De familie Schrootz

De familie Schootz

De familie Schrootz bouwheren van oorspronkelijk kasteel van Bovelingen (circa 1550)

Wie thans gaat wandelen langs de Altenastraat in Bovelingen kan enkele nog de bijgebouwen zien van het oorspronkelijke kasteel.. De ommuurde kasteeltuin, de resten van het kasteelbos met uitheemse boomsoorten en ijskelder, de gerestaureerde manage, alsook de majestatische kasteelhoeve (sinds vier generaties bewoond door de familie Jadoul) zijn de nog overblijfselen van een roemrijk dorpsverleden.

Het oorspronkelijke kasteel is afgebroken. Wij hebben ons de vraag gesteld wie het zou laten bouwen hebben en wanneer. Maar op die vraag kunnen wij helaas geen exact antwoord vinden.Ik heb fel gesnuffeld in het verleden van dit dorp, maar bij de kasteelbewoners zelf zijn geen archieven terug gevonden. Men zegt dat ze verbrand zijn door een familielid na een ruzie omstreeks 1920.

In mijn optiek zou het vorige kasteel reeds bestaan hebben in 1550 en zou het gebouwd zijn door een van de nazaten van de familie Schroots, afkomstig uit de rijke burgerij van St-Truiden.Zij zijn hier gekomen en werden op zeker ogenblik “Heren van Pepingen” na huwelijk van Robert Schroots in 1433 met Johanna WERFENGEYS (in het Frans WARFUSE). Deze Johanna was de enige opvolgster van Lambert , laatste Heer van Pepingen met die naam.

Vijf generaties lang heeft de familie Schroots hier baas gespeeld als Heer van Pepingen. Tijdens deze periode verwierven zij de gronden van Bovelingen en bouwden zij aldaar het kasteel.Laten wij nu achtereenvolgens deze vijf geslachten bekijken en daar meer over te weten komen en aldus mijn mening te staven.

1) Robert Schroots (ook soms in geschriften Sgroets of Schrootz)

Hij was geboren omstreeks 1400 en huwde in 1433 met Johanna de Werfengeys. Wij weten enkel dat ze een zoon hadden, Michel

2) Michel Schroots

Zoon van Robert. Werd heer van Pepingen.
Hij huwde met Maria, dochter van Guillaume (Willem) de DURAS-d’ORDENGE en Antoinette Van GUIGOVEN. Hij had twee kinderen, Arnould (zie hierna) en Antoinette die later huwde met Guillaume HORION, heer van ORDINGEN (Ordenge)

3) Arnould Schroots.

Zoon van Michel. Hij was heer van Pepingen en Werm.
Op 9/2/1518 huwde hij met Anna van BRECHT; Ze hadden 4 kinderen.
 Volgens wij konden lezen had hij veel gronden (vooral geërfd) :
– op 23/6/1520 erfde hij van zijn moeder goederen in Eygenbilzen.
– Op 28/12/1520 erfde hij de gronden van het kasteel te Werm van zijn grootoom langs moederszijde Guillaume van DURAS.
– door een ruil met Dame Goïs van MAL kwam hij ook in het bezit van de gronden van Bovelingen, gelegen in Pepingen.
Naar mijn mening liet hij het oud kasteel van Bovelingen bouwen.
Hij stierf op 16/12/1548. (Op het oude kerkhof te Mechelen ligt momenteel nog een stuk grafsteen van hem.)

4) Michiel Schroots

 Oudste zoon van Arnould. Hij verkreeg door erfenis van zijn ouders zowel de goederen van Pepingen als die van Bovelingen.(1549).
 Hij huwde in 1551 met Barbara de Borchgrave d’Altena (1518-1585), dochter van Pierre.
 Ze hadden 7 kinderen waarvan de oudste Guillaume de gronden van Bovelingen erfde en zijn zus Jeanne de gronden van Pepingen. Dus opnieuw scheiding der gronden.

5) Jeanne Schroots (+1617)

Dochter van Michiel. Ze had de gronden van Pepingen geërfd in 1549.
Ze huwde in 1577 met EVRARD de Borchgrave-d’Altena (schildknaap), zoon van Guillaume de Borchgrave, heer van Capelle, Mervelt en Oerle en van Everardine NULANTS.
Ze had een zoon Michel De Borchgrave- d’Altena, die later terug de goederen van Bovelingen kocht van zijn oom Guillaume, broer van zijn moeder.
Zo kwamen Pepingen en Bovelingen in het bezit van deze illustere familie die later Graaf werden en in het kasteel verbleven tot 1920 toen de laatste graaf Bovelingen verliet.

Over deze familie, die later de titel van graaf kreeg, volgt later een uitgebreid verhaal.

Andere artikels Oude grafsteen Schrootz en De Borchgrave d’Altena


Jos Schoefs

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *