Familie de Borchgrave d’Altena

Afkomst en benaming.

In 1577 vond in Pepingen het huwelijk plaats van Jeanne SCHROOTS en Evrard de Borchgraeve d’Altena . Jeanne was de dochter en ook de enige erfgenaam van de Heer van Pepingen, Michel Schroots.

Zo deed het geslacht de Borchgrave d’Altena zijn intrede in het kasteel van ons dorp en ze vertrokken pas definitief in 1920.

Nu stellen wij ons de vraag van waar ze kwamen, wie ze waren en hoe ze aan die naam kwamen.

Wel de Heerlijkheid (Seigneurerie) van Altena was gelegen in het land van FEISTERBAND (Nederland), een streek tussen de Maas en de Rhijn, ten noorden van TRAXANDRIE.
In dit deel vormden zich omstreeks 900-1000 na CHR. meerdere graafschappen, waaronder dit van Altena, begrensd ten noorden door het Land van GORKUM, ten oosten door de Maas, ten westen door Bies-Bosch en ten zuiden door het Land van Heusden.

Altena verwierf zijn naam van het fort ALTEN-AA, wat betekent gebouw aan het oude water of op de oude Maas. Vandaar dat men sprak van de graaf van het kasteel Altena ( Borchgraaf d’Altena)
In de middeleeuwen was het de gewoonte dat de graven enkele bevelhebbers opdracht gaven om hun versterkte kastelen te bewaren en te verdedigen vooral tijdens hun frequente afwezigheden  ingevolge oorlogen die ze voerden onder elkaar of voor het Rijk. Ze kozen een bevelhebber tussen de leden van hun familie of uit hun nobele vazallen (leenmannen) In ruil kreeg de bevelhebber hiervoor  de inkomsten van verscheidene gronden en maakten er een leen van; Dit leen ging over van vader op zoon.
De bevelhebber van een versterkt kasteel noemde men in het Vlaams, BORCHGRAEF, in het Frans VICOMPTE, en in het Latijn CASTELLANUS.
De benaming Borchgraef was niet enkel eervol maar behield lange tijd een hoge graad van beroemdheid.

Wapenschild de Borchgrave d'Altena

De naam Borchgraef werd al vlug familienaam. Het was de gewoonte in de middeleeuwen dat iemand die veredeld werd, zijn familienaam opgaf en verving door deze van zijn domein of van zijn waardigheid. Zo heeft men de verklaring van de twee illustere families ALTENA en BORCHGRAVE-d’ALTENA.

In aktes van 1145,1152,1155 en 1172 spreekt men in charters van Thierry d’Altena. Op de zegels van deze charters zijn ook de wapenschilden te zien namelijk :” een veld van zilver, beladen met twee afgewende zalmen van sabel”. Precies identiek als deze die onze graven hadden en waarvan mooie geschilderde afbeeldingen zijn terug te vinden in onze St-Martinuskapel.

Meer wetenswaardigheden over de familieleden die in ons kasteel zijn groot gebracht volgen later.

Andere artikels  Oude grafsteen familie Schrootz en De familie Schrootz


Jos Schoefs

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *