Het schoolgebouw van Batsheers

De oprichting van de school

Tot de jaren 1925-26 lopen de kinderen van Batsheers school in Opheers, waar zij in een enige klas les volgden met 54 kinderen. In 1926 neemt burgemeester Albert Stassens het besluit om zelf een lagere school op te richten. (plaats onbekend)
Te gelijker tijd werd Mevrouw Eugenie Marneffe – Cordie (°1907-†1985) als hoofdonderwijzeres aangesteld met 5800 fr jaarwedde.

Na het oprichten van een nieuw schoollokaal besliste burgmeester A. Stassens met zijn gemeenteraad op 24.2.1938 de school in te richten en daarvoor schoolmeubelen en leermiddelen aan te kopen.

Gemeenteschool Batsheers

Architect A . Lejeune uit Oleye raamt de aankoop op 11521.75 F. De provinciale Dienst der Gebouwen maakt opmerkingen in verband met de vorm van de banken, laat eveneens prijs vragen voor banken in oregon en limbahout en bracht het ereloon van 5% terug tot 3%. Kantonnaal onderwijsinspecteur Karel Benard steunt op 4.4.1938 de aanvraag van maximale toelage ten titel van werkverschaffing met de argumenten dat de school enkel wat gehuurde meubelen van zeer geringe waarde bezit en de gemeente slechts geringe inkomsten heeft. Niettegenstaande het akkoord van hoofdinspecteur J. Rouckhout antwoordt de minister op 4.11.1938 dat hij niet over voldoende kredieten beschikt en geen buitengewone toelage kan toekennen. De gewone betoelaging bedraagt één negende vanwege de Provincie en één derde vanwege de Staat. De lijst van schoolmeubelen voorziet vijftien schoolbanken, een tafel, een lessenaar, twee stoelen, twee boekenkasten, een kruisbeeld. portretten van koning en koningin, een schoolbord, een rek, kapstokken, een kachel, venstergordijnen, bordgordijnen, een wandklok en een schoolbel, terwijl de leermiddelen bestaan uit zeven maten in tin van één liter tot één centiliter, een weegschaal in koper, een plooimeter en een stokmeter, een telraam met 100 bollen, een thermometer 50° C, een wijs- en een haakstok en 20 omtrekmodellen.

Burgemeester J. Vandecan mag op de aanbesteding van 26.5.1939 te Hasselt de post van de meubelen toewijzen aan G. en V. Martens uit Helshoven-Houppertingen voor de prijs van 9755 Fr de leermiddelen aan A. Balsacq uit Luttre (Henegouwen) voor 756,75 Fr. Omwille van 34 dagen vertraging (25.10.1939 i.p.v. 21.9.1939) bij de levering door Martens wordt hem een boete opgelegd van 1 % per dag met een maximum van 5% . De voorlopige keuring heeft plaats op 8 .11.1939 en de eindkeuring op donderdag 20.3.1941 te 13u45. Na veel heen- en weergeschrijf en de bedreiging door het provinciebestuur met nalatigheidsintresten voor de leverancier ten laste van de gemeente, openen de vroede vaderen eindelijk hun geldkoffer voor de laatste betaling van 2900 Fr op 20.2.1942. Taaie betalers!

Terloops nog dit genoteerd.  Voor een herstelling aan de afsluitingsmuur en het aanleggen van een gaanpad in 1956, was het bedrag van de raming door Lejeune uit Oleye 39925,80 Fr dat van het bestek van aannemer Vanzwijgenhoven uit Oleye 39925,80 Fr. Toevallig tweemaal hetzelfde bedrag?

Het uitdelen van wat snoepgoed aan de kinderen bij het Sinterklaasfeest moest bij Koninklijk Besluit worden toegelaten. Het tweetalig besluit werd opgesteld op 3.3.1958 en overgemaakt aan d.d. burgemeester Cl. Vanmarsenille. Zijn we er op vooruitgegaan in deze eenentwintigste eeuw ?

De opheffing van de school

Tijdens de gemeenteraadszitting van 22 september 1975 werd, onder voorzitterschap van Burgemeester Jef Neven de school van Batsheers en Mettekoven, met terugwerkende kracht op 1 september 1975 opgeheven wegens een tekort aan leerlingen.

Het gemeentebestuur kon niet anders dan zich schikken naar de nieuw wet op het lager onderwijs. (Er waren immers minder dan 30 leerlingen)

Klasje van Batsheers 1975 mevr.Marie-Claire Bodson Gillard.
V.l.n.r. bovenste rij: Bex Martine, Mathei Christa en Johan, Mignolet Lutgarde,
Onderste rij: Bex Peter, Gijsens An en Heidi, Mathei Nancy en onze zoon Jean-Marie Leemans

Mevr Marie-Claire Bodson-Gillard uit Montenaken welke sedert in oktober 1963 in dienst genomen werd, in opvolging van Mevrouw Eugenie Marneffe – Cordie, kon haar schooltje vaarwel zeggen. Zij gaf meestal les aan een tiental leerlingen van alle leeftijden en alle studiejaren.

Op 9 september 1975 dienden er zich nog 9 leerlingen aan, 6 leerplichtigen en 3 kleuters, want juffrouw Marie-Claire stond ook in voor het fröbelonderwijs. Dit waren er niet zo veel minder dan vroeger, maar beneden de norm die ze in Brussel gestemd hadden .

De kinderen kunnen tot hun grote verdriet, met hun boterhammetjes de bus opstappen om elders school te gaan lopen. Het zal voor de inwoners van Batsheers vreemd zijn als ze tijdens de speeltijd de kinderen niet meer zullen horen spelen.

In 1988 werd beslist om de school om te vormen tot buurthuis en ook in 2019 is hier een einde aan gekomen.

Bron: Kalender gezinsbond 2001
Hbvl 27 en 30 september 1975
Hbvl 14 mei 1939
Fabebook Paul Boes 2019
Met dank aan Regine Vermeulen voor de klasfoto


Georges Vanschoonwinkel maart 2023

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *