Toon Vanmechelen

Beeldhouwer – schilder Toon Vanmechelen

IToon Vanmechelenn Mechelen zijn wellicht al méérdere mensen geweest die met de verfborstel, de beitel of met het penseel geprobeerd hebben hun kunstenaarstalent te etaleren. Dat ze daar plezier aan beleefden betwijfelen wij niet maar de uitstraling naar de buitenwereld toe, is er nooit gekomen.
Gelukkig is daar toch één uitzondering op, met name Toon Vanmechelen., een rasechte Mechelaar.

Toon werd geboren te Mechelen-Bovelingen op 25 oktober 1933, als oudste zoon van hoofd-onderwijzer Jean Vanmechelen en Pauline Ottenburghs, beiden afkomstig uit Heers.
Hij bracht zijn jeugd door in ons dorp waar men hem beter kende als Twonneke van de meester.
Tot aan zijn pensioen was hij leraar Grieks in het seminarie te St-Truiden, waar hij ook is gaan wonen.
Als kunstenaar is hij een autodidact en alhoewel hij een opleiding genoot in de keramiek, liggen zijn artistieke verdiensten toch voornamelijk binnen het domein van de beeldhouwer-schilder, waarbij ons vooral zijn neo-romaanse beelden in onderlinge-verhouding-tot-de-ruimte en zijn in-reliëf-geborstelde schilderwerken opvallen.

Het werk van Toon kan naar stijl en inhoud worden omschreven als een evolutie van het thema : “Op zoek naar vervulling” over 4 duidelijk te onderscheiden periodes :

  • Periode voor 1965 : bezinning op de man-vrouw verhouding of de verhouding rationeel-irrationeel.
  • Periode 1965-1971 : “Reis door het onbewuste” (in magische sfeer).
  • Periode 1972-1979 : “Klassiek evenwicht” tussen rede en gevoel, bewust en onbewust, In verbondenheid met de natuur.
  • Periode na 1979 : “Kiezen voor zachte waarden”, op zoek naar geborgenheid en optie voor kleinschalige architectuur.(komt tot uiting in een méér bewogen stijl)

Kunstwerk van Toon VanmechelenDat Toon als kunstenaar is uitgegroeid tot een sterke persoonlijkheid kunnen wij afleiden uit de vele geslaagde en gewaardeerde tentoonstellingen, en nog méér aan de talrijke onderscheidingen die hem te beurt vielen. We citeren:

  • In 1967 : Provinciale onderscheiding met aankoop van zijn werk.
  • In 1974 : Laureaat Van Dooren prijs voor monumentale kunst (Kunstkring ’t Getij uit Antwerpen)
  • In 1979 : Selectie voor de prijs van schilderkunst.

Het hoogtepunt van zijn loopbaan als kunstenaar was ongetwijfeld 1978 toen hij zijn artistiek talent de vrije loop mocht geven bij de realisatie van het Brembergproject “Luisteruin”, een artisanale bezinningsruimte te Haasrode bij Leuven.

Toon is de vader van Koen Vanmechelen, die ook is aangeschreven in het internationaal kunstmilieu, zowel met zijn glazen beelden, geblazen in Murano (Venetië), als door de weerklank van zijn artistiek project “ the Mechelbres”, een kippenkweek-programma over alle grenzen heen, dat moet leiden tot een “wereldkieken”.

Toon is ook de broer van Josée Vanmechelen, van de fraterniteit der kleine zusters van Jezus (Charles de Foucauld), die in ons dorp nog steeds haar charisma uitstraalt, alhoewel ze hier al 50 jaar weg is, en waarvan ze de laatste 35 jaar doorbracht in Ex-Joegoslavië .

Na het lezen van dit artikel vragen wij ons dan toch af, waarom wij op ons dorpsplein nog geen beeldhouwwerk aantreffen van Toon.


Jos SCHOEFS.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *