

hiej weet van wanten

hij weet van aanpakken

van de preikstoel gevallen

Zijn huwelijk is aangekondigd

zoe zwat as jan ter duvel

fel zwart

zoe gestrant as enne bosselsneijer

heel stout

van de joste leuge ni geboste

leugenaar, niet de eerste keer gelogen

spaot oer treunkes mr veur laoter

later zul je nog reden hebben om te wenen

tes genne avans

‘t helpt niet

aa kui oat de graag hoale

oude koeien uit de gracht halen

da kan menne greize ni trekke

dat kan ik niet betalen, dat is onmogelijk

tes zoe lank as t breid es

het is gelijk

tgeld waas mich ni op menne ruk

ik heb het niet breed

wei aad zeidjie ? zoe aad as men haan, e bitje aader as men taan

hoe oud ben je ? zo oud als mijn handen, een beetje ouder dan mijn tanden

noa ligmis vilt de snau op enne werme stein

na Lichtmis blijft de sneeuw niet lang meer liggen

ich laag mich en aug oat

zich krom lachen

van bed op stroe lannen

van bed op stro geraken, het wordt slechter

djie moet jetten wa de toffel drug

eten wat op tafel komt of staat

ast regent en de zon schent, es t kermes en de hel

als ‘t regent en de zon schijnt is het kermis in de hel

sinterkloas es koeke ant bakken

als de zon rood schijnt bij het onder gaan

ermoej troef, de muis legge daud int schoap

er is armoe troef, de muizen liggen dood in de kast

de beist Truieneer het nog e pjaad gepakt

de beste Truienaar heeft nog een paard gestolen

da git w e fleutje van enne sent

dat gaat vanzelf (ook een goed fluitje fluit goed)

de goej wejk, es en kooij wejk

in de goede week is het gewoonlijk slecht weer

de goej moete het veur de kooj besnieten

de goeden moeten boeten voor de kwaden

van veur es t sterk, in de millant hoatewerk, vanaagter en flodderbroek

paard, eg en boer

dieje es ni haol ma diep

 die is zeer gierig

enne lange boenstoak

een heel groot iemand

enne goeie hauwn moet ni vet zen

een goede haan moet niet vet zijn

tes allemoal gen hower sneije op enne kletskop

dat het allemaal geen haar snijden is op ene kletskop

de pjaad dei de hauver verdiene kreige ze ni

de paarden die de haver verdienen krijgen ze niet

kaukele kan allemaan, eir leggen es de keunst

kakelen kan iedereen, eieren leggen is de kunst

moe de brauwer es moet de bekker ni zen

 waar de brouwer is moet de bakker niet zijn

van hut no haar

van de ene hoek naar de andere geslingerd

geleuve da de pipels hooj jetten

geloven dat de vlinders hooi eten, een goedgelovig iemand

dieje het meer geleuk dan verstand

 hij heeft meer geluk dan verstand

van de joste leuge ni geboste

van de eerste leugen niet gebarsten, het is zijn eerste leugen niet, een leugenaar

e ms da van twie kante snet

een mes dat van twee kanten snijdt, een onbetrouwbaar iemand

zen hat op zen tong heumen

rechtuit zijn of spreken

het geweerj van schoor veranderd

het geweer van schouder veranderd, dood zijn en begraven

zen auge zen greuder as zenne boek

meer willen, opscheppen op zijn bord, dan men kan opeten

zen vingers auwen verbjannen

zijn vingers aan verbranden, aan een vuil zaakje zich begeven

zen haan an vool moaken

zijn handen aan vuil maken

da kost steuken van minsen

dat kost stukken van mensen, is zeer duur

da stik oech oer auge oat

dat u de ogen uit, ben je jaloers om

het wetter lupt oat oere mond

het water loopt je uit de mond, van goesting

de sop es de koowel ni jaad

de soep is de kool niet waard, het is de moeite niet waard

het veijfde raod an de waugel zen

 het vijfde wiel aan de wagen zijn, nutteloos

enne keij koen djie ni ville

 een kei kun je niet villen, van een berooide kun je niets verkrijgen

en spel en enne hooimijt zukken

een speld in een hooimijt zoeken, een onmogelijke karwei

de knaup doorkappen

de knoop doorhakken, de zaak oplossen

an de beiste koowj kumt t rapste iet aon

aan de beste koe gebeurt het rapst een ongeluk

as ig zoat ben ziet t alleman, as ich dosj heub ziet t jommet ni

als ik zat ben ziet iedereen het, als ik dorst heb niemand

toepelebellekes moaken = hooij en zen botten heumen

rijk zijn

tes vreid zeij den uil en hieje jaot zen eige jeunk op

?

zoe sterk as e pjaad

zeer sterk zijn

zoe lomp as en kau  

heel dom zijn

zoe zauwet as honderdduzend maen= zoe zauwt as enne zwitser = zoe zwat as janterduvel

stomdronken zijn

zoe naut as meis

doornat zijn

zoe dauf as enne pot

potdoof zijn

zoe scherp as enne schaofs

heel scherp zijn

zoe lank as en litanie

zo lang als een litanie

zoe schjel as enne otter

zo scheel als een otter

zoe gek as en muis

zo gek als een mus

zoe bot as en hak

zo bot als een hak

zoe zik as enne hond

zo ziek als een hond

zoe sleum as enne vos

zo slim als een vos

©GvSw2002-2020

Disclamer

Contact

Medewerkers-auteurs

get_adobe_reader

GvSw webdesign