Groot Heers

In memoriam Paul Boes °30/11/1939 20/01/2021


Op 20 januari 2021 overleed te Sint-Truiden de medeoprichter van deze website.
Lees meer…


Heers Algemeen


Onze gemeenten maken deel uit van het administratief en gerechtelijk arrondissement Tongeren en Vredegerecht Borgloon. Het bisdom Luik tot 1967 en nu Hasselt.

In de meeste van onze deelgemeenten hebben wij zand- en kleigrond waarop aan landbouw werd gedaan met als culturen, hoofdzakelijk graan- en suikerbietenteelt. Als bijzonderste graangewassen werd er koren, haver, tarwe, en gerst gezaaid. Ook vlas werd er gezaaid, afwisselend echter : veel in het midden vorige eeuw, later minder met nu de laatste jaren toch een heropleving. Dit vlas had als bestemming de textielindustrie in West-Vlaanderen en ook voor het lijnzaad. De laatste decennia werd, met steeds grotere oppervlakten, aan allerlei soorten groenteteelt gedaan, met name erwten, bonen, wortelen, spinazie, groenkolen en dergelijke meer, vooral bestemd voor de conservenfabrieken in de nabije Waalse bedrijven.

Verder is er de fruitteelt in volle expansie, met voorheen uitsluitend de hoogstambomen van kersen, pruimen, appelen en peren. Nu is er overgeschakeld naar de laagstambomen met dezelfde vruchten. Een bepaalde periode (eerste helft vorige eeuw) was er ook tomatenteelt onder glas.
Nu is er ook de aardbeienteelt in volle expansie, zowel in open veld, als in “kappen” en in serres.

Tot midden vorige eeuw bestond de beroepsactiviteit in onze dorpen hoofdzakelijk uit mijnwerkers en fabrieksarbeiders in het Luikse en kleine zelfstandigen, in onze dorpen gevestigd, met vooral boeren en fruittelers en kleine nevenbedrijven als smeden, schrijnwerkers en anderen.

Samensmelting van de 12 deelgemeenten van onze kerkdorpen :

Tot januari 1971 was Heers een onafhankelijke gemeente.

Na januari 1971 werden Batsheers, Opheers, Veulen, Gutschoven en Mettekoven met Heers samengevoegd.

Na januari 1971 werden Mechelen-Bovelingen en Rukkelingen-Loon samengevoegd onder de benaming Bovelingen.

Na januari 1971 werden Heks, Horpmaal en Vechmaal samengevoegd onder de benaming Heks.

Na januari 1971 werd Klein-Gelmen met Gelinden, Engelmanshoven en Groot-Gelmen samengevoegd onder de benaming Gelmen.

Bij de fusie in 1977 werden Heers, Bovelingen en Heks samengevoegd en werd ook Klein-Gelmen afgescheurd van Gelmen en aan Heers toegevoegd onder de benaming Heers.