De suisse van Mechelen

Eduard Schoofs de suisse van Mechelen

suisse-fotoOp 22 December 1885 hield de kerkfabriek van Marlinne een beraadslaging omtrent het aanstellen van een “Suisse” in haar kerk. Hij moest in de goddelijke diensten op zon- en hoogdagen zijn ambt uitoefenen (kerkpolitie), met andere woorden hij moest waken dat iedere kerkganger respectvol bleef en eerbiedwaardig gehoorzaamde aan de oproep van de priester. Hij was gekleed in een mooi uniform, te vergelijken met de Zwitserse wachten van de paus en in zijn hand droeg hij een lans met hellebaard en/of ook een spies.

Hier volgt de tekst van de beraadslaging voor de aanstelling van Eduard Schoofs als “suisse” van de St-Annakerk in Mechelen.

Marlinne, den 22 D├ęcember 1885.
Beraadslaging
van de Kerkfabriek van Marlinne wegens het aannemen van eenen Suisse in de kerk.
De leden van de kerkfabriek van Marlinne overwogen hebbende de noodzakelijkheid van eenen Suisse in de kerk te benoemen welke onder de drie goddelijke diensten zondags en de heilige dagen zijn ambt zou uitvoeren ; vastgesteld hebbende de som van zijne jaarwedde op zestig franken, hierbij gevoegd hebbende zijne buitengewone betaling op eenen frank voor de lijkdiensten met drie Heeren, en twee franken voor die van vijf en meer Heeren.
Overwogen hebbende dat Eduard Schoofs, welke zich tot dit ambt aangeboden heeft, alle hoedanigheden verreischt en tevreden is met de voorgemelde voorwaarden of conditi├źn, hebben vastgesteld de benoeming van Eduard Schoofs, welke als bewijs van aanneming de beraadslaging mede onderteekent.
(get. ) E. Schoofs.

Download document Aanstelling van suisse Eduard Schoofs


 Jos Schoefs 27 december 2003

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *