Privacybeleid

Dit privacy beleid is van toepassing op de website www.grootheers.be.. In dit privacy beleid wordt uitgelegd hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen die we ontvangen via deze website. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van dit privacy beleid.

 1. Informatieverzameling en -gebruik:
  • We verzamelen persoonlijk identificeerbare informatie, zoals naam, e-mailadres en andere contactgegevens, alleen wanneer deze vrijwillig door gebruikers wordt verstrekt via formulieren op de website.
  • We gebruiken deze informatie om te reageren op vragen, opmerkingen of verzoeken die via de website worden ontvangen, om gebruikers te voorzien van gevraagde informatie, en om onze diensten te verbeteren.
  • We kunnen ook niet-persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, zoals het type browser dat wordt gebruikt, het besturingssysteem, de datum en tijd van toegang, en andere analytische gegevens om het gebruik van de website te begrijpen en te verbeteren.
 2. Openbaarmaking aan derden:
  • We delen geen persoonlijke informatie van gebruikers met derden, tenzij dit vereist is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om onze rechten te beschermen, of om de veiligheid van anderen te waarborgen.
  • Derden die namens ons diensten verlenen, zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen en deze alleen te gebruiken voor het uitvoeren van de diensten die ze aan ons leveren.
 3. Gegevensbeveiliging:
  • We nemen redelijke maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.
  • Ondanks onze inspanningen kunnen we echter geen absolute garantie bieden voor de veiligheid van informatie die via internet wordt verzonden.
 4. Links naar externe websites:
  • Onze website kan links bevatten naar externe websites waarvan de privacypraktijken kunnen verschillen van die van ons. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van deze externe websites.
 5. Verzoek tot niet-publicatie:
  • Personen die bezwaar hebben tegen het publiekelijk maken van documenten of beeldmateriaal dat zij aan www.Grootheers.be hebben verstrekt, worden verzocht dit tijdig kenbaar te maken.
  • Dit verzoek kan worden ingediend via het daarvoor bestemde contactformulier op onze website, of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via de verstrekte contactgegevens.
 6. Verwerking van verzoeken:
  • www.Grootheers.be zal alle verzoeken tot niet-publicatie zorgvuldig en serieus behandelen.
  • We zullen redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan de wensen van de betrokkenen, tenzij dit in strijd is met wettelijke verplichtingen of onze legitieme belangen.
 7. Communicatie:
  • Na ontvangst van een verzoek tot niet-publicatie, zullen we zo snel mogelijk contact opnemen met de betrokken persoon om de details van het verzoek te verifiëren en eventuele vervolgstappen te bespreken.
  • We zullen open communiceren over de status van het verzoek en streven naar een bevredigende oplossing voor alle partijen.
 8. Beperkingen:
  • Ondanks onze beste inspanningen kunnen er situaties zijn waarin we niet in staat zijn om volledig te voldoen aan het verzoek tot niet-publicatie, bijvoorbeeld als het materiaal al openbaar beschikbaar is gemaakt of als er wettelijke verplichtingen zijn die ons verhinderen om het te verwijderen.
 9. Wijzigingen in het beleid:
  • Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt of gewijzigd om tegemoet te komen aan veranderende omstandigheden of wettelijke vereisten. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
 10. Wijzigingen in het privacybeleid:
  • We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig dit privacybeleid te controleren op wijzigingen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u een verzoek tot niet-publicatie wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld op de website. We streven ernaar om alle vragen en verzoeken snel en professioneel te behandelen.