Oude maten

Overzicht van oude lengte-, oppervlakte- en inhoudsmaten, gebruikt tijdens het ancien regime in Mechelen-Bovelingen

In het boek van P. VANDEWALLE  “ Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen” vond ik interessante gegevens over de maten die in het Land van Loon gehanteerd werden.
Tot de Franse revolutie was er geen uniformiteit in het hanteren van allerlei maten. Dat veranderde pas in 1816. Men heeft dan de lokale gebruiken vervangen door gestandaardiseerde.
Die oude maten werden tijdens het  Ancien Régime (1790) dus  in ons dorp ook gebruikt.
Hoe zagen de meeste voorkomende er toen uit ?

Lengte- en oppervlaktematen
Een el : was 0,656 cm (is afgeleid van de lengte van de onderarm, de ellepijp)
De Roede  was onderverdeeld in “voeten” Een voet was :0,2918 cm
    De “Voet” werd verder onderverdeeld in “duim” en  ” halve-duim”
        Bijv. – 15 voet en 5 duim  = 0,0020456 Ha
                – 16 voet 2 ½ duim is 0,0022484 Ha
                – 20 voet =0,0034058 Ha
Een “dagwand” = 100 roeden
Een “Bunder” = 400 roeden
Een “Grote roede”  noemde men ook voor 20 roeden.

Inhoudsmaten
Voor de vloeistoffen sprak men van :
       1 PINT  =0,621 liter
       1 “AAM”  : 155 lter
       1 “ANKER” ( ¼ van een aam) : was ongeveer 35 liter of te wel 45 flessen.

Voor het gewicht :
       1 POND  = 0,46709333 kilogram  (was gelijk aan 16 ONS)
       1 MUD aardappelen was ongeveer 70 kg
Voor tarwe of koren  was er :
       De KORENMAAT = 1 Sister ( 29,814 liter).
                 De MUD = 8 sisters.
       De HAVERMAAT = 1 sister (32,524 liter)

Munten.
  1 POND ( livre)
        – 240 schellingen (deniers)
        – 20 schellingen (sous)
        -1 schelling = 12 penningen
1 GULDEN (florins)
        1 gulden  =  20 stuivers  (patards”)


Jos Schoefs maart 2018

                                                                                          

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *