Het gemeentebestuur legislatuur 1965-1970

Het gemeentebestuur legislatuur 1965-1970

Bij de overgang naar de eenentwintigste eeuw, willen we nog even terugblikken op de tijd dat Opheers voor het laatst een zelfstandige gemeente was. Die tijd ligt nu dertig jaar achter ons: het gaat immers over de legislatuur van 01.01.65 tot 31.12.70. We herinneren aan het gemeentebestuur uit die tijd. 

Beneden v.l.n.r. : meester Haesevoets, Antoine Melon, Sylvain Moies en Marcel Grutman.
Boven v.l.n.r.: secretaris Helene Cordie, Evrard Mignolet, René Bleus, Jozef Jehoul en Julien Boes.


Bij de verkozenen van oktober 1964 waren er vijf van de eerste lijst   –   zij leverden de burgemeester en de twee schepenen – terwijl René Bleus en Julien Boes werden verkozen op de tweede lijst. Burgemeester Sylvain Moies baatte als landbouwer de boerderij Naveau uit. Eerste schepen Antoine Melon, eveneens landbouwer, was bevoegd voor openbare werken: zijn kar en paard stonden voortdurend overal beschikbaar. Tweede schepen Marcel Grutman bekwam onderwijs en financiën. Hij was landbouwer op de hoeve van Herkenrode. Omdat zij door hun dagelijks werk en bezigheden het best wisten wat er leefde bij de bevolking, waren facteur Evrard Mignolet en cafébaas René Bleus de informanten van de gemeenteraad. Als de meest getrouwe aanwezige en geïnteresseerde toeschouwer, werd dorpsfiguur meester Haesevoets, alhoewel niet verkozen, door het bestuur toch beschouwd als aangenomen lid van de gemeenteraad zonder stemrecht. Hij nam deel aan alle discussies, stelde meestal oplossingen voor bij problemen, had ’t zowat voor ’t zeggen in de gemeente, was een duiveltje-doe-al, achtte zich onmisbaar, vooral wanneer er te drinken viel, stempelde de kaarten van de dop af en nam in het dorp de bestellingen op voor de zaakvoerder van de Boerenbond. Bij het behandelen van de begroting, las hij de begroting voor. Deze lezing werd in een tweede exemplaar gevolgd door secretaris Cordie. Na een paar bladzijden waren de andere leden de tel reeds kwijt en deden wijselijk de boeken dicht. Op de foto van het gemeentebestuur mocht de meester dus niet ontbreken. De zittingen van de gemeenteraad verliepen altijd zeer rustig zonder moeilijkheden. Nooit verliet een lid de vergadering vroegtijdig, want telkens werd er, na de bijeenkomst, een stevig glas gedronken. Waarom zich onnodig druk maken, het ging meestal toch slechts om een kar kiezel hier, een te ontsluiten gracht daar en nog wat andere kleinigheden. Oude dorpspolitiek op zijn mooist en op zijn best!

Met dank aan Fernand (Uit de dorpskalender Heers 2000, en uitgave van BGJG – Vechmaal) 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *