Het klokkenhof

Het Klokkenhof

De beloken tijd was in de Franse evolutie een periode van ongeveer vijf jaar, waarin godsdienstbeoefening verboden was en kerken gesloten werden wanneer de pastoor weigerde de door de Franse Revolutie opgelegde “eed van haat” af te leggen. Deze beloken tijd valt te situeren tussen het opleggen van de eed van haat in 1797 en de uitvoering van het Concordaat tussen Napoleon Bonaparte en de H. Stoel in 1802 (paus Pius VII). In die periode werden in onze streken de weigerende pastoors vervolgd. De Franse Revolutie wilde een strikte scheiding tussen Kerk en Staat: alle openbare tekenen van godsdienst werden verboden en de religie werd een loutere privéaangelegenheid. In diezelfde periode werden ook kerkklokken geroofd om tot oorlogsmaterieel gesmolten te worden. Volgens de overleveringen waren de inwoners van Heks, door tijdig voorzorgsmaatregelen te nemen, de Fransen te slim af. Vóórdat de Fransen de klokken konden roven, hadden de inwoners in 1796 de klokken verborgen in het huis in de Henestraat tegenover de ingang van de kerk. De kerk van vóór 1850 had haar ingang in de Henestraat. Vermoedelijk hebben ze daar in de tuin een kuil gegraven en zo de klokken verstopt tot na de Franse Revolutie.Van dan af werd dit huis of hof, klokken hof genoemd. Vandaar ook de naam van Klokjen, naam die één van de bewoonster van dit huis opgespeld kreeg; klokjen staat voor klok Julienne van het huis nummer 6 in de Henestraat, tegenwoordig bewoond Luc Proesmans.
Tijdens de Franse Revolutie werden ook veel kerkgoederen, zoals het Munckhof van Heks, aangeslagen en aan een spotprijs openbaar verkocht.
Grondwetspecialisten en economisten stellen dat de verplichtingen die de staat op zich heeft genomen na de inbeslagneming en verkoop van kerkelijke goederen, niet moet beschouwd worden als de terugbetaling van de onteigende goederen, maar veeleer als de betaling van een interest op de kapitaalswaarde van de onteigende goederen. Zij stellen ook dat wat momenteel aan de katholieke kerk wordt betaald, neerkomt op het betalen van een interest op een kapitaal van omgerekend 5,66 miljard Euro. De exacte omrekening is op heden niet meer mogelijk, maar het gaat zeker om een veelvoud van het aangehaalde bedrag. Door de regeling in het concordaat, gesloten in 1802, ontving de clerus een bezoldiging, werd de huisvesting van de bedienaar van de eredienst voorzien en werden opnieuw kerkfabrieken opgericht. Luidens het artikel 117 in de nieuwe grondwet werd deze regeling door de Belgische staat

Bron: Dorpskalender gezinsbond 2011- Jos Valley


Vanschoonwinkel Georges juni 2012

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *