Pastoor Nicolaas Melotte

Pastoor Nicolaes Melotte

Nicolaas Melotte, zoon van Aegidius en Anna Van Alcken, werd in Oreye geboren, doch bracht zijn jeugd meestal door bij bloedverwanten te Loon en Gothem. Van 1694 tot 1704 was hij pastoor te Herne-Sint-Hubert. Op 5 juli 1704 werd opvolger van pastoor Truyens. Hij kwam er met al zijn meubelen op 2 oktober en werd reeds ‘s anderendaags gedeeltelijk geplunderd door de Hollanders. >>>meer…
Tijdens zijn pastoraat kreeg hij 2 kerkbezoeken (controles als je wil). Een paar plezante en merkwaardige opmerkingen wat er zoal opgetekend werd. Bezoek van 12 juli 1712 : 40 families en 130 communiegangers, het hoofdaltaar was nog niet geconsacreerd, voor wat de armentafel betrof, had de pastoor de gewoonte op sommige dagen uitdelingen te doen aan de armen, doch de aartsdiaken vroeg hem hiervoor de voornaamste parochianen zou raadplegen. Bezoek voor 22 September 1730, meerdere opmerkingen, zoals : er was een offerblok in de kerk, maar hij bleef leeg en ook bleef onder de goddelijke diensten de poort van het kerkhof open en velen lieten er dan hun varkens grazen.
De parochiale registers werden goed bijgehouden doch de pastoor moest er dan voor zorgen de namen van de peters en meters op te tekenen.
Pastoor Mélotte stierf op 25 December 1730 en werd begraven in het koor van de kerk. Men getuigde van hem : “Pastor hujus loci in vita sua vigilantissimus”.
 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *