De gekende pastoors van M-B

 De gekende pastoors van mechelen-Bovelingen

Op het einde van de 11de eeuw werd door de inwoners van Mechelen een kerk gebouwd. De kerk was toegewijd aan de Heilige Anna, de moeder van Maria.

In 1359 geraakte de kerk in verval en dreigde in te storten. In de lente van het jaar 1642 brak er brand uit . In 1784 noteerden wij weer nieuwe verbouwingswerken. Door herhaalde verbouwingen had de kerk op het einde van de 19e eeuw een gans ander uitzicht gekregen, het schip was vrijwel hetzelfde gebleven, doch er werden zijbeuken bijgebouwd. Het koor werd verbouwd in 1816 en de kerk werd gedeeltelijk hernieuwd in 1830.

Het idee van het bouwen van een nieuwe kerk ging uit van pastoor Wijnants, die echter in 1907 overleed. De huidige St-Annakerk is een neogotische kruiskerk, die in 1910 gebouwd werd. De werken startten op 22 augustus 1910, de eerste mis werd er in opgedragen door pastoor Hardy op 27 februari 1912 en op 30 juni 1913 door pastoor Rutten ingewijd.

Pastoors, die in de loop der tijden de parochie bedienden :

 • 1218 Renier was de oudst gekende pastoor van Marlinne. Hij was echter niet de eerste, vermits de kerk reeds bestond in de 12e eeuw.
 • 1267 Lambert wordt genoemd in een akte van 1267 met de abdij van Averbode.
 • 1360 Voor een periode van 100 jaren kunnen wij niets terugvinden over een pastoor. Bij de restauratie van de kerk in 1360 is er sprake van Jacques.
 • 1474 Hugues Menten was eerst rector van de prebende van St-Elooi te Loon, maar stierf in 1474 als pastoor te Mechelen.
 • 1476 Mathias Vannedermolen, kanunnik van de Stiftkerk te Loon bekwam op 18 april .1476 de parochie Marlinne. Onder zijn pastoraat werd Marlinne ingelijfd bij het Kapittel van Loon.
 • 1499 Martin Boesmans was de eerste vicaris, benoemd voor het leven. Hij stierf in 1550.
 • 1551 Pierre Van Horen wordt pastoor benoemd.
 • 1581 Benoeming van Gillis Timmermans.
 • 1606 Overlijden van pastoor Johannes Dickbeens in Marlinne.
 • 1636 Eustache Dickbeens doet afstand van zijn pastoraat in Marlinne.
 • 1638 Martin Cleykens wordt op 25 januari 1638 benoemd en sterft op 02 juni 1656
 • 1656 Jean Smets, voordien pastoor in Horpmaal, kreeg op 23 juni 1656 de benoeming als pastoor in Bovelingen en verbleef er 9 jaar.
 • 1665 Jean Fabri wordt pastoor voor drie jaar.
 • 1668 Adriën Thenaers volgt hem op en blijft tot in 1671
 • 1671 Jean Thenaers, broer van Adriën, komt in zijn plaats en blijft tot in 1716. Tijdens zijn verblijf kende Marlinne veel armoede ingevolge de Veertigjarige Oorlog (1672-1712).
 • 1716 Bartholomé Denijs overlijdt reeds na 3 maanden.
 • 1717 Lievin Thijssen wordt pastoor van 1717 tot 1768
 • 1768 Jean Vanoost wordt benoemd op 28 juni 1768. Hij stierf op kermisdag 26 juli 1814. Hij was de dorpspastoor tijdens de Franse Revolutie en zwoer de eed tegen het koningsschap, doch moest die op verzoek van de H. Stoel opnieuw intrekken. Hij had twee helpers, de kapelaans J. Van den Savel en Theodore Lux.
 • 1814 Lambert Vanoost, neef van de vorige, kreeg de parochie op 19 september 1814 en stierf op 05 oktober 1823. Hij kreeg achtereenvolgens drie helpers, de E.H. Laanen, Vliegen en Hoebanx.
 • 1829 Herman Vandecan werd aangesteld op 24 oktober 1823 en stierf in 1856.
 • 1856 Henri Plevoets uit de Nonnentap te Sint-Truiden wordt dan pastoor. Hij was in 1934 priester gewijd en was acht jaar kapelaan en 14 jaar pastoor te Rukkelingen. Tijdens die periode bouwde hij aldaar de kerk, de pastorie en de school. In Marlinne bouwde hij de pastorie in 1859. Als helper had hij w E.H. Felix Demayer, die nadien pastoor werd in Klein-Gelmen en Joseph Philips, deze later pastoor te Rijkel. Pastoor Plevoets stierf te Marlinne op 11 november 1976.

 • Pastoor Joannes Wijnants1876 Jean Hubert Wijnants, afkomstig uit Tongeren, werd pastoor op 22 november 1876, na respectievelijk leraar te zijn geweest aan het College Marie-Thérèse in Herve, kapelaan van Thimister en Jemappes, onderaalmoezenier van het Kamp van Beverlo en pastoor van Beverst te zijn geweest. Hij stierf hier in Mechelen in juli 1907, op 76-jarige leeftijd. Deze man was zeer intelligent en was schrijver van een paar mooie parochieregisters, zeer dienstig voor menig naslagwerk.
 • 1916 Pierre Hardy, afkomstig van Grote-Spouwen was aanvankelijk leraar aan het College van Sint-Truiden, vervolgens kapelaan te Hoei en te Luik en vervolgens pastoor in Trooz. Tijdens zijn verblijf in Mechelen werd de huidige kerk gebouwd. Hij celebreerde de eerste mis in de nieuwe kerk op 28 februari 1912.  Deze pastoor vroeg en kreeg reeds datzelfde jaar zijn overgang naar Riemst korter bij zijn familie te zijn.
 • 1916 Martinus Coune, geboren te Veulen op 05 februari 1873 volgde Pierre Hardy op. Hij was achtereenvolgens pastoor in Borgloon, Gasthuiskapel, en in Ternaaien. In Mechelen verbleef hij tot in 1933. Ingevolge zijn ziekte, keerde hij terug naar Veulen om door zijn familie verzorgd te worden. Hij keerde niet meer terug en overleed in Veulen op 26 april 1935. Twee paters, namelijk Vanrutten, voorheen missionaris in China, en Narcissus, die in de meidagen 1940 in Lokeren zou sneuvelen, verzekerden tijdelijk de diensten.
 • 1934 Nadat pastoor Coune, ingevolge zijn ziekte, niet langer de dienst kon verzekeren, werd Alfons Dewitte, geboren in Bommershoven op 21 maart 1888 zijn opvolger. Eerder was hij pastoor geweest in Attenhoven. Hij verbleef te Mechelen tot 7 maart 1940, om nadien pastoor te worden op Sint-Pieter te Sint-Truiden. Hij vierde op in 1983 zijn jubileum van 70 jaar priester in het rusthuis van Nieuwerkerken (Limb.)
 • 1940 R. Marting was zijn opvolger. Hij werd geboren in Kleine-Spouwen op 1 januari 1898 en was achtereenvolgens pastoor in Seilles, Munsterbilzen en Lommel. Hij verbleef in Mechelen tot zijn overplaatsing op 22 oktober 1947 naar Rosmeer.
 • 1947 Dan volgt Hyacinthe Lux, geboren te Walshoutem op 28 mei 1899 en priester gewijd te Luik op 27 april 1924 door Monseigneur Rutten. Van 1923 tot 1934 was hij leraar aan het H. Hart-gesticht van Mechelen-a/d-Maas en van 1934 tot 1947 kapelaan in Waterschei. Hij werd in de parochie van Mechelen-Bovelingen ingehaald op 23 november 1947. In 1971, ging pastoor Lux, met zijn trouwe meid Amanda, terug naar Walshoutem voor een welverdiende rust. In April 1984 vierde hij zijn diamanten jubileum van 60 jaar priester. Hij overleed op 12 maart 1990 te Sint-Truiden in de ouderdom van 90 jaar.

 • 1971 Hubert Delvax, geboren te Tongeren 26.09.1915 en overleden te Sint-Truiden 01 februari 1996, volgde hem op. Hij werd priester gewijd in Mechelen Stad op 25 juli 1942 en was kapelaan in Hannuit en in Beverlo, pastoor te Neerwinden-Eliksem. Hij bleef pastoor tot aan zijn pensioen in oktober 1980 en verbleef sindsdien in een woning aan de Steenweg in Engelsmanshoven, rechts juist voorbij de verkeerslichten, waar hij, bij goed weer steeds buiten aan zijn huis op zijn stoel te zien was en hij zelf ook alles wat bewoog gade sloeg.

 • 1980 De opvolger, Jozef Dethier,  geboren te Hasselt 13 februari 1930, was voorheen kapelaan in Beringen en Maasmechelen. Werd ernstig ziek aan het einde jaren ‘90.

Sindsdien werden de diensten verzekerd door allerlei priesters uit de streek, ook door leraren uit scholen van Sint-Truiden en omgeving, tot sinds een paar jaar terug, omstreeks 2000, de grote parochiefederatie er kwam, onder leiding van Tuur Smets. Voor Bovelingen, zijnde Mechelen-Bovelingen zelf en Rukkelingen-Loon werd echter toch in de persoon van Marc Poelmans, een rechtstreekse bedienaar toegevoegd aan dit deel van de federatie. 

Grotendeels overgenomen uit : Uit de geschiedenis van Mechelen-Bovelingen door Jos Schoefs – 1984.

 

2 reactie op “De gekende pastoors van M-B”
 1. 1814 Lambert Vanoost, neef van de vorige, kreeg de parochie op 19 september 1914 en stierf op 05 oktober 1923. Hij kreeg achtereenvolgens drie helpers, de E.H. Laanen, Vliegen en Hoebanx.

  hij kreeg de parochie in 1814 niet 1914 en overleed in 1823 niet 1923

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *