Schouwgeld Horpmael

Schouwgeld Horpmaal

Limburgse volkstellingen in de 18de eeuw
In 1748 gaf “Het Centraal Bestuur van Luik” de opdracht  belastingen te heffen op iedere haard of schouw van een woning. De burgemeesters van elke gemeente hadden de opdracht gekregen om notitie te nemen en het bedrag van 1 gulden per schouw te innen.
De pastoor moest een lijst van armen uit het dorp opstellen, deze personen verkregen dan vrijstelling.

De lijsten bevatten :
– naam van het gezinshoofd
– aantal haarden
– geïnde sommen
– bewoner was eigenaar of huurder
– lijst van de armen

De lijsten geven een beeld van :
– aantal huizen in de gemeente of dorp
– bepaalde volgorde per straat, wijk of gehucht
– een relatieve grootte van de huizen
– aantal onbemiddelde

Le sousigné attestent davoir fait la visite de touts les places à feu qui se trouvent dans la communeauté de Horpmael avec noms et surnoms de touts les gens ici marqué et paye.

Vertaling : De ondergetekende heeft een toezicht gehouden van alle plaatsen met vuur die men vindt in de gemeenschap van Horpmaal, met naam en voornaam van alle mensen hieronder beschreven en betaald.

Monseigneur Jacquet heeft zeven plaatsen
Eerwaarde Heer pastoor
Thomas Delvigne
Andreas Neijs
Petrus Beulinx
Arnold Bels
Baldevinus Debrouck
Joannes Cornilis
Petrus Lambie
Guilhelmus Devuvier
Jean Nijs
Nicolaas Mourmans
Jacobus Haling
Hendricus Peters
Weduwe Jean Booden
Matheus Meroden
Matheus Boden
Carolus Timmerman
Jean Heno
Weduwe Melchior Knapen
Nicolaas Vandersmissen
Govis Dieu
Jean Boomans (Bomans)
Gijsen Gijsens
Dirick Vanharen
Weduwe Jean Mourmans
Jean Vandersmissen
Jean Cox
Martinus Petitjean
Jean Gijsens
Arnoldus Bels
Georgius Stevens
Joanna Thewis
Weduwe Jean Stevens
Jean Engels
Weduwe Jean Mourmans
Lambertus Gijsens
Jean Lemmens
Stefanus Boden
Arnoldus Trempeneers
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
5
2
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
3
1
5
2
Richaldus Vandersmissen
Leonardus  Coenen
Gilis Stevens
Wilhelmus Boe
Wilhelmus Lambi
Hendricus Coenen
Johannes Dumon
Gilis Petermans
Hendricus Peters
Hubertus Vrancken
Gerardus Poismans
Jean Nijs
Jean Lemmens
Margarita Lamotte
Arnoldus Trempeneers
Jean Vanmunster
Arnoldus Gramette
Arnoldus Savonier
Hendricus Geijsebrex (Ghijsbrechts)
Hendricus Bels
Franciscus Coenen
Dominicus Pluymers
Martinus Gijsens
Gilis Knapen
Thomas Vandeborne
Lambertus Cox
Franciscus Orye
Hendricus Heusdens
 Petrus Vervoort
Art Gijsens
Wilhelminus Moors
Ludovicus Tist
Renier Lowet
 Weduwe Hendricus Baldewijns
Thomas Coenen
Dionisius Nijs
Thomas Smets
Jean Drisen
Hendricus Vrancken
2
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
3
5
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1

Drie verloochenen in alles om niet te willen betalen ;
Arnold Savonier, Lambert Cox en Art Gijsens.
Totaal van 135 schouwen

Art Gijsens moet twee plaatsen, Arnold Savonier één en Lambert Cox één.
Ik heb een lijn getrokken onder hun namen in de lijst.
Het totaal bedraagt 131 zonder hen die niet wilden betalen.

Getekend door de meerderen van het dorp en de burgemeester van Horpmaal,
Willem Bosch.

Bron : Rijksarchief Luik. Schouwgeld, Reg. “États 97, fol. 293-294”.


 Michel Mathei

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *