Pastoor Martinus Petrus Bollis

Pastoor Martinus Petrus Bollis

Martinus Petrus Bollis was afkomstig van Sint-Truiden. Omstreeks 1735 had hij godgeleerdheid gestudeerd en werd in 1747 pastoor te Heks. Het was echter weer oorlogstijd en werden de mensen verdrukt door de Hongaren in de winter en door de Fransen in de zomer.
Op 3 December 1747 had de publieke verering van de relikwie van de H. Barbara plaats en werd een plechtige H. Mis gezongen door E.H. Vandenhoven, pastoor “vigilantissimus” in Vechmaal. ‘s Anderendaags op feest van H. Barbara werd de mis gezongen door Joannes Knapen, pastoor te Vechmaal.
Onder zijn herderschap werden twee nieuwe biechtstoelen in de kerk geplaatst en werd er ook gezorgd voor nieuwe banken en een preekstoel.
Anecdotes uit die periode : reeds pastoor Mélotte had in zijn tijd moeilijkheden met Jan Franciscus Boux, pachter van Munckhof en pastoor Bollis kreeg het nu aan de stok met de zoon Gisbertus Boux, die ook reeds moeilijkheden berokkend had aan pastoor Averweys, betreffende de tienden van lammeren. Nu ging het over tienden van eenden en hennen, die Boux aan de pastoor zou ontnomen hebben. De hond van Boux zou ook het varken van pastoor Bollis doodgebeten hebben. “De zoon lijkt gewoonlijk op de vader”, zo besloot de pastoor. De pastoor zag zich genoodzaakt de gemeente te trachten te verplichten de nodige herstellingen aan de pastorie te doen. Hiertegen verzette zich, doch valselijk namens de gemeente, pachter Boux van Munckhof.
Toen de gemeente echter zag dat er oppositie in het spel was, besloot ze het nodige te doen. Waarop de pastoor schreef : “haat tegen zijn pastoor valt op zijne kop terug”.
Wij zien dat de familie Boux niet al te gemakkelijk zou zijn geweest voor de pastoors te Heks. Vond de familie misschien steun bij het Kapittel van Sint-Lambertus omdat hij de Sint-Lambertuspachter al eens genoemd wordt in de registers ? Of vond deze familie misschien steun bij de kanunnik de Velbruck, aartsdiaken van Haspengouw geworden in 1756 en rond 1760 het bestuur van de heerlijkheid van Heks verkreeg ? In register V vinden wij in 1767 de doopakte van Franciscus Karel Boux, zoon van Jan Franciscus en Jeanne Plenus. Als peter fungeerde Nicola l’ Anglois, in naam van Zijne Excellentie de heer Franciscus Karel, graaf de Velbruck. Partij kiezen voor Boux, zou niet mooi zijn geweest, maar het was allemaal mogelijk …….
E.H. Bollis bleef pastoor te Heks tot einde 1773 of begin 1774. In de registers werd geen overlijdensakte gevonden, wat doet veronderstellen, dat hij niet in Heks zou zijn overleden. Vermoedelijk, zoals uit notariele stukken blijkt, zou zijn opvolger E. H. Moens reeds in Heks verbleven hebben tijdens het herderschap van E.H. Bollis
 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *