Lucien ‘de garde’ Bienkens

Lucien ‘de garde’Bienkens

Logo-boomHij werd geboren te Vechmaal op 18 oktober 1907, begon zijn loopbaan als jonge boerenknecht en trok later in de jaren ’30 naar het Luikse. Daar werkte hij in het bedrijf Valkenburg te Ans tot aan het uitbreken van W.O.II. In dit familiebedrijf werd oud ijzer opgekocht, gesorteerd en herbruikt voor verkoop. Zoals de meeste jongelingen werd ook Lucien tijdens de mobilisatie onder de wapens geroepen. Na negentig dagen van huis te zijn geweest, keerde Lucien terug naar zijn werkterrein in het Luikse. Enkele weken na zijn terugkeer kwam in zijn dorp de vacature van veldwachter vrij. Omwille van de ziekte van zijn moeder werd in familieverband bij Lucien aangedrongen mee te dingen in het examen voor veldwachter. Zo kon hij altijd in haaromgeving zijn voor de verzorging. Twee kandidaten schreven zich in voor het examen. De tweede kandidaat die niet van Horpmaal afkomstig was, maakte natuurlijk minder kans. In opvolging van Emile Dumont werd Lucien in 1946 aangesteld voor de halftime job als veldwachter en enkele j2012-Lucien-de-garde-Bienkens1aren later werd het een fulltime job. Een veldwachter was geen rijkswachter: dat wist Lucien wel. Een veldwachter fungeerde als tussenpersoon tussen burgemeester en de dorpsbevolking. De controle als veldwachter was echt veldwerk. In de naoorlogse jaren liepen er meer dieren op het veld dan in de percelen waar ze thuishoorden. Grotere voorvallen werden gecontroleerd door de bevoegde Rijkswacht. Voor zijn voltijdse job ging Lucien tweemaal per week bij de gemeentesecretaris voor nieuwe opdrachten, die later overgingen naar de landelijke politie. Meldingen van de overheid aan de bevolking werden na de vroegmis van 7 u. bekendgemaakt aan de kerkdeur of langs aanplakbrieven in het uithangbord aan de kerk. De ordehandhaving op een boerendorp stelde vanzelfsprekend geen problemen, zodat Lucien zijn uniform van veldwachter slechts éénmaal per jaar droeg, namelijk in de sacramentsprocessie. Hoogwaardigheidsbekleders zijn nooit in het dorp ontvangen en het was dus niet nodig zijn uniform uit de kast te halen. Het noodlot sloeg echter veel te vroeg toe in zijn huwelijksleven, toen hij in 1950 zijn echtgenote op haar veertigste verloor en alleen overbleef als vader van drie kinderen. Door het feit dat hij in het dorp als veldwachter fungeerde, kon hij zijn dubbele taak van vader en veldwachter enigszins gemakkelijk combineren.
Lucien was een stil en bescheiden mens, zonder stemverheffing, en zonder problemen met de bevolking. Het respect van de bevolking voor Lucien de garde was wederzijds, zodat hij in zijn loopbaan geen enkel proces-verbaal heeft moeten opstellen. Zijn loopbaan als veldwachter eindigde in 1971 bij de fusie Heks, Horpmaal en Vechmaal. Deze oud-strijder 1940-1945 overleed te Horpmaal op 19 januari 1982.

Bron: Dorpskalender gezinsbond 2008- Michel Matheï


Vanschoonwinkel Georges december 2012

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *