De kerk van Heks

De kerk van Heks

Met het inzicht al zijn parochies persoonlijk te bezoeken kwam Mgr Van Bommel, bisschop van Luik sinds 1829, het vormsel toedienen te Heks op 25 juni 1837 in de oude kerk waarvan de uitgang westwaarts gelegen 2013-kerk-Hekswas (alle kerken zijn met het altaar naar het oosten gericht) met een uitgang naar de Henestraat. Noterende dat pastoor Dirix, pas sinds maart 1837 in Heks, reeds voor nieuwe gewaden en de schoonmaak van de kerk had gezorgd en zijn voorganger, pastoor Claes, wegens ziekte en ouderdom niet veel had gedaan voor het onderhoud van de gebouwen, merkte Mgr op dat de kerk voor de 272 communicerenden veel te klein was. Bij zijn kerkbezoek in 1843 merkte ook de deken van Tongeren op dat de kerk zeer oud was, de dakgoten ontbraken en er geen behoorlijke doopkapel was. Dezelfde opmerking werd in 1844 herhaald: zeer oude kerk, wankelende toren en de doopkapel niet in orde. Hierop werd geantwoord dat de kerkfabriek en de gemeenteraad zich beraadden over de bouw van een nieuwe kerk, waarvoor graaf d’Ansembourg het nodige hout zou leveren. Toch vermeldde een later verslag dat in 1848 bakstenen werden vervaardigd en dat weldra de kerk helemaal vernieuwd zou zijn, vermits een groot deel van de zijmuren al in orde was. Dit liet veronderstellen dat men eerst nog dacht aan het herstellen van de oude kerk.

Op 23 juni 1848 werd door architect Van Asselbergen een eerste raming met plan voor een nieuwe kerk, op de plaats van de oude, opgemaakt voor een bedrag van 29989 F te vermeerderen met 4501 ,67 F voor het hout door de kasteelheer te leveren. Het ministerie vond het plan te groots opgevat en vroeg om wijzigingen. Tenslotte keurde de Bestendige Deputatie het gewijzigde plan met een raming van 28000 F goed. Van staat en provincie verkreeg de gemeente een toelage van 4000 F en droeg zelf 14000 F bij, waarvoor zij drie percelen weide en weiland verkocht. Op 25 juni 1850 werd de eerste steen gelegd door de gravinnen Adela├»de en Fran├žoise d’Ansembourg en gewijd door deken Reynartz van Tongeren onder grote toeloop van parochianen en in aanwezigheid van de priesters uit het omliggende.

Na maanden van intens werk werd het nieuw gebouw op 29 juli 1851 ingewijd door Mgr Van Bommel. De kerk werd toegewijd aan de Hemelvaart van Maria, belangrijkste feestdag voor het broederschap dat in 1844 door pastoor Dirix in de parochie was opgericht en aangesloten was bij het aartsbroederschap van O.L.V. der Overwinning te Parijs. Dit laatste bestond als herinnering aan de zegepraal van Lodewijk XIII in 1628 op de protestanten van La Rochelle. In de nis boven de ingangsdeur prijkt een groot beeld van O.L.V. der Overwinning: een rechtstaande Maria met aan haar rechterkant het kind Jezus staande op een wereldbol. Als tweede patrones behield men de H. Aldegondis, patrones van de oude kerk. Het hoofdaltaar werd door de bisschop geconsacreerd en bevat relieken van de H. Blandinus en van de H. Mauritius of van zijn gezellen, martelaren van het Thebaans legioen. Over versiering en uitrusting van de kerk wordt een van de volgende jaren teruggekomen.

Naar een tekst van Lud. Pluymers uit “LIMBURG”
Bron: Dorpskalender gezinsbond  2008- Jos Valley


Vanschoonwinkel Georges januari 2013

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *