Veldwegeltjes en voetpaadjes

Veldwegeltjes en voetpaadjes

Sinds de dag dat wij onze auto’s niet meer kunnen missen zijn de tijdsafstanden met onze buurtdorpen veel kleiner geworden.  Maar tot zo’n 50 jaar geleden gebruikten onze dorpsgenoten nog voluit de eeuwenoude voetpaden, meestal servitudes , zelfs als ze met de fiets naar een verdere bestemming moesten. Zo waren ze relatief sneller ter plaatse want ze maakten gebruik van veldwegeltjes die de kortste afstand tussen twee plaatsen verbonden. 

En keuze bleek er meer dan genoeg te zijn.
Ik ben eens op zoek gegaan en vond in de Atlas der buurtwegen  uit 1841, de hiernavolgende “sentiers”, als ook de plaats waar ze gelegen waren , zelfs hun breedte (B)  en hun lengte (L). waren vermeld.

Zoek nu zelf maar uit waar ze eigenlijk gelegen waren en wat er heden ten dage nog van is overgebleven.

1 De Watermolenstegwas de weg vanaf het huis van de burgemeester naar de watermolen. Breed : 3 m – lengte 125 m
2De Doorsteegwas de weg van huis VANOOST naar de “Fonteine” van Mechelen (Servitude) Br. 3m – L. 245
3De ZijsteegWeg vanaf de kapel, geheten “PUPPHINGEN”, naar plaats “Bloemhof.” B.3 –L250
4De Heerdsteegweg van plaats “De Heerd” naar Egovenveld (servitude) B3-L213
5De Broeksteegweg van de brug geheten “Waeterlooze-brugge” naar de Bampt. B3-L338
6De Vogelstedeweg van aan het huis “De Voyé” naar plaats “Vogelwei” lB3-  L465
7De Exkenswegsentier van waetermolen naar plaats geheten “’t exke”
8De Basheerswegsentier van weide “de droogweide” naar de plaats geheten “Dweersegracht” L1-L473
9De Dweerswegsentier van de weide geheten “Graveersbampt”naar plaats geheten dweersegracht” B 1-L142
10De Kerksteegsentier van de kerk van Marlinne naar de weide “Jacybampt”. B1-L125
11De Gelindenwegsentier van de weide “Bellisbampt” te Gelinden. B1-L1586
12De Boukhoutwegsentier van plaats geheten “Matisseland” naar Boukhout. B1-L118
13De Kasteelwegsentier van windmolen naar Rukkelingen. B1-L1161
14De Gravenswegsentier van plaats geheten de “Lintgens” naar “Wijngaerdveld”. B1-L1344.(lintgens : waarschijnlijk bedoelt men hiermee lindebomen)
15De Puppinghenwegsentier van de kapel geheten “Puppinghen” naar Rukkelingen B1-058
16De Kattesteegwegsentier van de weide geheten “Bellisbampt” naar de Kattesteeg : B1-L520
17De Ilshoutwegsentier geheten van “Bellisbampt” naar “Switserveld” B1-L520
18 De Mottewegsentier van de “meulebampkens” naar de “Motte” B1-L243.
19De Egovenwegsentier van het gehucht “Egoven” naar plaats geheten “Bleerikhof” B1-L222
20De Verkensdreeftsentier van het huis “Stroven” naar “Hoolstraat” B1-L689
21De VeldwegDe weg van het huis geheten “Van Kazeerens” naar plaats geheten “Peersveld” B3-L37 (servitude)
22De Marsnilsteegweg van de plaats “Neerkensdreeft” naar Marsnilveld B3-L413 (servitude)
23De Molenwegsentier van de plaats “den Driesch” naar de windmolen. B1-L754
24De Basheerwegsentier van de plaats geheten “verkensdreeft”  naar Basheers. B1-L700


Noot : Als men toen “Lintgens” schreef dan moet ge denken aan een plaats waar een of meer lindebomen stonden.
Schreef men toen “Bampt” dan is dat nu “beemd”. Let ook op de breedte; een steeg was doorgaans drie meter maar een weg of dreef was maar één meter breed .
En nu zijn ook alle twijfels omtrent de huidige straatnaam naar het nieuwe kerkhof opgelost. Thans spreekt men van de “WJAZEGRAACH” want vroeger noemde men die straat de “DWEERSE GRACHT”


Jos SCHOEFS

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *