Akte van teruggave

Akte van teruggave verleden op 26 Januari 1818

26 jan 1818 teruggave door Lambert Renaerts van 5 maten gerst aan de armen van Heers en van 1 maat verschuldigd aan voornoemde pastoor van het begijnhof van Borgloon

uitgegeven 62-16-0 inbegrepen de rechten van registratie.

Willem bij de genade Gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje Nassau, groothertog van Luxemburg, heil aan allen hier tegenwoordig en toekomstig, laten wij weten dat op 26 jan 1818 voor Gilles Raymaeckers, notaris, verblijvend te Klein-Gelmen, provincie Limburg, toelating (dit) ambt uit te oefenen 15 juli l.l. en voor het jaar 1817 onder n° 1 klasse 3 en in tegenwoordigheid van getuigen hierna vernoemd, ondergetekenden waren aanwezig: de Heren Baron de Copis, burgemeester van Opleeuw en er woonachtig, Philippe d’ Awans, vrederechter van het kanton van Loon, woonplaats Marlinne en Gisbert
Ghysens, burgemeester van Ulbeeck, en er woonachtig, allen bedienaars (administratuers) van het centraal bureel van Loon, dewelke in hun voornoemde hoedanigheid en hiertoe voldoende gemachtigd bij wet van 29 dec 1790 en bij koninklijk besluit van 1 juli 1816 n° 82, verklaren hun zijn terugbetaald door de heer Lambert Renaerts, grondbezitter, verblijvend te Klein-Gelmen van een jaarrente van 100 liter gerst = vijf maten van Loon, verschuldigd aan de armen van Heers, en een jaarrente van 25 liter eveneens gerst, verschuldigd aan hogervermelde pastoor van het begijnhof van Loon.
Huidige teruggave is gedaan door middel van een som van 174 Nederlandse gulden 42 cents 30 centiemen voor de hoofdsom van vermelde renten, te weten 145 gulden 35 cents 25 centiemen voor het bedrag verschuldigd aan de armen van Heers en 29 gulden 7 cents 5 centiemen voor het bedrag verschuldigd aan hierboven vermeld priester van het begijnhof, welke som van 174 gulden 42 cents 30 centiemen is geteld door ondergetekende notaris voor en in naam van vernoemde Lambert Renaerts aan de heer Herman Daris, algemeen ontvanger van het centraal bureel, wonende te Looz, die het erkent, waarvan bewijs van ontvangst.
Ter staving hiervan hebben deze (1) laten verzegelen, die opgemaakt en verleden werden op datum zoals hierboven, te Loon in het huis van Jean Rubens, gezondheidsofficier, daar aanwezig, dezelfde en Mr. Patried (?) Van der Ku (?)n, ontvanger van de registratie (2), beiden woonachtig te Loon, als getuigen bij het verwerven (hiervan), na lezing gedaan en interpretatie (vertaling ?) gegeven in de taal van het land (de streek) (3), hebben getekend met de partijen en ik, notaris de minuut dezer dewelke is geregistreerd te Loon op 2 februari 1818 folio (blad) 1618 n° C l1 (?) ontvangen één gulden 13 cents. Getekend Van der Kun.
Vragen en machtigen alle deurwaarders deze overeenkomst hierbij ter uitvoering, aan onze Procureurs Generaal en aan onze Procureurs bij de Rechtbanken van Eerste Aanleg, en ter hand te stellen van alle Commandanten en Officieren van de Openbare Macht of aan hun Substituten, er een stevige hand over te houden indien zij hiertoe wettelijk zouden voor worden aangezocht.
Getekend : G. Raeymaeckers not.

(1) akte of overeenkomst
(2) l’ enregt. = enregistrement
(3) idiome du pays = taal van het land of de streek.

Download de akte  Akte van teruggave

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *