Stamboom de Borchgraeve d’ Altena

 De adelijke familie de Borchgrave d’ Altena

Stamboon van de Bovelingse kasteelbewoners.

Voor de geïnteresseerden volgt hier  de stamboom van de familie de Borchgrave-d’Altena die het kasteel van Bovelingen bewoonden sinds 1620 en afkomstig waren van Den BOSCH (Nederland) waar wij konden teruggaan tot omstreeks de jaren 1400.
Voor de afkomst en de benaming van de Borchgrave d’Altena klik hier.

Nochtans was er in charters van 1145, 1152, 1155, 1167, en 1172 reeds sprake van Thierry d’Altena. Een van zijn zonen Bauduin leefde nog in 1202 en diens zoon Thiery in 1240. Op de zegels van deze charters zijn ook de wapenschilden te zien, namelijk , een veld van zilver beladen met twee afgewende zalmen van sabel.

I Dirk Henrijckszoen de BORCHGRAVE. Op 5-7-1405 oorkonden rechter en heemraden van Almkerk dat Dirck die Borchgrave Henrijckszoen land verkocht aan heer Robbrech Boekeleer.
Brief van Kathelijn Robijn Bokelaers, gezegeld door haar neef Dirk, van 2-1-1417 aan de bisschop van Utrecht voor toestemming een altaar te stichten in de kerk van Almkerk.
Op 10-3-1417 draagt Dirk, voor Katharina gemachtigd door Gravin Jacoba, het stuk land ‘de Zaryscamp’ over aan het Chartroie (Karthuizer) Clooster te St. Geertruidenberg.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.Ricold (Rijcout) (zie II).

II Ricold (Rijcout) de BORCHGRAVE, Schepen in Den Bosch in 1443 en 1466. Gasthuismeester van 1447-1450. Zoon van Dirk Henrijckszoen de BORCHGRAVE (zie I).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk (zie III).

III Dirk de BORCHGRAVE, zoon van Ricold (Rijcout) de BORCHGRAVE (zie II).
Gehuwd met Margriet HOUTAPPELS.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Dirx de BORCHGRAEFF
2. Dirk Dirksz (zie IVb).

IVb Dirk Dirksz de BORCHGRAVE, Schepen te Den Bosch, overleden op 27-06-1519 te ‘s-Hertogenbosch. De grafsteen van Dirk is nog aanwezig in de St. Janskerk. Dirck voerde: 2 verticaal geplaatste afgewende vissen. Helmteken: de 2 verticaal geplaatste vissen met de koppen omlaag. Zoon van Dirk de BORCHGRAVE (zie III) en Margriet HOUTAPPELS.
Gehuwd met Gertruydt Brand van GROBBENDONCK, overleden op 10-11-1496 te ‘s-Hertogenbosch, dochter van Arnold GROBBENDONK.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter (Jonker) (zie Vb).
2. Arnold de BURCHGRAVE
3. Ida Catharina, begraven 1574 te Boxtel. Vroeger zag men in de St.Petruskerk te Boxtel een wapenbord met daaronder: Joncker Gerard van Berckel en Juffrouw Ida de Buchgraeff sijn huisvrouw, 1574′. Het wapen Borchgrave toont op zilver twee afgewende zwarte zalmen.
Gehuwd met Gerard van BERCKEL.
4. Dirk Dircksz de BORCHGREVE, Schepen van ‘s-Hertogenbosch, genoemd op 19-9-1526. Dirk voerde zijn zegel in de Vilvoordse charters: 2 vissen, verticaal geplaatst en afgewend naast elkaar.
5. Margrijten de BORCHGREVE

Vb Pieter (Jonker) de BORCHGRAVE, Schepen te Den Bosch in 1502, 1514 en 1518, zoon van Dirk Dirksz de BORCHGRAVE (zie IVb) en Gertruydt Brand van GROBBENDONCK.
Gehuwd met Maria van BRUHEZE.
Uit dit huwelijk:
1. Willem (Jonker) (zie VIa).
2. Pieter (Jonker)
3. Maria BORCHGREEF, begraven te Esch. Voor de toren in de kerk ligt een goed geconserveerde zerk gedeeltelijk onder de vaste banken. Te lezen is: ‘Hier leijt begraven Berthout va Wijffliet sterft ano XVCLIII den derden dach in septembris en juffrouw Maria Borchgreef sij huisvrouw’ In het midden is er een alliantiewapen. Voor de Borchgrave zijn er twee afgewende zalmen.
Gehuwd met Berthout van WIJFFLIET, overleden op 03-09-1553 te Esch, begraven te Esch.
4. Catharina. Gehuwd met Dirk van de REEST, Kamerheer van keizer Maximiliaan, zoon van Willem van de REEST en Maria VINX.

VIa Willem (Jonker) de BORCHGRAVE, Heer van Oerle en Meerveldhoven (Merevelt). De heerlijkheden Oerle en Meereveldhoven worden op 11-3-1560 door de hertog van Brabant, koning Philips II verpand. Schepen in de jaren 1543-70. Zoon van Pieter (Jonker) de BORCHGRAVE (zie Vb) en Maria van BRUHEZE.Gehuwd (1) met Everarda van NULANT, dochter van Everard van NIEULANT en Ida BERWOUTS.
Gehuwd (2) met Gertrude van KESSEL, dochter van Antoon van KESSEL en Jossine BACK.
Uit het eerste huwelijk:
1. Everard (zie VIIa).
2. Jan (Jonker), Schepen in 1581, 84, 85, 90 en compagniekapitein in 1589.
3. Anna de BURCHGRAVE, overleden op 16-04-1648 te Boxtel. Op de linkerhelft van het grafbord in de kerk te Boxtel: in zilver 2 zwarte vissen, verticaal geplaatst en afgewend naast elkaar.
Gehuwd met Richard (Jonker) van VLIERDEN, overleden op 11-01-1626 te Boxtel.
4. Ida. Gehuwd met Gerard van BRAEKEL, zoon van Gerard van BRAEKEL en Judith van WECHEL.

VIb Pieter (Jonker) de BORCHGRAVE, Schepen in 1544, overleden op 06-09-1553, begraven te ‘s-Hertogenbosch, zoon van Pieter (Jonker) de BORCHGRAVE (zie Vb) en Maria van BRUHEZE.
Gehuwd met Anna (Jonkvrouw) van NULANT.
Uit dit huwelijk:
1. Pier. Kinderloos.
2. Frans (zie VIIb).
3. Richard, Monnik in de abdye ter Duynen.
4. Philip. Kinderloos.
5. Jan, Kanunnik.
6. Barbe (zie VIIc).
7. Simberge. Gehuwd met Pieter de PESSANT.
8. Marie. Kinderloos.
9. Cornelia. Gehuwd met Ambrosius de JEUDE van HARDINXFELDT.
10. Anna. Gehuwd met N SCROOTS.
11. Adriana. Gehuwd met Denis van de TIJMPEL.

VIc Dirk de BORCHGRAVE, zoon van Arnold de BURCHGRAVE (zie Vc) en Catharina van den BROECKE.
Gehuwd met Catharina van de NOOT.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina. Gehuwd met Jan van STRASBORCH.

VId Jan de BORCHGRAVE, Heer van Tilleghem, van Grivelaers en de Steen, zoon van Arnold de BURCHGRAVE (zie Vc) en Catharina van den BROECKE.
Gehuwd met Elisabeth OUDART, dochter van Nicolaas OUDART en Margaretha van RECHEM.
Uit dit huwelijk:
1. Engelbert.
2. Jan.
3. Arnold, Kanunnik.
4. Dirk (zie VIId).
5. Cecilia, Non te Foreest.
6. Anna, Non te Foreest.

VIIa Everard de BORCHGRAVE, Heer van Oerle en Meerveldhoven. Schepen te Den Bosch in 1587,91, 94, 1602 en 1603. Zoon van Willem (Jonker) de BORCHGRAVE (zie VIa) en Everarda van NULANT.
Gehuwd in 1577 met Johanna (Jonkvrouw) SCROOTS (zie VIIIb).

Zo kwam Pepingen in het bezit van de familie de Borchgrave. Bovelingen bleef in het bezit van haar broer Henri SCROOTS die het echter later verkocht aan zijn neef Michiel de Borchgrave

Johanna SCROOTS was de laatste telg van de Heren van Pepingen .
Uit dit huwelijk:
1. Michiel de BORCHGRAVE (JONKER) (zie VIIIa).
2. Janna Mathilda. Kinderloos.

VIIIa Michiel de BORCHGRAVE (JONKER), Heer van Oerle, Meerveldhoven, Bovelingen etc. Van 27-7-1613 drossaard van het land van Megen. Schepen in 1617 en 1620, zoon van Everard de BORCHGRAVE (zie VIIa) en Johanna (Jonkvrouw) SCROOTS (zie VIIIb).
Gehuwd met Maria de JEGER, dochter van Wouter de JEGER, Slotheer van het kasteel Lochtenburg te St. Oedenrode, en Helwige van ROESEN.
Op 14/04/1616 kocht hij van zijn nonkel Henri SCROOTS, de goederen van Bovelingen. Vantoen af ging hij in het kasteel van Bovelingen wonen, wat meteen het verval van het kasteel van Pepingen bespoedigde.. Op 18/12/1619 kreeg hij van de prins-bisschop van Luik, Ferdinand van BEIEREN, als pand de Heerlijkheid van QUAEDMECHELEN en RUCKELINGEN voor de som van 460 rijksdaalders en droeg de titel van deze dorpen.
Hij werd in de adeldom van het Vorstendom verheven op 15 maart 1624 en stierf in 1650.
Uit dit huwelijk vier kinderen :
1. Johanna Mathildis de BORCHGRAVE. (Dame van Oerle)
Gehuwd in 1654 met Jean-Charles de JEGER. (schildknaap) en Heer van Mervelt.
2. Jan Baptiste Everard de BORCHGRAVE (zie IX).
3. Anna-Maria de BORCHGRAVE. Gehuwd met Arnold van MOMBEEK, Heer van Haebrouck en van TERLAEMEN, (zoon van Bernard van MOMBEEK en van Jeanne d’OUMAL.
4. Michel Robert de BORCHGRAVE, Kanunnik van St. Gertrude te Leuven, pastoor te Neerlanden . overleden 1679.

VIIIb Johanna (Jonkvrouw) SCROOTS. Johanna is erfdochter van Michiel, heer van Bovelingen, Quadmechelen en Pepingen, dochter van Michel SCROOTS en Barbe de BORCHGRAVE (zie VIIc).
Gehuwd met Everard de BORCHGRAVE (zie VIIa).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VIIa).

VIIIc Jan de BORCHGRAVE, Schepen en raad te Leuven van 1614 tot 1652, overleden 1653, zoon van Dirk de BORCHGRAVE (zie VIId) en Elisabeth van DUFFEL.
Gehuwd met Justina COYRO.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Lucas, overleden op 19-09-1682 te Leuven. Kinderloos overleden.

IX Jan Baptiste Everard de BORCHGRAVE, overleden op 22-03-1684. Heer van Bovelingen. van Marlens, Ruckelingen, Pepingen en Quaedmechelen, lid van Looz. Zoon van Michiel de BORCHGRAVE (JONKER) (zie VIIIa) en Maria de JEGER.
Gehuwd op 02-07-1650 met Catharina van WOELMONT (°9/5/1623) , 27 jaar oud, Vrouwe van Breche, geboren op 03-05-1623, overleden 1717, dochter van Jacques de Woëlmont Heer van HAMBRAINE-FROCOURT en van Margaretha van WOESTENRAEDT, dame de Crehen.
Hij werd op 10 mei 1639 in de adelstand verheven. Jean-Baptist stierf  op 22 maart 1684 en werd begraven in de kerk van Marlinne. Zijn vrouw stierf op 25/01/1717 in de ouderdom van 96 jaar. Ze hadden een familiekelder laten bouwen in de kerk van Marlinne (Mechelen); Een stuk van deze steen is nog altijd te bekijken op het oude kerkhof.
In de goederen van Pepingen waren ook enkele leengoederen van het Hof van Cortessem begrepen, te weten : la Motte (heuvel), weide, hof, groententuin, een suffer-huisje (voor de knechten), een deel van de vijver alsook een deel van de omweg van Pepingen.
Uit dit huwelijk zeven kinderen:
1. Michel Frans (zie X).
2. Charlotte Eugenie-Caroline. Gehuwd met Philip Robert van AERSCHOT SCHOONHOVEN, zoon van Lautremange van AERSCHOT- SCHOONHOVEN en Anne de SAINT FONTAINE.
3. Jan Baptist, Heer van Terlaemen en Habrouck (Haesbrouck), overleden op 08-03-1718. Op 13/1/1711 werd hij ontvangen in “la salle des Curange” Hij stierf op 6/2/1718 en werd begraven in de kerk van Marlinne.
4. Marie-Marquerite, religieuse van HOCHT
5. Jeanne-Cathérine, religieuse van Herckenrode
6. Marie-Anne, religieuse van Mielen (Nonnentap)
7. Angeline-Elisabeth, religieuse van HOCHT (stierf op 25/08/1717)

X Michel Frans de BORCHGRAVE, Baron van Bovelingen, zoon van Jan Baptiste Everard de BORCHGRAVE (zie IX) en Catharina van WOELMONT.
Gehuwd op 02/07/1713 met Marie de GELOES,(channoinesse de l’Epinal en Lorraine) dochter van Jean Charles de GELOES, Heer de Houchenée, en Margaretha Philipine van LEEFDAEL.
Hij werd geboren te Bovelingen op 28/02/1656 en stierf op 28/12/1718.
Uit dit huwelijk:
1. Jean Baptiste graaf (zie XI).
2. Nicolas Bernard Ignace graaf, overleden op 13-07-1777 te Mannheim. Ridder van de Duitsche orde, bevelhebber van Gemert in 1763, in dienst van de Keurvorst van de Paltz.Hij werd in de adelstand erheven op 19/06/1782
3. Michel Walrave graaf, ° te Bovelingen op 30/11/1716. Aartsdeken te Luik, overleden op 19-06-1782. Baron van Elderen. Groot provoost van St. Lambert; prevoost van Tongeren, lid der edelen van de graafschappen Looz en Namen,
4. Robert Guerri, ging de militaire toer op. Hij diende als kapitein in het Infanterie regiment van Graaf Leopold van D’HAUN bij het leger van Maria-Theresia van Oostenrijk. Hij werd gewond tijdens de slag van Fridberg in Silezie en stierf op 10 juli 1745, amper 28 jaar, op het kasteel te Bovelingen.

XI Jean Baptiste graaf de BORCHGRAVE, Heer van Bovelingen en Quaedmechelen. Lid der edelen van Luik en van de Salle de carenge, groot baljuw van Montenaeken. Zoon van Michel Frans de BORCHGRAVE (zie X) en Marie de GELOES.
Gehuwd met Anne Barbe Antoinette van POLLARD, Vrouwe van Exter.(+1754)
Hij werd ontvangen in de “LEENZAAL van KURINGEN” op 14 juni 1737 en is in de adelstand van Luik verheven op 19/08/1741. De Keizer verleende hem , net zoals aan zijn twee broers, de titel van GRAAF van het KEIZERRIJK, met de akte van 10/09/1745. De graaf stierf in 1772 en had vijf kinderen, waaronder  de volgende twee hun ouders overleefden :
Uit dit huwelijk:
1. Jean Guillaume Michel graaf de BORCHGRAVE d’ALTENA (zie XII).
2. Maria Theresia Ferdinanda, Kanunnike van het STIFT van Munsterbilzen. Bij de confiscatie der kerkelijke goederen door de Fransen rond 1795  kon zij een mooie relekwiehouder redden. Ze bracht die mee en schonk hem aan de kerk van Bovelingen waar die nog altijd te bezichtigen is. Ze stierf in 1810 waar ze bgraven werd op het kerkhof rond de oude kapel van Pepingen

XII Jean Guillaume Michel graaf de BORCHGRAVE d’ALTENA, Heer van Bovelingen en Quaedmechelen, geboren op 07-04-1748, overleden op 09-05-1818 op 70-jarige leeftijd, zoon van Jean Baptiste graaf de BORCHGRAVE (zie XI) en Anne Barbe Antoinette van POLLARD.
Gehuwd met Françoise Caroline Wilhelmine baronnesse de BLANKART d’ISSUM van GUIGHOVEN.
Hij erfde in 1782 van zijn oom, de Groot-Provoost te LUIK, de goederen van Genoelselderen. Hij was ondermeer “PAIR” van de leenzaal van Kuringen en Lid van de Adelstand van Luik. De Prins-bisschop van Luik benoemde hem tot Drossaard van het ambt Montenaken. Bovendien gaf de Prins-Bisschop hem in pand in 1784 voor de prijs van 8.000 florijnen, de Heerlijkheden Klein-Gelmen, Gelinden, Groot-Gelmen en Engelmanshoven. Deze graaf was zeer gebonden aan het katholieke geloof en aan de conservatieve principes in de politiek. Zodoende nam hij geenszins deel als Lid van de Adel, aan de opstand die de Voltariërs deden ontstaan in 1789 te Luik tegen Prins-Bisschop Hoensbroek.
Tijdens het bewind der Nederlanders werd hij door Koning WILLEM I tot Lid benoemd van de Eerste Kamer der STATEN-GENERAAL. Hij maakte ook deel uit van de Ruitersorde van Limburg. Hij is begraven op het kerkhof van Pepingen.
Uit dit huwelijk:
1. Guillaume François George graaf de BORCHGRAVE (zie XIIIa).
2. Michel Ferdinand de BORCHGRAVE (zie XIIIb).
3. Charles Alexander Ferdinand Joseph graaf (zie XIIIc).
4. Antoinette Ernstine Françoise de BORCHGRAVE, geboren 1784, overleden op 10-03-1860 te Elsloo. Gehuwd met Charles Emile Servais graaf de PELOES, zoon van Antoine Bernard graaf de PELOES, Baron d’Oost, hoofd van de ridderschap Luik, en Marie Therèse Theodore d’ANDELOT.
5. Louis Antoine graaf, Ridder van de Duitsche orde.(+1825)

XIIIa Guillaume François George graaf de BORCHGRAVE, Lid der Staten-generaal, geboren 1774, overleden op 19-04-1845. Commandeur van de orde van den Belgischen Leeuw, ridder van Malta. Uit eerste huwelijk van François zijn er 6 kinderen. Tweede huwelijk is kinderloos. Zoon van Jean Guillaume Michel graaf de BORCHGRAVE d’ALTENA (zie XII) en Fran￧oise Caroline Wilhelmine baronnesse de BLANKART van GUIGHOVEN.
Gehuwd (1) op 19-04-1809 te ’s Heeren-Elderen met Marie Guilhelmine Phil. Theod. de RENESSE, geboren 1782 te Luik, dochter van Jean Louis graaf de RENESSE, Groot baljuw van Bilsen Breidbach, heer van Elderen, en Sophie Marie Reine Walburge baronnesse de ROOS de WALDECK.
Gehuwd (2) met Marie Therèse Dorothea Eugenie gravin van den BURCH, geboren 1801, dochter van Albert Louis Alex Henri graaf van den BURCH, Divisie-generaal, en Marie Felic. Françoise van RODAEM van NIVELLES.
Uit het eerste huwelijk:
1. François Henri Michel graaf de BORCHGRAVE d’ALTENA °14/02/1835 -(zie XIVa).
2. Marie Francoise Caroline : °18/08/1828. Ze huwde op 22/11/1850 met graaf Frans-Hugo BEYSSEL van GYMNICH. Die bij zijn eerste huwelijk getrouwd was met gravin Theresa van Furstenberg-Stomm-heim. Hij overleed bij zijn terugkeer van een reis naar Rome in 1863. Marie keerde terug naar het kasteel van Bovelingen waar ze kinderloos overleed op 08/09/1882. Ook zij is begraven in de kapel.
3. Sophie-Alexandrinne-Felicité : ° 18/12/1829. Was gehuwd met Camille-Louis Baron de TORNACO, die Voorzitter werd van de Belgische Senaat. Ze had een twee zonen : August en Francois.
4. Lucie-Elisabeth-Ferdinante : °04/05/1831. Huwde met de Markies van Arcicalar en ze hadden 4 kinderen.
5. Marie-Josephine-Caroline : °16/01/1933. Huwde op 08/12/1854 met graaf Amadée-Constant-Louis de RENESSE BREIDBACH de s’ Heeren-Elderen. Ze stierf zonder erfgenamen op 6/10/1853.
6. Guillaume-Herman-Ferdinand : °7/7/1836. werd lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en stierf ongehuwd op 02/10/1864. Begraven in de kapel.

XIIIb Michel Ferdinand de BORCHGRAVE, Capitein in Franschen dienst, ridder van ’t Legioen van Eer, geboren op 18-09-1776 te Marlinne, overleden op 04-02-1853 te Herstal op 76-jarige leeftijd, zoon van Jean Guillaume Michel graaf de BORCHGRAVE d’ALTENA (zie XII) en Fran￧oise Caroline Wilhelmine baronnesse de BLANKART van GUIGHOVEN.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 29-07-1822 te Luik met Josephine Denise Edmonde Coraly SMITS, 22 jaar oud, geboren op 23-01-1800 te Paris, overleden op 08-09-1854 te Brussel op 54-jarige leeftijd.

Hij trad op 12/03/1797 als cadet in het regiment der Spaans-Waalse wachten. Genietend van de goede relaties tussen Spanje en Frankrijk trad hij in 1799 toe tot het Republikeinse leger (27 regiment van de jagers te paard). Achtereenvolgens werd hij onderluitenant, luitenant en tenslotte kapitein op 22/5/1813.Hij deed mee aan de veldslag van PRUISEN (1807). Tijdens zijn militaire loopbaan onderscheidde Ferdinand zich in Spanje (Slag van GIBSALEON en die van CASTELVIEGOS), in Frankrijk (Saint-Dizier). NAPOLEON beloonde hem voor die diensten door hem tot RIDDER van het LEGION-D’HONNEUR te benoemen op 03/04/1814. Na de tweede verbanning van de keizer trok hij zich terug uit de militaire dienst en verhuisde naar LUIK waar hij stierf op 3/02/1853
Uit dit huwelijk:
1. Désiré (zie XIVb).
2. Leon Charles Michel graaf de BORCHGRAVE d’ALTENA .
3. Paul Edmund Joseph graaf de BORCHGRAVE d’ALTENA .

XIIIc Charles Alexander Ferdinand Joseph graaf de BORCHGRAVE d’ALTENA, Capitein in Franschen dienst, ridder van het Legioen van Eer, geboren 1781, overleden op 16-07-1858 te ‘s-Gravenhage, zoon van Jean Guillaume Michel graaf de BORCHGRAVE d’ALTENA (zie XII) en Fran￧oise Caroline Wilhelmine baronnesse de BLANKART van GUIGHOVEN.
Gehuwd met Margaretha Adelaide REMY, overleden op 20-12-1853 te Huy.
Hij was eveneens capitein in een regiment van dragonders. Hij vocht in Polen en Pruizen(1806) in Spanje en in Portugal (1806-1813). Na de val van Napoleon trad hij uit het leger en leefde afgezonderd in Huy waar hij stierf.
Uit dit huwelijk:
1. Gustave graaf, Gezandschaps-raad. Gehuwd op 16-05-1848 te kasteel van Bovelingen met Laure Sophie Josephine Antoinette de BARÉ de COMAGNE, geboren 1810, dochter van Hippolyte Guillaume graaf de BARÉ de COMAGNE, Senator, en Ghislaine de NAMUR-FLÉRON.

necrologie-de-Borchgrave1XIVa François Henri Michel graaf de BORCHGRAVE d’ALTENA, Ridder van de Poolstarre van Zweden, geboren op 14-02-1835 te Marlines, zoon van Guillaume François George graaf de BORCHGRAVE (zie XIIIa) en Marie Guillelmine Phil. Theod. de RENESSE. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-04-1861 te Brussel met Caroline Marie burggravinne van SPOELBERCH, dochter van Jan Baptiste Louis Chr. Burggraaf van SPOELBERCH en Henriette Caroline Joseph van BROUCHOVE van BERGEYK.
Hij was gedurende 16 jaar volksvertegenwoordiger en werd op 13/6/1882 tot senator verkozen voor het arrondissement Tongeren. Deze graaf liet ook de sint-Martinuskapel en de meisjesschool  bouwen omstreeks 1870. Hij stierf op 29 september 1902 en ligt begraven in de kapel. Hij had 12 kinderen :
Uit dit huwelijk:
1. Marie Henriete Josephine, geboren op 16-02-1862 te Brussel. En overleden op 26/01/1869. Begraven in de kapel.
2. Georges-Walram-Ferdinand, (°03/03/1863 – +1941)
3. Henri-Joseph-Marie, (°8/5/1864-+05/12/1929)
4. Guillaume Anatole-Joseph, (°8/7/1865-+24/10/1918)
5. Henriette-Charlotte-Marie, (°8/9/1866-+17/05/1891)
6. Louise-Hortense-Marie, (24/1/1868-+3/9/1933)
7. Adolphe-Albert-Joseph, 20/2/1869-+09/05/1941) : Hij huwde op 14/04/1894 met Baronnes Adrienne-Jullie-Marie-Francoise de WIJKERSLOOT de ROOYESTEIN. Zie XV.
8. Camille-Louis-Joseph, (13/09/1870) Hij huwde op 22/09/1904  met Miss Ruth SYDNER uit Philladelphia (VS) en hadden vier zonen : ELI (1905), WALRAM (1908), HUGUES en SERGE. Hij ligt begraven op het oude kerkhof te Mechelen-Bovelingen
9. Albert-Joseph-Marie, ( 02/02/1872 en overleden in Calcutta(India) op 16/01/1919.)
10. Robert-Florimond –Joseph, (7/10/1873-23/06/1935)
11. Marie-Elisabeth-Charlotte,(13/07/1875-overleden in1944 te St-Leonard (Groot-Britannie). Ze trad in het klooster te Mansfield (kanton Essex). Ze kreeg het habijt op 08/12/1898 doch moest later om gezondheidsredenen het klooster verlaten.
12. Leopold-Joseph-Walram, (29/10/1876-26/12/1876). Is als eerste overledene begraven in de crypte van de nieuwe kapel.

XV Adolphe-Albert-Joseph, graaf de BORCHGRAVE d’ALTENA, geboren op 20/02/1869 te Brussel en overleden te Elsene op 9 mei 1941. Zoon van François Henri Michel graaf de BORCHGRAVE d’ALTENA (zie XIVc) en Caroline Marie burggravin van SPOELBERCHHij huwde op 16/04/1894 met Baronnes Adrienne de Wijkerslooth de Rooyestein (+11/05/1964) Hij was provincieraadslid in Limburg en burgemeester van Rukkelingen-Loon.
Ze hadden vijf kinderen :
1. Ghislaine, ° 25/5/1895 en gehuwd op 06/04/1920 met Alfred MARTINEZ-BACA Y-VIANA. Overleed in 1962 en ligt begraven in de crypte van de kapel.
2. Richard, geboren op 03/10/1901. Huwde met Antoinette MERGHELINCK op 04/03/1930.
Ze haden een zoon Alain . Richard stierf op 20/12/1951 en ligt begraven in de kapel. (zie XVIa)
3. Frederique, geboren te Brussel op 04/12/1910. Huwde met Simonne de Preud’homme d’Hally de Nieuport op 21/11/1939. Hij was belast met buitenlandse zaken in Costa-Rica. Ze hadden vier kinderen :Albert (11/05/1940), Evrard, Réginals(01/03/1942) en Patricia (13/09/1946). (zie XVIb)
4. Michel, geboren te Brussel op 31/10/1913. Hij huwde te Elsene op 31/10/1939 met Marie-Edméé TERLINDEN. Samen hadden ze vier kinderen. Rodolphe (1941), Eric (1944), Werner (1946) en Cathérine (1948) Is overleden omstreeks 1973 en ligt begraven in de kapel. (zie XVIc)
5. Bernard-Dominique, geboren te Brussel op 24/12/1916 en gehuwd met Nadine Descamps. Ook zij hadden vier kinderen : Dominique (1941), Axel (1942), Serge (1946) en Noël (°1951-+1953). (zie XVId)

XVIa Richard de BORCHGRAVE d’ALTENA, geboren op 03-10-1901, overleden op 20-12-1951 op 50-jarige leeftijd, zoon van Adolphe Albert Joseph graaf de BORCHGRAVE d’ALTENA (zie XVa) en Adrienne barones de WIJKERSLOOTH de ROOYESTEIN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-03-1930 met Antoinette MERGHELINCK.
Uit dit huwelijk:
1. Alain.

XVIb Frederique de BORCHGRAVE d’ALTENA, geboren op 04-12-1910 te Brussel, zoon van Adolphe Albert Joseph graaf de BORCHGRAVE d’ALTENA (zie XVa) en Adrienne barones de WIJKERSLOOTH de ROOYESTEIN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-11-1939 met Simonne de PREUD’HOMME d’HALLY de NIEUPORT.
Uit dit huwelijk:
1. Evrard Guillaume, geboren op 11-05-1940 te Elsene.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 10-06-1978 te Tahsis (British Colubia) met Ghislaine Elisabeth Marie Bernadette de MÉRODE, 30 jaar oud, geboren op 04-08-1947 te Rixensart, dochter van François de MÉRODE en Alexandra KLINENBERGER.
2. Albert, geboren op 11-05-1940 te Elsene.
3. Réginald, geboren op 01-03-1942.
4. Patricia, geboren op 13-09-1946.

XVIc Michel de BORCHGRAVE d’ALTENA, geboren op 31-10-1913 te Brussel, overleden 1973, zoon van Adolphe Albert Joseph graaf de BORCHGRAVE d’ALTENA (zie XVa) en Adrienne barones de WIJKERSLOOTH de ROOYESTEIN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-10-1939 te Elsene met Marie Edméé TERLINDEN, dochter van Edmond TERLINDEN en Paule barones de BÉTHUNE.
Uit dit huwelijk:
1. Rodolphe (zie XVIIa).
2. Eric Bernard (zie XVIIb).
3. Werner (zie XVIIc).
4. Catherine, geboren 1948 gehuwd met Michel Wolff, deze hebben twee kinderen nl Augustin geboren in1973 en Julien geboren in 1975

XVId Bernard Dominique de BORCHGRAVE d’ALTENA, geboren op 24-12-1916 te Brussel, zoon van Adolphe Albert Joseph graaf de BORCHGRAVE d’ALTENA (zie XVa) en Adrienne barones de WIJKERSLOOTH de ROOYESTEIN.
Gehuwd met Nadine DESCAMPS.
Uit dit huwelijk:
1. Dominque, geboren 1941.
2. Axel, geboren 1942.
3. Serge, geboren 1946.
4. Noël, geboren 1951, overleden 1953.

XVIIa Rodolphe de BORCHGRAVE d’ALTENA, geboren 1941, zoon van Michel de BORCHGRAVE d’ALTENA (zie XVIc) en Marie Edméé TERLINDEN.
Gehuwd met Sophie de HALLEUR.
Uit dit huwelijk:
1. Olga.
2. Caroline.
3. Louis-Nicolas.

XVIIb Eric Bernard de BORCHGRAVE d’ALTENA, geboren op 02-08-1944 te Elsene, zoon van Michel de BORCHGRAVE d’ALTENA (zie XVIc) en Marie Edméé TERLINDEN.
Gehuwd met Christine Ludivic Simone Marie PETEN, geboren op 07-04-1944 te Elsene.
Uit dit huwelijk:
1. Amélie, geboren op 26-03-1970.
2. François-Michel, geboren op 22-02-1972.
3. Géraud, geboren op 05-08-1973.

XVIIc Werner de BORCHGRAVE d’ALTENA, geboren 1946, zoon van Michel de BORCHGRAVE d’ALTENA (zie XVIc) en Marie Edméé TERLINDEN.
Gehuwd met Isabelle JACOBS.
Uit dit huwelijk:
1. Pauline.
2. Nicolas.

Zie zo, een hele brok uit het dorpsverleden, waarvan ik dacht dat het voor latere dorpsheemkundigen moet bewaard blijven. Toch blijft er nog een herinnering over aan sommigen die hier hoger zijn genoemd. Ze rusten allen in de grafkelder van de crypte onder de St-Martinus kapel te Bovelingen-Heers.


Jos SCHOEFS

 

Een reactie op “Stamboom de Borchgraeve d’ Altena”
 1. ONDERZOEK geslacht MISSOTTEN ( deels IN MANNELIJKE LIJN). Onderzoek om na te gaan en bevestiging te krijgen dat Francois MISSOTTEN ° 07/09/1863
  ( volgens onze familielegende) de natuurlijke zoon is van
  François Henri Michel Walram graaf de BORCHGRAVE d’ALTENA./ ( De moeder van Francois was dienstmeisje in het Kasteel en werd naar verluidt bezwangerd door de Graaf .
  En dan ontslagen zoals spijtig genoeg geregeld gebeurde in die tijden . Zie naar geboortedatum Francois Missotten (1863)
  en geboortedatum Graaf Josepg ( 1835) – ( in de fleur van zijn leven hé)
  Kan DNA onderzoek dit uitwijzen?
  François Henri Michel graaf de BORCHGRAVE d’ALTENA, geboren op 14-02-1835 te Marlines,(Mechelen Bovelingen) zoon van Guillaume François George graaf de BORCHGRAVE (zie XIIIa) en Marie Guillelmine Phil. Theod. de RENESSE.
  Hij stierf op 29 september 1902 en ligt begraven in de kapel. Hij had 12 kinderen :
  Uit dit huwelijk:
  1. Marie Henriete Josephine, geboren op 16-02-1862 te Brussel. En overleden op 26/01/1869. Begraven in de kapel.
  2. Georges-Walram-Ferdinand, (°03/03/1863 – +1941)
  MISSOTTEN François ° 7 september 1863 = mogelijks de NATUURLIJKE ZOON VAN
  François Henri Michel Walram graaf de BORCHGRAVE d’ALTENA,° 16/02/1835
  ?? nader onderzoeken?
  STAMBOOMGEGEVENS (doorgaans eerstgeborenen mannelijke) lijn MISSOTTEN vanaf :
  – 1 -MISSOTTEN Francois : ° 07/09/1863 + 21/04/1950
  – 2 -MISSOTTEN Antoine : ° 25/02/1895 + 25/02/1976 – ° Gerard + xxx
  – 3- MISSOTTEN Jozef : ° 28/10 /1918 + 28/05/2003 – ° Marie Louise
  MISSOTTEN Marie Louise : ° > Frieda – JM – Rony – Sonja
  – 4- MISSOTTEN Frédéric : ° 14/06/1946 + xxx – ° Alex
  MISSOTTEN Alex : ° 10/02/1053 + xxx > Cindy > Dylan -Mariska
  – 5- MISSOTTEN Andy : ° 04/10/1971 + xxx > Kyna – Nyka

  Uitzoeken van onze familielegende dat onze overgrootvader Francois Missotten waarschijnlijk de natuurlijke zoon is ( zou kunnen zijn) van Graaf François Borghgrave d’Altena ( Mechelen Bovelingen kasteel).

  Kijk dit overzicht eens met aandacht na. !
  De natuurlijke zoon wordt Francois genoemd.
  Zoals de Graaf François d’Altena. .!!
  Wie noemde in die periode daar in Gelinden en omgeving zijn kind Francois??
  Wel noemde men Frans of Karel of Jozef, maar nooit Francois.
  Vraag: zou er mogelijkheid zijn om via goedwillig genomen DNA testen van een van de Borchgrave d’Altena nazaten tot een vorm van bevestiging te komen.
  Er zal beslist geen trukendoos bovengehaald worden ( genre ons Koningshuis) om wat dan ook te bekomen. Is slechts een familiale legende die echt op waarheid gestoeld is, maar moeilijk , heel moeilijk te achterhalen.
  Frédéric -Freddy – Missotten> Terwenschoofstraat 20
  1601 Ruisbroek >> 01/09/2023

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *