Drukkerij J. Vanstraelen-Coune

Boekhandelaar en drukker Jan Van Straelen-Coune

“In Kortessem, en vanaf 1920 in Heers, zorgde de boekhandelaar en drukker Jan Van Straelen-Coune (Borgloon 1881 – Heers 1946) voor de verspreiding van de liederbundels van de priester Martinus Coune, getiteld De Vlaamsche Zanger.
Martinus Coune, afkomstig uit Veulen (Heers), was op het Klein Seminarie te Saint-Roch begonnen met het verzamelen van Vlaamse (en andere) liederen en vatte aan het Groot Seminarie te Luik het plan op deze te bundelen.
De eerste reeks verscheen in 1899, onder de auspiciƫn van het in 1895 gestichte Sint-Lambrechtsgilde van Limburg, bij Jos PaquƩ-Baeten te Borgloon (dezelfde drukker die, in 1912, korte tijd het daensistisch blad Ons

Drukkerij Jan Van Straelen –  Coune te Kortessem, in de Dorpstraat

“Hendrik Van Veldeken, zijne gedichten voorlezende aan `t Hof der Graven van Loon”
(omslagtekening van Felix Timmermans)


Volk/Het Vlaamsch Volk zou uitgeven, dat in 1911 was gesticht en aanvankelijk bij Pieter Daens te Aalst werd gedrukt).
Vanaf deel 2 (1904) verscheen De Vlaamsche Zanger bij M. Counes zwager Jan Van Straelen-Coune te Kortessem; ook het door Van Straelen van 1911 af uitgegeven weekblad Het land van Loon bevatte wekelijks een “lied met notenmuziek”.
Naast De Vlaamsche Zanger verscheen in 1910 het eerste deel van een bundel De godvruchtige zanger.
In 1927 waren van de zes verschenen delen van De Vlaamsche Zanger in totaal meer dan honderdduizend exemplaren verspreid; van deel 1 verscheen in 1939 een achttiende druk.
In 1942 verscheen een door Willem de Meyer samengesteld zevende deel van De Vlaamsche Zanger bij een andere zwager van priester Coun, de onderwijzer Victor Cordie-Coune (Veulen 1887 – Hasselt 1960) te Veulen; deze gaf ook afzonderlijke liederen uit onder de firmanaam De Brem.
Tot de verspreiding van de liedcultuur in Vlaanderen hebben de (met een omslagtekening van Felix Timmermans versierde) bundels van De Vlaamsche Zanger in aanzienlijke mate bijgedragen.

Noot: De drukkerij werd in 1938 te Heers overgenomen door Constant Billen


Bron: geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen door Ludo Simons


Vanschoonwinkel Georges oktober 2014

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *