Botsing te Heers

Ontzettende botsing te Heers.

ALLEN NAAR EEN KLINIEK TE TONGEREN OVERGEBRACHT

Zaterdagmorgen, omstreeks 6 uur, had op den steenweg naar Luik, op het grondgebied van Heers, een ontzettende botsing plaats.
Een autobus, bestuurt door zekeren Edward Andries, uit Geetbets, en waarin een dertigtal mijnwerkers, werkzaam bij Luik, hadden plaats genomen, is in volle vaart tegen een boom terechtgekomen. De slag was geweldig, zodat de radiator een vijftiental meters ver vloog en het koetswerk vernield werd. Kermend kwamen de inzittenden langs de stukgeslagen vensters en deuren, ja, zelfs langs het dak te voorschijn gekropen.Onmiddellijk werd een dokter opgebeld, die de drie zwaarst-gewonden naar een kliniek te Sint-Truiden deed overbrengen.De anderen volgden, meegevoerd door een anderen autobus, die het verongelukte voertuig volgde.
Uit de ingewonnen inlichtingen blijkt dat de chauffeur er het ernstigst aan toe is.Voor het ogenblik bevinden zich nog steeds twintig slachtoffers ter verpleging in de kliniek.
Het ongeluk zou te wijten zijn aan het loskomen van het stuur.
Het parket van Tongeren, onder leiding van procureur Réart, stapte reeds ter plaatse af. — Sg.

DE MIJNWERKERS KEERDEN VAN HUN WERK HUISWAARTS

In verband met de ontzettende botsing, die zich Zaterdagmorgen langs den steenweg Brussel-Luik, op het grondgebied van Heers, voordeed, kan nog gemeld worden dat de 28 slachtoffers, allen inzittenden van den autobus, terugkeerden van hun werk.
Inderdaad, elken avond verlaten zij, omstreeks 19 uur Geetbets, men dezelfde autobus, die hen naar de mijn van Montegnee brengt. Hier wacht het voertuig tot 6 u. 30 ’s morgens om de arbeiders dan weer naar huis te brengen De meeste slachtoffers waren dan ook Zaterdagmorgen in slaap gevallen, wanneer hen ongeluk zich voordeed.
Het mag nog een geluk heten dat het zware gevaarte niet omgekanteld is en in de beek gestort. 

DE SLACHTOFFERS

De eerste reddingsmanoeuvres gebeurden onder leiding van den bestuurder van de tweede autobus, Jos Festen, den eigenaar van de wagen, Men haalde de zetels uit den wagen om er de gekwetsten op neer te leggen. Terwijl dokter Nollens uit Heers de zwaarst-gewonden ter plaatse de eerste zorgen toediende, werden de andere slachtoffers naar St. Truiden gevoerd.
De slachtoffers zijn:
1. ??? jaar oud, wonende Vinnestraat, 63, neus jaar oud wonende Vinnestraat, 63. Neus gebroken en wonden aan het linkerbeen.
2. Louis Mols, echtg. Rollé, 40 jaar oud, wonende Gorsemweg te St Truiden, in een woonwagen, linkerheup en linkerknie verwond en scheur aan de kin.
3. Jules Pot, echtg. Math. Wauners, 26 jaar oud, wonende Geetbets, Kolkstraat, 6, gewond aan het rechterbeen, kwetsuren binnen in den mond en tanden los. Deze is erg gekwetst.
4. Karel Gijsens, echtg. Fonnaine, 26 jaar oud, wonende Grazen, Bronkarstraat, snede in rechterhand, aan linkervoet en rechterknie.
5. Ed Andries, de voerder van den wagon, ongehuwd. 31 jaar oud, wonende Geetbets. Dorpsstraat, 11„ wonden aan de rechterhand, aan het hoofd, linkerheup en linkerbeen, inwendige pijnen.
6. Hendrickx A., echtg. Haneoul, geb. 6-5-04 wonende Zoutleeuw Ossenweg 3, rechterbeen verwond en wonden aan het rechteroog.
7. Vandijck Alf., echtg. Curney, 33 jaar jaar oud, wonende Kortenaken, Betsstraat, 19, verwond aan hoofd, linkerarm, en beide benen.
8. Pulinx, Joz.; echtgt. Gyrney, 33 jaar oud, wonende Grazen, Bronkartstraat, 1. aangezicht, hoofd, linkerbil verwond
9. Langen, Armand, 31 jaar, wonende Geetbets, Nieuwdorp, 24, verwond aan hoofd, twee benen en sternum.
10. Pot, Robert, ongehuwd, 17 jaar, wonende Geetbets, Boterwegstraat, 1, hoofd, rechterarm gebroken en wonden linkerheup.


11. Baets, Rodolf, 18 jaar, ongehuwd, wonende Halen-Bloemdaal, 73, breuk van linkerbeen en kwetsuren aan hoofd.
12. Vanhacht, Alf., Zepperen, wonende. Roosbeekstraat, 40 jaar oud, zwaar verwond aan het bovenste kaaksbeen.
13. Vandersypen, Louis, eehtg. Weurtenbergs, 27 jaar oud, wonende Boschstraat, 53. Halen, hoofd verwond, evenals linkerhand en linkerhiel.
14. Pot, Louis, ongehuwd, 24 jaar oud, wonende Geetbets, Kolkstraat, 5, kwetsuren aan hand en knie.
15. Munten, Alb., ongehuwd, 19 jaar oud, wenende Geetbets, Bergenstraat, 22, gekwetst aan sternum en overal verwond.
16. Cleynen, Jan, ongehuwd, 17 jaar oud, wonende Lepelstraat te St. Truiden linkerschouder gebroken, verwondingen linkerheup en overal kwetsuren.
17. Appelthans Th., ongehuwd, 30 jaar oud, wonende Grazen, Verdaelstraat, 25, kwetsuren aan beide benen.
18. Swinnen Gustaaf, ongehuwd, 26 jaar oud, wonende Melveren, Engelbamp, 4, kwetsuren aan arm.
19. Iliaens Joz., echtg. Bers, 44 jaar oud, wonende Engelbamp, 4, St. Truiden, gewond rechterhand, beide benen en overal kwetsuren.
20. Hermans Louis, echtg. Grauls, wonende Kerkom, Hinselenstraat, 30 jaar oud, kwetsuren aan het hoofd.
21. Munten Ch., wonende Geetbets, echtg. Vanhelmont, Blondine, 31 jaar oud, gekwetst been, hoofd, nek.
22. Kirsch Denis, echtg. Detrye, 35 jaar oud, wonende Saanestraat, Kortenaken, rechterschouder over en kwetsuren aan beide benen.

Een artikel uit het laatste Nieuws van Zondag 31 Juli 1938

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *