Spreuken en zegswijzen

moak het mer annesmaak het maar anders
spoart oer troanjkes mèr veut loaterspaar je traantjes maar voor later
da git geleek e fleutje van n sentdat gaat vanzelf
diej es nie onder ’n dooi hin oatgebruddie is niet van gisteren
dowe es geen riedje bei te schietendaar is niet mee overeen te komen
hije kan genne vros euver enne stichel helpenhij kan niet van de grond, hij redt het niet
hije het genne naogel om an zen kont te kretsenhij bezit niets
den deksel op oere snauwt krèigeafgestraft worden
hauge weind en bruistig weërhoge bomen vangen veel wind
de pot verwet de kettel da ter zwat isiem. verwijt een ander gebreken die hij zelf heeft
wedder sprengen da oere stek lang esonderneem niets boven uw krachten
euver jade liggen of op de walm liggenopgebaard liggen tussen overlijden en begrafenis
de waogel ni veur de pjaad spannenverkeerd te werk gaan
enne pot naotdat is hetzelfde
as da op oere teen viel was ter euverals ge zo ‘n heel klein stukje maar gekregen hebt
zoe fier as enne gieterheel fier zijn
in perdel laotenachterlaten
dei es oech altijd twie zetten veurdie is je altijd te slim af
deur heur snaot of naaes gebwoordde zaak is heimelijk vooraf besproken of beraamd
grune apostel of grune pwoarflauw man
géen aa keuj oat de graag hoalehalfvergeten, onaangename zaken weer oprakelen
da es n aet gedoewn’n oud huis
ich hub da dauwel gezatteik heb dat neer gezet
van hinger en heyvan ginds en van hier
wa zéi djei doa an ’t potkèrewat zijt ge daar aan’t doen
den aae daog es enne koje slaugden oude dag is een kwade
dut mer gewaun da es al gek genoegdoe maar gewoon, dat is al gek genoeg
wei de kat van hoar esweten hoe het in mekaar zit
geschangeleerd, verhoebdjaktgeschonden, dooreengeschud
djie zult nog kosten van begroaveje begrafenis zal geld kosten (er zal tekort zijn)
oer auge zen greuder as oere boekmeer nemen dan je kunt opeten
zenne kettel goan schoerenzijn paasbiecht gaan doen
allemoal kurre van een zaugallemaal dezelfden (spelen onder een hoedje)
hiej hèt het menneke van Bedui onder zenne ermhij is lui
hiej weet van wantenhij weet van aanpakken
van de preikstoel gevallenZijn huwelijk is aangekondigd
zoe zwat as jan ter duvelfel zwart
zoe gestrant as enne bosselsneijerheel stout
van de joste leuge ni gebosteleugenaar, niet de eerste keer gelogen
spaot oer treunkes mèr veur laoterlater zul je nog reden hebben om te wenen
tes genne avans‘t helpt niet
aa kui oat de graag hoaleoude koeien uit de gracht halen
da kan menne greize ni trekkedat kan ik niet betalen, dat is onmogelijk
tes zoe lank as t breid eshet is gelijk
tgeld waas mich ni op menne rukik heb het niet breed
wei aad zeidjie ? zoe aad as men haan, e bitje aader as men taanhoe oud ben je ? zo oud als mijn handen, een beetje ouder dan mijn tanden
noa ligmis vilt de snau op enne werme steinna Lichtmis blijft de sneeuw niet lang meer liggen
ich laag mich en aug oatzich krom lachen
van bed op stroe lannenvan bed op stro geraken, het wordt slechter
djie moet jetten wa de toffel drugeten wat op tafel komt of staat
ast regent en de zon schent, es t kermes en de helals ‘t regent en de zon schijnt is het kermis in de hel
sinterkloas es koeke ant bakkenals de zon rood schijnt bij het onder gaan
ermoej troef, de muis legge daud int schoaper is armoe troef, de muizen liggen dood in de kast
de beist Truieneer het nog e pjaad gepaktde beste Truienaar heeft nog een paard gestolen
da git wé e fleutje van enne sentdat gaat vanzelf (ook een goed fluitje fluit goed)
de goej wejk, es en kooij wejkin de goede week is het gewoonlijk slecht weer
de goej moete het veur de kooj besnietende goeden moeten boeten voor de kwaden
van veur es t sterk, in de millant hoatewerk, vanaagter en flodderbroekpaard, eg en boer
dieje es ni haol ma diep die is zeer gierig
enne lange boenstoakeen heel groot iemand
enne goeie hauwèn moet ni vet zeneen goede haan moet niet vet zijn
tes allemoal gen hower sneije op enne kletskopdat het allemaal geen haar snijden is op ene kletskop
de pjaad dei de hauver verdiene kreige ze nide paarden die de haver verdienen krijgen ze niet
kaukele kan allemaan, eir leggen es de keunstkakelen kan iedereen, eieren leggen is de kunst
moe de brauwer es moet de bekker ni zen waar de brouwer is moet de bakker niet zijn
van hut no haarvan de ene hoek naar de andere geslingerd
geleuve da de pipels hooj jettengeloven dat de vlinders hooi eten, een goedgelovig iemand
dieje het meer geleuk dan verstand hij heeft meer geluk dan verstand
van de joste leuge ni gebostevan de eerste leugen niet gebarsten, het is zijn eerste leugen niet, een leugenaar
e mès da van twie kante sneteen mes dat van twee kanten snijdt, een onbetrouwbaar iemand
zen hat op zen tong heumenrechtuit zijn of spreken
het geweerj van schoor veranderdhet geweer van schouder veranderd, dood zijn en begraven
zen auge zen greuder as zenne boekmeer willen, opscheppen op zijn bord, dan men kan opeten
zen vingers auwen verbjannenzijn vingers aan verbranden, aan een vuil zaakje zich begeven
zen haan an vool moakenzijn handen aan vuil maken
da kost steuken van minsendat kost stukken van mensen, is zeer duur
da stik oech oer auge oatdat u de ogen uit, ben je jaloers om
het wetter lupt oat oere mondhet water loopt je uit de mond, van goesting
de sop es de koowel ni jaadde soep is de kool niet waard, het is de moeite niet waard
het veijfde raod an de waugel zen het vijfde wiel aan de wagen zijn, nutteloos
enne keij koen djie ni ville een kei kun je niet villen, van een berooide kun je niets verkrijgen
en spel en enne hooimijt zukkeneen speld in een hooimijt zoeken, een onmogelijke karwei
de knaup doorkappende knoop doorhakken, de zaak oplossen
an de beiste koowj kumt t rapste iet aonaan de beste koe gebeurt het rapst een ongeluk
as ig zoat ben ziet t alleman, as ich dosj heub ziet t jommet nials ik zat ben ziet iedereen het, als ik dorst heb niemand
toepelebellekes moaken = hooij en zen botten heumenrijk zijn
tes vreid zeij den uil en hieje jaot zen eige jeunk op?
zoe sterk as e pjaadzeer sterk zijn
zoe lomp as en kau  heel dom zijn
zoe zauwet as honderdduzend maen= zoe zauwt as enne zwitser = zoe zwat as janterduvelstomdronken zijn
zoe naut as meisdoornat zijn
zoe dauf as enne potpotdoof zijn
zoe scherp as enne schaofsheel scherp zijn
zoe lank as en litaniezo lang als een litanie
zoe schéjel as enne otterzo scheel als een otter
zoe gek as en muiszo gek als een mus
zoe bot as en hakzo bot als een hak
zoe zik as enne hondzo ziek als een hond
zoe sleum as enne voszo slim als een vos

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *