Pastoor Richard Claes

Pastoor Richard Claes

Richard Claes : afkomstig van Engelmanshoven, oud-pastoor van Gelinden en zoals Cordy een beëdigd priester. Gedoopt op 8 februari 1760. Oefende reeds sinds 1805 de eredienst uit, doch zonder toelating van de bisschop.
Pastoor Claes zal alles in het werk stellen opdat de kerk weer de rang van parochiale of succursale kerk zou verkrijgen. Hij laat die zaak echter behandelen door de gravin Fany d’ Ansembourg, die nogal invloed had op de deken van het bisdom, terwijl pastoor Claes er niet “persona grata” was.
Aanvankelijk gingen deze pogingen moeizaam, er waren de richtlijnen van de minister, ook de burgemeester vond een parochiekerk in Heks niet noodzakelijk, doch men krijgt de indruk dat de gravin de Rector nogal verdedigt.
Een eerste succes wordt behaald en Heks mag een eigen kerkfabriek hebben en nu wordt bij de deken van Tongeren aangedrongen om ook meer zelfstandigheid op geestelijk vlak. Heks blijft hulpkapel, maar mag zelf zijn goederen beheren.
Zal duren tot in 1822 en dan zal de hulpkapel weer bij Vechmaal ingelijfd worden. De zaak zal in 1833 opnieuw te berde komen, na weer een poging van de gravin. Pas in 1834 wordt de hulpkapel voor het beheer van haar goederen weer afgescheiden van Vechmaal, de priester bleef kapelaan of rector, doch met de machten van een pastoor. ‘t Is pas in 1840 dat de kerk weer de rang van parochiekerk zal krijgen.
Pastoor Claes was voorzeker “persona grata” op het kasteel. Was hij het ook bij zijn parochianen ? Veel processen-verbaal zijn opgemaakt voor vandalisme aan de pastorij.
Hij nam zijn ontslag in 1837 en stierf datzelfde jaar bij zijn familie in Broekom, in de ouderdom van 77 jaar. Zijn lijk wordt naar Heks overgebracht en er begraven “concomitante universa parochia”, zoals zijn opvolger schreef.
 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *