Electriciteit te Hex

Electriciteit te Hex

Hebben de Duitsers  dan toch iets goed gedaan tijdens de Eerste Wereldoorlog? Op het einde van de oorlog brachten zij het licht naar Heks.
Pas op  9 februari 1919 verscheen onderstaand artikel in het belang van Limburg, naar aanleiding van het in dienst stellen van de centrale.

In de maand October II. kregen de gemeenten Hex en Vechmael aanschrijving van het Quartier-Buro Kdo. West,om “umgekerd” de militaire kwartieren met elektrisch licht te voorzien. Natuurlijk waren de besturen van beide gemeenten niet fel .,scheutig” om aan’t werk te gaan; zij deinsden terug voor de kosten.
De burgemeesters, schepenen en sekretarissen werden dan te Oreye geroepen en daar gaf de gekende Leutnant Kessler ” befehl” om dadelijk aanvang te maken met de inrichting,
’s Anderendaags reeds moesten er tal van karren, en wagens te Oreye zijn om kareelen (bakstenen), ciment, palen, draad, enz., enz.,te laden. Een zevental Pruisen kwamen mede en begonnen op staanden voet te graven, te metsen, palen te planten, draden te spannen en te verbinden.
De “centrale” werd gebouwd te Hex, Molenstraat, aan de Watermolen. Als de Pruis ons Vaderland ruimde, was het werk voor de drie vierden afgemaakt. Daar de kosten gedaan waren, voltooiden de gemeentebesturen de inrichting.
Sinds acht dagen zijn thans beide dorpen in ’t bezit van een flink, sterk elektrisch licht. Ieder is, tot heden, zeer tevreden. Wat gemak in onze woningen, stallen, schuren, enz. Wij weten niet wat ons overkomen is, sinds het “ geklommel” met carbuurlampen of het zitten aan een klein “kaarspitje” opgehouden heeft.

 Bron: archief HBVL 09/02/1919.


 Vanschoonwinkel Georges april 2014

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *