Mieke van Janneke

Mieke van Janneke.

Wie Mieke was ? Wel uren in liet ronde zouden de kleinste bengels u haar hebben aangewezen Vroeger waren zij en Janneke immers steeds te samen op weg; totdat voor enkele jaren, Janneke, na een pijnlijke ziekte het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Mieke werd geboren te Groot-Gelmen terwijl Janneke het levenslicht zag te Wellen. (Tussen haakjes gezegd : hij was erg kwaad, wanneer men Wellen het dorp der Bokkenrijders noemde.)2014-Gutschoven-Janneke-et-Mieke
Janneke en Mieke waren twee arme sukkels die zonder enig bezit door de wereld geraakten. Kort na hun huwelijk verbleven ze te Helshoven in de oude kluis; (n.v.d.r.;de oude kluis werd in 1925 afgebroken)  waarna zij zich te Gutschoven vestigden in het klein huisje van Lowie van Madame zaliger (ook nog een oude filosoof, die ons te vroeg verliet). In deze gemeente was Janneke de man van de commune. Elke dag trok hij er op uit om de wegen van de gemeente  te onderhouden. Uren in de ronde waren hij en Mieke bekend door hun bedevaarten en uitnodigingen voor begrafenissen. Enkele jaren voor de laatste oorlog vertrokken zij naar de nabije gemeente Veulen. Het was daar dat Janneke de laatste adem uitblies en Mieke dus alleen liet. Dagelijks zag men haar, rond het  middaguur. naar Heers trekken •vaar zij het middagmaal ging nemen bij liefdadige mensen.
De figuur van Mieke is elkeen steeds bijgebleven. Dik aangekleed naar de alleroudste mode, een handdoek op het hoofd, over een mutse, en steeds met klompen aan de voeten. Een eigenaardigheid ; Zomer en winter had
Mieke steeds minstens drie paar sokken aan. Haar geliefkoosde aankoop waren kledingstukken, die zij opeenstapelde en zeker nooit gebruikt heeft. Voor enkele jaren begon Mieke waarlijk te verslijten, en de Commissie van Openbare Onderstand bezorgde haar een onderkomen in het gasthuis te Borgloon.
Nu voor enkele dagen vernamen wij dat Mieke naar een ander leven vertrokken is. Met Mieke en Janneke, heeft Zuid Limburg en zeker de streek tussen Borgloon en Heers twee van haar sympathiekste figuren verloren.

Janneke noemde Pieter Joannes Vandermeer was geboren te Wellen op 26 oktober 1867 en is overleden te Veulen op 16 december 1943 en Mieke noemde Anne Maria Erckens zij was geboren te Groot-Gelmen op 17 september 1864 en overleed omstreeks 20 april 1949. Zij zijn gehuwd te Groot-Gelmen op 9 september 1908.
Voor zover wij weten waren ze kinderloos.

Bron: Hbvl 20 april 1949
Foto Paul Boes
Met dank aan Benny Porta voor de identiteitsgegevens van Mieke en Janneke.


Vanschoonwinkel Georges december 2014 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *