Marie Peeters, de heks uit Heers

Marie Peeters, de heks uit Vrijheers

Te Vrijheers woonde een zekere Henrich Jorissen met zijn vrouw Marie Peeters. Het waren arme, schamele mensen, die geen lap grond bezaten en slechts in een huurhuis woonden, met enkele slechte meubels.

Marie Peeters was van hekserij beschuldigd en een aanhoudingsbevel was tegen haar uitgevaardigd. Ondanks het feit dat zij op het ogenblik in blijde verwachting was, nam zij met haar man de vlucht.
Jacop schoenaerts en zijn vrouw, Marie Christiaens, zo werd er verteld, zouden haar deze vlucht hebben aangeraden en haar behulpzaam erbij geweest zijn.

Henrich Claes, varkensslager te Vrijheers, was eens bij de schout een varken gaan slachten, vergezeld door zijn vrouw, Marie Daniels. Deze had er verteld dat Marie Peeters bij haar in de « saenpot » gekeken had en door haar blik de melk bedorven had. 

Marie Christiaens, vrouw van de schout, bekeef haar daarover en verklaarde dat Marie Peeters even onschuldig was als zij zelf.

Marie Peeters wordt terloops vermeld in het heksenproces van Marie Christiaens. Of zij werd veroordeeld en terechtgesteld is niet geweten.

Bron: Limburg 1957


Vanschoonwinkel Georges februari 2012

 

Een reactie op “Marie Peeters, de heks uit Heers”
  1. I am curious… when did this occur. I believe my ancestor was Anna Peeters who lived 1673-1724 and was married to Emile Milisen. They lived.. I believe, in Tongeren. I believe her parents were Henri Peeters and Jeanne Wouters. I am wondering if Marie might have been related.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *