Kadaster Mettekoven

Kadaster Mettekoven 1998.

In vergeelde, broos geworden archieven en primaire kadasterplannen van 1844, kort na de Belgische onafhankelijkheid vond men enkele merkwaardigheden uit de tijd van 150 jaar geleden.
De oppervlakte van de kleinste (?) deelgemeente van Heers met zijn 217 ha, verdeeld in sectie A, genaamd het Quakkelnest en sectie B, het Dorp, is ongewijzigd gebleven. Daarvan waren 100ha eigendom van graaf M. D’Arschot uit Voordt, 18ha24a van wwe Winand Timmermans, 10 ha behoorden toe aan de Kerkfabriek, 7ha64a aan Jan Vangrootloon en 5ha71a aan wwe Robert Bartholeyns om slechts de vijf belangrijkste te noemen.

Kadasterplan Mettekoven


De 36 huizen met 178 inwoners waren ingedeeld in 8 klassen
Er stond slechts één huis van klasse 1, toebehorend aan graaf D’Arschot en bewoond door pachter Michiel Otten (nu Winningstraat 1, Ch. Timmermans) en één van klasse 2, eigendom van G. Bartholeyns (nu Bergstraat 1, wwe Liekens)
In klasse 3 waren er twee (Vangrootloon, nu afgebroken) en wwe Timmermans (nu Mettekovenstraat 2 met F. Timmermans) . De klassen 7 en 8, de meest bescheiden woningen, telden er ieder 12. In klasse 8 ging het om “klein en slecht getimmert huisje; hebbend maer eene deur en eene venster en dienende tot schuilplaats van behoeftigen”. Klasse 7 :”kleine dagloners wooning in hout en leem gebouwd en met stroo gedekt, hebbende twee plaetzen”.
Dorpsbrouwerijen kwamen in onze dorpen veelvuldig voor. In Mettekoven waren er drie. Achter het perceel Bergstraat 22, had landbouwer Jan Dejaze er één van 70 m2. Deze brouwerij stopte haar productie in 1856. Een gelijkaardige brouwerij, gelegen Bergstraat 1 was eigendom van landbouwster eigenares mevr Bartholeyns en produceerde tot in 1855. Een derde werd tot in 1851 uitgebaat door eigenaar-herbergier (de enige herbergier in Mettekoven anno 184) zijnde Lambert Princen, Schildstraat 12.

Met dank aan Vital en Josiane.
Foto Rijksarchief
www.Vioe.be


Paul Boes December 2020

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *