Kruisteken op het brood

Het kruisteken op het brood.

Bij het aansnijden van een brood wordt nog door zeer vele volksvrouwen een kruisteken over het brood gemaakt Dit gebruik is ouder dan onze christelijke jaartelling. Voor dit gebruik verchristelijkt werd, had dit teken den vorm van een hamer. Het kruis en den hamer hebben als vorm dan ook iets gelijkend met elkaar Dit is waarschijnlijk dan ook een van de redenen waarom het kruisteken het hamerteken gemakkelijk zal verdrongen hebben. Zoals het kruisteken in de Christelijke levensbeschouwing thuis hoort, zoo hoort het hamerteken in de oud-Heidense levensbeschouwing thuis. De hamer was het wapen en de eigendom van Thor. Deze was de zoon van Wodan, de heidense oppergod, zoals Jezus de zoon was van God den Vader. Dezen hamer had de eigenschap, dat hij steeds terug in de hand en van zijnen eigenaar kwam, hoever hij ook weggeslingerd werd. Het donderen en bliksemen wordt door het wegwerpen van dezen hamer veroorzaakt. Deze hamer was de verpersoonlijking van de hoogste fysieke macht.
Het hamerteken dat door onze heidense overgrootmoeders bij het aansnijden van hun brood gemaakt werd, scheen dus als te willen zeggen . Gij hamer van Thor, schenkt uwe macht aan dit brood, opdat wij er sterker door worden.

Uit: Losse bijdrage tot de Volkenkunde en Legenden, uitgegeven in 1937van de hand van Egied Wijn


Jos Valley

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *