De familie Coemans – Renson

De familie Coemans-Renson en Renson Coemans

Zij trouwden op 24 augustus 1933 :


André Coemans met Angèle Renson

en

Henri Renson met Lea Coemans,

zonen en dochters van Petrus Coemans en Maria Neven enerzijds en van Joseph Renson en Maria Leus anderzijds, een kruishuwelijk dus. 


Zij gingen samen op huwelijksreis naar Lourdes en namen daarna samen hun intrek bij de ouders van André en Lea, die een klein landbouwbedrijf uitbaatten.
Algauw groeide de familie aan : netjes, ieder om beurt kochten zij hun kindjes. Zes bij André en Angèle, vijf bij Henri en Lea.
De boerderij was niet meer toereikend voor hun aangroeiende gezinnen. Daarom keken zij uit naar een bijverdienste. In 1939 kochten zij een dorsmachine. André trok rond, van veld tot veld in de oogsttijd, van schuur tot schuur in de wintertijd en tussendoor hielp hij Henri op de boerderij. Zo rooiden zij het wel.
Toen in 1951 een bejaarde tante door een val hulpbehoevend werd, trokken André en Angèle met hun gezin bij haar in. Enkele jaren later namen Henri en Lea een boerderij over in Wallonië, bij Hoei. André stond er nu alleen voor en moest het dorsen laten varen. Samen met zoon Jean, werd de boerderij aangehouden. De hechte band tussen de twee families bleef bestaan en bestaat thans nog.
In 1973 vierden zij samen hun 40-jarig huwelijksbestaan en werd de reis naar Lourdes overgedaan. In 1983 waren zij samen weer present voor hun gouden feest. André en Angèle haalden zelfs het diamant.
Wij mogen dus wel zeggen : zij leefden lang en gelukkig. Van de elf kinderen, die zij samen hadden woont er nog slechts één in Heks op de boerderij : Jean, boer, koster en organist.

 Zuster Gracia, moeder van het klooster van Coolen, dochter Maria van André en Angèle zorgde voor deze bijdrage)


Het gezin André Coemans en Angèle Renson en hun zes kinderen …

Op de foto zien wij bovenaan Jozef °1943, Palmyre °1936 en Jean °1939. Onderaan : Piet, Maria ofwel Zuster Gracia, Cisterciënzerzuster en overste van het Klooster van Coolen °1934, vader André, 1901-1997, moeder Angèle, 1906-1995, en Lutgarde °1945. De kinderen van dit gezin zijn op heden 4 november 2002 nog in leven. Jozef woont in Diepenbeek, Palmyre in Genk, Jean in Heks, Piet in Zichen-Zussen-Bolder en Lutgarde in Berlingen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *