Disclaimer

Welkom op de website www.grootheers.be. Voordat u verder gaat met het gebruik van deze website, vragen we u vriendelijk om deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze website te bezoeken en/of de informatie op deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze disclaimer.

  1. Algemeen: De informatie op www.grootheers.be is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie actueel, volledig en accuraat is, kunnen we geen garanties geven voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie.
  2. Geen advies: De informatie op deze website vormt geen juridisch, financieel, medisch of professioneel advies. U dient altijd professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van informatie die u op deze website hebt gevonden.
  3. Externe links: Deze website kan links bevatten naar externe websites waarover wij geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dergelijke externe websites.
  4. Geen garantie: Wij bieden geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid, toegankelijkheid en ononderbroken werking van deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze website.
  5. Intellectuele eigendom: Tenzij anders vermeld, zijn alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s en video’s, eigendom van www.grootheers.be. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te reproduceren, verspreiden of op enige wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
  6. Auteurs: Op de website www.grootheers.be worden artikelen gepubliceerd die door verschillende auteurs zijn geschreven. Wij willen benadrukken dat iedere auteur volledig verantwoordelijk is voor de inhoud van zijn of haar artikel..
  7. Publicaties: Hoewel we streven naar het publiceren van nauwkeurige en actuele informatie, kunnen we niet garanderen dat alle informatie op deze website foutloos, volledig of actueel is. We raden onze lezers aan om kritisch te blijven en aanvullend onderzoek te doen voordat ze handelen op basis van de informatie die op deze website wordt gepresenteerd.
  8. Aansprakelijkheid: www.grootheers.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade.
  9. Gebruik website: Door het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer en bent u zich bewust van de verantwoordelijkheid van de individuele auteurs voor hun artikelen. Als u het niet eens bent met een deel van deze disclaimer, wordt u vriendelijk verzocht deze website niet te gebruiken.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld op de website.

Wijzigingen: We behouden ons het recht voor om deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op updates van deze disclaimer.