St Annabron

Sint-Anna-bron

2019-St-Annabron-tekst-MB1Bij de hoek met de Burgemeestersstraat, bron van de Fonteinbeek, met brongebouw van 1840, gebouwd door graaf de Borchgrave d’Altena: rechthoekig, kalkstenen gebouwtje met sokkelbekroning, waarop een pijnappel.

Op de sokkel het chronogram: BEATAE ANNAE/ VIRGINIS DEIRARAE CENITRICI/ HUJUS PAROCHIAE TITULARI/ ELEVATUM ”Zalige Anna maagd – patrones van deze parochie”

De bron is momenteel niet afgesloten. Er is wel  een  deksteen. Daarin een ronde opening met een deksel die kan worden weggenomen. Achter het monument ligt een doos met een lange koord. Hiermee kan men water uit de bron scheppen 
Zo gebeurt dit elk jaar bij de processie Het opgehaalde water wordt dan door de pastoor gezegend. Het waterpeil van de bron is wel gedaald sinds dat er een waterwinning gebeurt in Rukkelingen

.(Meers, K., Dorpsmonografie Rukkelingen-Loon en Mechelen-Bovelingen. Eindwerk 1986)

St Anna bron

Artikel HBVL 27/07/2015 geplaatst door Martine Vanzwijgenhoven

 

Heers – Al meerdere jaren houdt de plaatselijke geloofsgemeenschap een processie op kermiszondag naar de Sint-Annabron. 2019-st-Annabron-HBVL-2015
Begeleid door de harmonie Eendracht is Macht vertrokken de gelovigen na de misviering weer in processie naar de bron die toegewijd is aan St-Anna, patrones van de parochie. Deze vorm van verering bestaat reeds enkele eeuwen en wordt nog elk jaar in eer gehouden.
Pastoor Hermans benadrukte het belang van de bron en het water en had het ook over de plaats die de grootmoeder van Jezus vertegenwoordigt in het “levend water” dat Hij ons aanbiedt.
Na de zegen konden de aanwezigen ook hun trouw aan Moeder Anna uitdrukken en werd ook het plaatselijke St-Annalied gezongen.
De plechtigheid werd besloten met een dankwoord van de pastoor en de harmonie mocht daarna de plaatselijke Sint-Annakermis op gang blazen

Bron:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/32142
www.hbvl.be
Foto: Roger Knapen


Jos Schoefs en Paul Boes mei 2019

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *