Verdwenen Grafkruisen uit Bovelingen

Verdwenen pre 19de eeuwse grafkruisen van Mechelen-Bovelingen.

Zoals in veel kleine Haspengouwse gemeenten sprong men in Mechelen-Bovelingen ook onzorgvuldig om met ons funerair erfgoed. Het gevolg hiervan is dat er een aantal erg mooie blauwe stenen grafkruisen verdwenen zijn. In 1974 waren ze nog aanwezig op het kerkhof, tegen de kerkhofmuur. Nu, anno 2011 zijn ze allemaal verdwenen. Gelukkig heeft een onbekende fotograaf ze destijds nog op een filmrolletje vastgelegd en doorgespeeld aan het Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimonium te Brussel. Het zijn deze foto’s die we nu kunnen presenteren.

Vrom-van-Rameker

HIER LET
BEGRAVEN VROM(ens)
VAN RAMEKER DIE STEVST
A° 1617 DEN CESTEN
DACH VAN SPROCKIT  BIT
GOD VOER SIN
SIELEN

Nys-Francis

HIER LIEGGEN BEGRAVEN DIE
EERSAEMEN NYS FRANCIS DIE
STERST ANNO 1671 IN AUGUSTO
ENDE MARGARETA RAMAKERS
SYN HEUYSVRAUWE DIE STE
RFT ANNO 1666 DEN 25 AUGUSTI
REQUIESCANT
IN PACE

Willems-Geertruid

HIER LIGGHEN BEGRAVEN
DIE EERSAEME GERTRUYDT WIL
LEMS DIE STERFT A° 1676 DEN
3 AUGUSTI ENDE MATTHAEUS
BODEN HAEREN SOONE DIE ST
ERFT A° 1683 DEN 2 AUGUSTI
REQUIESCANT IN PACE

Zonder-tekst

Grafkruis zonder tekst – ca. 1600 dus het oudste grafkruis op het kerkhof.

Haubrechts-Arnoldus

IHS
HIC IACENT SEPULTI ARNOLDUS
HAUBRECHTS OBIIT 8 IUL 1745
ET IOANNA SCHALENBORCH
OBIIT 5 9BRIS 1732 CONIUGES
R.I.P (1)

Haubrechts-Henricus

IHS
HIER LIGGEN BEGRAVEN HENRICUS
HAUBRECHTS GESTORVEN DEN
10 MERT 1751 ENDE CHRISTINA
WARNOTTE SYN VROUW DIE
STIERF DEN II IUNY
1764
R.I.P

In de oude kerk van Mechelen-Bovelingen waren vroeger ook nog een 12-tal grafstenen aanwezig. Oorspronkelijk waren zij niet ingemetseld, maar ze lagen in de vloer van de kerk zoals destijds de gewoonte was. Wanneer ze naar de muren verplaatst zijn eten we niet. Waarschijnlijk gebeurde dit bij één van de vele herstellings- of verbouwingswerken. Van deze 12 stenen is er slechts één overgebleven; de rest is allemaal verdwenen na de afbraak van de kerk omstreeks 1912. De hiernavolgende grafstenen zouden in de kerk aanwezig geweest zijn :De-oude-kerk-van-Mechelen-Bovelingen

-1590 Barbara de Borchgrave.
-1594 Guillaume de Borchgrave en Everardine Nuland.
-1612-1617 Jeanne Schrootz en Evrard de Borchgrave.
-1630-1650 Michel de Borchgrave en Marie de Jegher.
-1684 Jean-Baptiste de Borchgrave. (2)
-1717 Cathérine, barones de Woelmont.
-1717 Elisabeth de Borchgrave, kloosterlinge.
-1718 Jean-Baptist de Borchgrave.
-1720 Michel de Borchgrave & Marie-Thérèse , barones de Geloes.
-1745 Robert Guerri de Borchgrave.
-1754 Anne-Barbe-Antoinette, barones de Pollart.
-1772 Jean-Baptiste de Borchgrave.

(1)Vertaling : Hier ligt de eerbare Arnoldus Houbrechts die sterft op 8 juli 1745 en Johanna Schalenborch die sterft op 5 november 1732; Gehuwden; dat zij rusten in vrede.
(2) enkel deze steeds bestaat nog

Foto:  www.kikirpa.be


Jo Billen augustus 2011

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *