Voetbal Heers VV

Voetbal Heers VV

Heers VV bezat reeds goede voetballers in 1952
Bij ons bezoek aan Heers verleden Zondag, ter gelegenheid van fle voetbalwedstrijd Heers V.V.— ‘8 Herenelderen, geraakten wij onverwacht in gesprek met de h Pacque Albert, secretaris van de locale voetbalvereniging. De h Pacque die ons een sympathiek iemand bleek, vertelde ons toen reeds allerhande interessante dingen over de voetbal te Heers, zodat wij besloten onze lezers eveneens iets meer te vertellen over het wel en wee van de plaatselijke voetbalclub. Zo kwam het dan dat wij op een mistige Decemberdag terug naar Heers togen en er met de meeste voorkomendheid en gulheid werden ontvangen.

Hier de sympathieke secretaris van Heers V.V., dhr. Albert Pacque, met aan zijn rechterzijde zijn schoonbroer Maurits Vanhaeren, die speler is van de club.

Aangesloten bij de Belgische Voetbalbond.
 Bij het uitbreken van de oorlog verdween ook het Kath. Vlaams Sportverbond en zo diende Heers naar andere mogelijkheden uit te zien om in competitie op te treden. Een noodcompetitie bracht voorlopig de redding. Met succes werd meegedongen in de “ Schaal van Borgloon” en gereputeerde tegenstanders als Wellen en Borgloon werden netjes overtroefd. Voor het seizoen ’41’42 werd aangesloten bij de Belgische Voetbalbond. Nauwelijks in de nieuwe reeks gestart werd tijdens het seizoen ’43-’44 kampioen gespeeld in de derde gewestelijke. Het diploma dat bij het veroveren van de titel werd toegekend hangt natuurlijk op de ereplaats in het clublokaal. Deze titel werd natuurlijk niet zo maar zonder strijd veroverd. De laatste wedstrijd van het seizoen moest over de titel beslissen. Halen dat eerst geklasseerd stond was met vlag en fanfare naar Heers afgezakt om de epische strijd ter verovering van de zo begeerde titel uit te vechten. Heers won die wedstrijd met 3—2 en het winningdoelpunt werd aangetekend kort voor het einde door Duchateau uit een vrijschop. De kampioenenploeg was samengesteld als volgt: Convents Etienne ; Neven Hubert en Moermans Camille ; Budo Gaston, Robeyns Jozef en Rutten Jozef ; Neven Georges, Smets Jozef, Neven Jozef, Moermans Jean en Duchateau Frans.

Moeilijk bestaan.
 Zoals iedere kleine ploeg uit een lagere afdelingsreeks heeft Heers VV natuurlijk af te rekenen met concurrentie van grotere ploegen uit de omstreken, St Truiden VV, Cercle Tongeren en Stade Borgworm. Vooral deze laatste ploeg, zij het dan ook minder financieel, is de meest ernstige concurrent. Vele jonge gasten van Heers lopen namelijk school in Borgworm en worden bijna dagelijks aangesproken door het bestuur van deze Waalse club en veelal onwetend een aansluitingskaart bij deze club tekenen.
Het spreekt dan ook vanzelf dat praktisch ieder jaar een «gat» in de kas dient gestopt. En al is het gemeentebestuur, met de h. burgmeester aan het hoofd, dan nog zo sportief door het verlenen van een jaarlijkse toelage en andere hulp, onlangs werd b.v. overgegaan tot het toekennen van de verlichting van het terrein, dan toch moest noodgedwongen tot het verkopen van enkele beloftevolle elementen overgegaan. Zo werden tijdens het seizoen ’49-’50 stopper Eugeen Porta en de voorspeler Pierre Van Oostveldt respectievelijk aan Cercle Tongeren en St- Truiden V.V. voor een mooi sommetje van de hand gedaan zodat voorlopig de financiële kant gered was.
Enkele seizoenen geleden transfereerde stopper Neven naar Tilleur, doch tegenslagen allerhande waren oorzaak dat de loopbaan van deze eminente speler werd gebroken. Als stopper in eigen ploeg bewees hij echter nog onschatbare diensten. Bij de aanvang van net huidig seizoen tenslotte werd Florent Jacques afgestaan aan Jeugd Borgloon.

Behoud verzekeren.
Dit seizoen werd aangevangen met minder gunstige vooruitzichten. De verjonging van het elftal enerzijds en het wegvallen van een paar spelers, door legerdienst weerhouden, wettigden natuurlijk geen hoopvolle perspectieven. Het behoud verzekeren is dan ook het enige doel dat wordt nagestreefd. 49 Aangesloten spelers verdeeld in twee ploegen, de eerste in Tweede Provinciale en de tweede in Derde Bijzondere D, doen hun uiterste best om de wens van bestuur en sportmannen te voldoen. Wat de jeugd betreft, waarop toch de toekomst dient gebouwd, deze schenkt volledige bevrediging : in de laatste twee wedstrijden werden niet minder dan 17 doelpunten aangetekend.

Het huidig bestuur (1952)
Ere-Voorzitter : Dokter Gielen : Voorzitter : Ruison Jacques ; Onder-Voorzitter : Convents Jean ; Schatbewaarder : Frans Duchateau ; Secretaris : Albert Pacque ; Bestuursleden : Corswarem Emiel en Leon; Malchair André ; Pypops André ; Porta Frans ; Smets Kamiel en Ottenburghs Antoon

Uit krantenarchief HBVL 11 december 1952


Vanschoonwinkel Georges juli 2019 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *