H. Maria Micaëla Desmaisières

H. Maria Micaëla Desmaisières

Wanneer je in de zoekbalk van Google “Desmaisières” intikt dan verschijnen er 8670 resultaten. Het is opvallend dat vele van die resultaten verwijzen naar de Heilige Maria, Micaela Desmaisieres zonder weinig of geen verwijzing te maken naar andere familieleden van de adellijke familie waarvan zij deel uitmaakte.
Ik ben op zoek gegaan naar een eventuele familieband tussen de heilige zuster en de laatste bewoners van het kasteel van Heers omdat er:

1. in de bidkapel van het kasteel links van het koor in de St.- Martinuskerk een prachtig glasraam is geplaatst met onderaan de vermelding
“EN SOUVENIR DE LA PREMIERE COMMUNION
DE MON PETIT FILS VICOMTE DESMAISIERES”

Dit glasraam stelt de heiligverklaring voor van “Sainte Maria Michaëla Desmaisrères Vtesse de Jorbalan”. De heilige staat erop afgebeeld omgeven door engelen en medezusters.
Rechts van haar staat Paus Pius XI met tiara. Centraal zie je een monstrans die verwijst naar het H. Sacrament en de door haar gestichte kloosterorde;

2. in de voornamen van burggraaf Michel Desmaisières een verwijzing is naar het H. Sacrament (Michel du Saint Sacrement);

3. in de voormalige kapel in het kasteel 2 afbeeldingen van de heilige zuster ophingen;

4. op het herinneringsprentje van de eerste, plechtige, heilige mis van Eerwaarde Pater Albert Desmaisières op 01/10/1934 een afbeelding staat van STA. MARIA MICAELA DEL STMO. SACRAMENTO.

5. in het krantenartikeltje “HEERS. Een kloosterling-edelman gevierd op Maandag 1 Oktober” van De Standaard van 29/09/1934 vermeld wordt “dat de familie Desmaisières zich heeft mogen verheugen in de heiligverklaring van de Eerwaarde Moeder Maria Michaela Lopez de Discastillo, stichteres der Zusters Aanbidsters van ’t H. Sacrament. Deze Spaansche Heilige is bloedverwante van de familie Desmaisières.

StamboomNa lang en geduldig zoeken, vond ik dat de overgrootvader van de Heilige Maria de la Soleda, Micaela, Anquilina, Antonia, Bibiana Desmaisieres y Lopez de Dicastillo Vicomtesse de Jorbalan , zoals ze voluit heet, ook een verre voorvader was van de Burggraven Desmaisières die het kasteel van Heers bewoonden. Het bloedverwantschap begon bij:De stamboom

De tak Micaëla DesmaisièresDe tak Ricardo-Michel en Carmen Desmaisières
I. Jacques, François Desmaisieres gehuwd met Marie, Catherine Haynuier.
Uit dit huwelijk:
Jacques, Léonard, Louis, JosephII.Jacques, Léonard, Louis, Joseph Desmaisieres, geboren Valenciennes gedoopt op 16/03/1680 en overleden Valenciennes 01/05/1749.
gehuwd in Valenciennes op 23/09/1713 met Marie, Louise, Josepha de Razoir, geboren Mons 03/04/1694 en overleden Mons 28/08/1761
Dit echtpaar had 13 kinderen waarvan een zoon ons rechtstreeks leidt naar de Heilige Maria Micaela Desmaisieres en via een andere komen wij terecht bij de adellijke familie Desmaisieres in Heers
I. Jacques, François Desmaisieres gehuwd met Marie, Catherine Haynuier.
Uit dit huwelijk:
Jacques, Léonard, Louis, JosephII.Jacques, Léonard, Louis, Joseph Desmaisieres, geboren Valenciennes gedoopt op 16/03/1680 en overleden Valenciennes 01/05/1749.
gehuwd in Valenciennes op 23/09/1713 met Marie, Louise, Josepha de Razoir, geboren Mons 03/04/1694 en overleden Mons 28/08/1761
Dit echtpaar had 13 kinderen waarvan een zoon ons rechtstreeks leidt naar de Heilige Maria Micaela Desmaisieres en via een andere komen wij terecht bij de adellijke familie Desmaisieres in Heers
III.Arnould, Michel, Joseph Desmaisieres
geboren in Trith (Fr.) op 30/09/1733 en overleden in Madrid op 18/01/1813
gehuwd in Madrid op 28/08/1776 met weduwe dona Maria, Antonia, Ignacia de Florès y Peon
geboren in Vega de los Viejos op 14/07/1734 en overleden in Madrid op 19/01/1813.
Uit dit huwelijk:
Don Miguel
 
III.Francois, Joseph, Albert Desmaisieres
geboren in Trith (Fr.) op 13/02/1717 en overleden in Spanje op 18/01/1770
gehuwd op 13/02/1755 met  zijn nicht Germaine,Marie, Françoise, Cécile, Agnès Desmaisieres
geboren in Maing (Fr.) op 29/12/1733 en overleden in Barcelona op 18/02/1801
Uit dit huwelijk:
Charles, François
IV.Don Miguel, José, Maria, Thomas Desmaisieres y Flores
geboren in Leon (Sp.)op 05/02/1779 en overleden op 19/12/1822
gehuwd in de kapel van het koninklijk paleis in Madrid op 14/01/1802 met dona Bernarda, Lopez de Dicastillio y Olmeda, geboren in Madrid op 18/08/1774 en overleden in Madrid op 08/10/1841
Het echtpaar had 10 kinderen,een ervan was:
Maria Micaële
 
IV.Charles, François, Paulin Desmaisieres
geboren in Madrid op 22/06/1764 en overleden in Parijs op 25/06/1797
gehuwd in Ieper op 24/10/1789 met Olympe, Constance, Cathérine baronne d’Arfeuille
geboren in Ieper op 30/04/1766 en overleden in Brussel op 22/07/1851
Uit dit huwelijk:
Léandre, Antoine
V.Maria de la Soleda, Micaela, Anquilina, Antonia, Bibiana Desmaisieres y Lopez de Dicastillo
geboren in Madrid op 01/01/1809 en overleden in Valencia op 25/08/1865 bij de verzorging van haar medezusters tijdens een cholera-epidemie
Haar broer Diego schonk haar bij akte de titel van Vicomtesse de Jorbalan.
 
V.Léandre, Antoine, Joseph Desmaisieres
geboren in Derendorf (Duitsland) op 09/09/1794 en overleden in Brussel op 27/05/1864
gehuwd in Gent op 10/07/1822 met Anne, Isabelle de Ghendt
geboren in Gent op 02/09/1795 en overleden in Brussel op 12/10/1835
Uit dit huwelijk:
Eugène, Charles
Doodsprentje Micaela Desmaisieres
Doodsprentje Micaela Desmaisieres
Micaela Desmaisieres
Schilderij in de kerk van Heers
VI.Eugène, Charles, François, Joseph Vicomte Desmaisieres
geboren in Gent op 30/12/1823 en overleden in Brussel op 12/04/1888
Residerend minister, provincieraadslid van Limburg, burgemeester van Heers
gehuwd op 22/06/1859 met Valérie, Victoire, Françoise, Ghislaine Baronne de Wal de Baronville
geboren in Brussel op 31/05/1831 en overleden in Brussel op 15/06/1906
Door dit huwelijk kwam de familie Desmaisieres in bezit van het kasteel van Heers.
Uit dit huwelijk:
1. Albert, Eugène
2. Camille, Charles
 
VII.Albert, Eugène, Joseph, Ghislain Vicomte Desmaisieres

geboren in St. Joost ten Node op 12/10/1860 en overleden in Ixelles op 10/12/1906. Burgemeester van Heers  –  gehuwd in juli 1899 met Claire, Marie, Berthe, Christyn Gravin de Ribaucourt
geboren in Brussel op 24/05/1874 en overleden in Heers op 28/05/1951
De gravin huwde na het overlijden van haar echtgenoot met zijn broer Camille, Charles, Joseph, Ghislain Desmaisieres
geboren op 11/04/1862 en overleden op 14/01/1921
Burgemeester van Heers  en senator.
Dit tweede huwelijk bleef kinderloos.
Uit het eerste huwelijk:
Antoine, Edouard,
VIII.Antoine, Edouard, Gaëtan, Corneille, Marie, Joseph burggraaf Desmaisieres
geboren in Perk op 10/09/1903 en overleden in St.-Truiden op 09/01/1971
gehuwd in Sevilla op 11/06/1927 met zijn nicht dona Maria del Carmen, Josepha, Tecla de Rojas y Solis
(moeder was dona Blanca de Solis y Desmaisieres)
geboren in Sevilla op 26/03/1905 en overleden in Waremme op 26/05/1996
Uit dit huwelijk:
1. Michel
2. Ricardo
3. Carmen
 
IX 1. Michel du Saint Sacrement, Joseph, Marie, Antoine, Simon, Corneil, Albert, des Rois Mages, de la Sainte Trinité Burggraaf Desmaisieres
In zijn voornaam wordt blijkbaar verwezen ofwel naar zijn oom Albert Desmaisieres die toegetreden was tot de congregatie van het H. Sacrament ofwel naar Zuster Marie, Micaela Desmaisieres.
geboren in Sevilla op 04/03/1929 en overleden op Tenerife op 19/09/2014
gehuwd te Heers op 24/10/1970 met Anne, Huguette, Marie de Looz – Corswarem
geboren op 11/08/1947
gescheiden in 1978
geen kinderen.

IX 2. Ricardo, Albert, Michel, Simon, Joseph, Marie, Léoard, Corneil Desmaisieres
geboren in Luik op 06/11/1931
gehuwd met Marie-France de Troz
geboren op 21/02/1947 en overleden op 08/11/2011
Uit dit huwelijk
Antoine-Emmanuel Desmaisieres geboren 11/6/1987

IX 3. Carmen Desmaisieres
gehuwd met Maurice Geerinck (°10/03/1934  + 06/08/2001)
Uit dit huwelijk:
1. Rafaël
3. Michaëla 
4. Odile  Geerinck 
 
Bidprentje Desamaisiere AlbertHet verhaal Maria Michaëla.

Maria Michaëla Desmaisières, dochter van Don Miguel José Desmaisières en Dona Bernarda Lopez de Dicastillio y Olmeda, werd geboren te Madrid op 1 januari 1809 in een adellijke familie. Haar vader, welke Generaal was in het leger sterft als zij 12 jaar is. Zij woont dan gedurende vijf jaar bij haar broer, die Spaans ambassadeur is in Parijs en Brussel. Zij is leerlinge in Ursulinenschool in Pau (Fr.) Op jonge leeftijd reeds bekommerd om de armen en  eenzame zieken in hospitalen. Zij kiest niet voor het huwelijk, maar voor een leven ten dienste van armlastige mensen en vooral prostituees.

Uit respect voor haar adellijke familie nam zij deel aan feestelijkheden en recepties, hoe pijnlijk dit ook was. Onder haar feestelijke kledij droeg zij een ruw boetekleed en was zij steeds in gedachten bij Christus en de eucharistieviering.
2015-Portret-van-Micaëla-Desmaisières-in-de-kerk-van-HeersNa de dood van haar broer erft Maria Michaëla het familiebezit. Zij keert terug naar Madrid en sticht in 1845 een meisjesschool, waar godsdienstonderwijs een belangrijke plaats inneemt. De meisjes kunnen ook een beroepsopleiding volgen om te voorkomen dat zij in de prostitutie terechtkomen.

In 1859 sticht Maria Michaëla, die gekend is als ‘Madre Sacramanto’, een congregatie die zich richt op de aanbidding van het Heilig Sacrament (= de geconsacreerde hostie oftewel het lichaam van Christus) en op naastenliefde: de Dienaressen van het Heilig Sacrament en van Liefde. De congregatie, die snel groeit, wordt in 1866, een jaar na haar dood, officieel goedgekeurd door de Kerk.

In 1865 reist Maria Michaëla, naar Valencia om hulp en troost te bieden tijdens een cholera-epidemie. Zij raakt besmet en bezwijkt op 25 augustus 1865 op 56-jarige leeftijd aan de ziekte.

In 1925 wordt ze zalig en op 4 maart 1934  heilig verklaard door paus Pius XI, in aanwezigheid van de Belgische familie.

Op 1 oktober 1934 wordt er een eerste plechtige eremis opgedragen door Pater Albert Desmaisières, kloosterling bij de paters van het H. Sacrament. Bij deze gelegenheid wordt er een gedenkenisprentje gegeven aan volk en familie. (zie hoger) Zie krantenartikel

Haar kerkelijke feestdag is op 25 Augustus.

Na haar dood is de congregatie uitgebreid tot ongeveer 1700 leden in 1960. Dit aantal was in 2006 gedaald tot 1400.  De congregatie is ook actief  in Z-Amerika, Indië, Japan, Cambodja en Marokko.
Bewijs van authenticiteit van haar relikwie.


Vanschoonwinkel Georges en Urbain Vrijdaghs februari 2015

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *