Inkwartiering van Duitse soldaten

Inkwartiering van Duitse soldaten.

Een kleine opmerking: volgens het relaas van de pastoor van Gutschoven zou er tijdens de oorlog geen inkwartiering van Duitse soldaten geweest zijn in Gutschoven. Dit lijkt onjuist om volgende redenen:

1. Mijn tante, Laure Knaepen, decennialang onderwijzeres in Gutschoven, meent zich te herinneren dat er wel inkwartiering geweest is, minstens in de hoeve Steenebruggen en in de Wijngaerdhoeve (toen Hoeve Knapen). Zij herinnert zich ook dat Duitse soldaten voor de dorpskinderen een glijbaan hadden gemaakt van boven aan de bocht van de Nieuwe Steenweg (tegenover het kerkhof)  naar de hoeve rechts van de kerk, waarbij men al glijdend tot stilstand kwam tegen de poort van de boerderij. Dit wijst er natuurlijk op dat er tijdens de oorlog wel inkwartiering geweest is aangezien in augustus 1914 het weer er niet naar was een glijbaan te maken. En in november 1918 zullen de Duitse soldaten wel niet in stemming geweest zijn voor dergelijke spelletjes.

2. Op een foto, genomen in 1918 staat een groep afgebeeld, waarbij een van de personen wijst naar een bordje dat op de poort gespijkerd was en waarop staat: 20 mann. Foto hierbij samen met legende. (Spijtig genoeg is de foto geen origineel, maar een kopie van een foto wat de slechte kwaliteit verklaart). De foto is genomen voor de toenmalige hoeve Knapen (thans Wijngaerdhoeve).

Achterste rij van links naar rechts:Leonie Pirard, dochter Dedrij met kind, onbekende, onbekende, onbekende, Anke (vrouw van de bouwman van hoeve Knapen, met kind), dochter van Anke met kind, Leonie Knaepen (dochter van Jef Knaepen, broer van Hendrik Knaepen) (Leonie Knaepen wijst bordje op de poort aan), onbekende, Pallen.
Rechts staande met kaarten: Harry Missotten, links van hem Stefanie Gielen. Verder naar links drie meisjes: midden Marie Rijckmans, naast haar Jeanne en Maria Gielen.
Vooraan zittend van links naar rechts: Frans Knaepen (of Simon Knaepen?), onbekende, Jef Vroonen (Jef van de koster), Nes Pallen (of Ber Pallen?), Ber Gheys, onbekende, onbekende, Pallen, onbekende, onbekende.
Middenste rij uiterst rechts: onbekende.


Roger Knaepen

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *