Grafstenen te Heks

Grafstenen te Heks

In Heks staan nog een drietal hardstenen grafkruisen waarvan er één beschadigd is. Tussen deze grafkruisen vinden we dit van Quintinus van Henisdael, echtgenoot van Ida Van Haren. Aan de onderkant van dit kruis staat het wapenschild van de illustere familie Henisdael. De datum van overlijden van Ida Van Haren is merkwaardig genoeg niet vermeld. Klaarblijkelijk is het nooit voorzien geweest om deze datum in te vullen vermits de epitaaf gewoon doorloopt en er in oorsprong al geen plaats voorzien was voor deze datum.

HIER LIGT BEGRAVEN DEN
EERSAMEN QUINTEN VAN
HENISDAEL GESTORVE DEN
2 MAART A° 1654 ENDE
IDA VAN HAREN DIE STERFT
DEN BIDT
GODT VOOR
DIE ZIELEN

 

HIER LIGT BEGRAVEN
DEN EERSAEME MARTEN
VAN DEN BERG ENDE HELENA
BOLLEN BIDT GODT VOER
DE ZIELEN 1661

HIER LIGT BEGRAVEN DEN EER
SAEMEN IONCKMAN MARTINUS
LOVWET GESTORVEN DEN 21
OCTOBRIS 1683 SONE VAN IAN LOVWET
ENDE AGNES VANDEN BERGH BEYDE ZAL
GESTORVEN IN SEPTEMBER ENDE OCTOBER
1677 GODT GEVE HUN DEN EEUWIGHEN
VREDE R.I.P.

 

 

Het Hanneskruis van Heks.

Sedert onheuglijke tijden stond er in Heks nabij de huidige Lod Lavkistraat (op de hoek van de wegen nr 4 en 6) een stenen kruis. Men noemde dit kruis het Hanneskruis omdat er op die plaats een zekere Johannes verongelukte of vermoord werd. Dit kruis was een tandpijnkruis : men ging er bidden om van hevige tandpijnen verlost te raken. Nadat het oorspronkelijke kruis vernield was plaatste de gravin d’Ansembourg een vervangkruis dat blijkens de tekst uit een begijnhof komt. Hoogstwaarschijnlijk komt het kruis van het begijnhof te Tongeren.

HIER LIGT BEGRAVEN
GERTRUYDT VANDER MASEN
BEGEYNE DYE STERFF A°
1622
DEN 26
MEY
BIDT VOER
DYE ZIELE


Jo Billen November 2011

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *