Spaar- en leengilde van Horpmaal

Spaar- en leengilde te Horpmaal

De Boerenbond probeerde zijn leden wel te overtuigen om te moderniseren en af te stappen van de graanteelt. Zolang er geen vers kapitaal in de landbouw werd gepompt, had dit allemaal weinig effect.
Waar moest de boer het geld vandaan halen om vee, grond, meststoffen, veevoeders en landbouwmachines aan te schaffen ?

In 1892 werd te Rillaar de eerste Spaar- en leengilde opgericht naar voorbeeld van de Duitse Raiffeisenkassen. Tien jaar later waren er al 700 in werking. De Spaar en Leengilden, mikten op de inwoners van één enkele gemeente. Dit verklaart voor een groot deel hun succes, vooral in de dorpen omdat hier de sociale controle groter was dan in de stad.

De Spaar-en Leengilde van Horpmael – Samenwerkende Maatschappij werd gesticht de 17-de maart 1898. Geregistreerd te Borgloon de 19 maart 1898.
Neergelegd ter griffie van het tribunaal van Tongeren de 26 maart 1898 en verschenen in het Staatsblad n° 1287 van 2 april 1898, blz 36.

 Art. 15 van het lidmaatschapsboekje vermeld de leden: Bestuursraadsleden 1° Gisbert Ghysens, voorzitter 2° Joseph Henckaerts, ondervoorzitter 3° Julien Boden, Isidore Lowette, Guillaume Brone, raadsleden Joseph Cartuyvels, kassier.
Toezichtsraad 1° Guillaume Henckaerts, voorzitter 2° Gilles Derwae, ondervoorzitter 3° Jean-Pierre Laquay, Frans Renson, Mathieu Duchateau, Jean Diriks, raadsleden. Allen onbezoldigd eereambt. De kassier ontvangt eene vaste jaarwedde.

Spaar- en leengilde

Deels overgenomen uit het boek “bijdrage tot de parochiegeschiedenis van Horpmaal”


Michel Mathei (2003)

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *