Juffouw Gabriëlle Vrancken

Juffouw Gabriëlle Vrancken

Juffrouw-Gabrielle-Vrancken

In het begin van deze eeuw, toen de schoolplicht pas ingevoerd was (tot 14 jaar!), was het niet opportuun dat mensen ook een middelbare opleiding volgden. Wie wel bij de gelukkigen behoorden die de kans kregen verder te studeren, stond onmiddellijk een stapje verder in het leven.
Mijn grootmoeder, Gabriëlle Vrancken, was opgevoed bij haar grootouders (Vrancken-Breesch) en deze stonden erop dat hun kleindochter een goede opleiding kreeg.  Zij spoorden mijn overgrootmoeder dan ook aan om Gabriëlle naar Borgloon op pensionaat te sturen.
Alzo gebeurde.


In 1920 vertrok Gaby, zoals ze genoemd werd, gepakt en gezakt naar school in Borgloon.  Met de koffer op de fiets, en zij zelf lopend, langs Veulen, Gutschoven (waar ze Laure Knapen ging uithalen om samen naar school te vertrekken) naar Borgloon. Soms was het zo dat haar oom naar Borgloon moest met de bakkerskar en dan kon ze met hem mee. Een andere keer ging ze met de tram. De tram bracht haar via Heks, over Bommershoven naar Borgloon, voor mensen van vandaag een ongelooflijke weg om van Heers in Borgloon te geraken.
Zij wijdde zich met toewijding aan haar studies en zij doorliep haar middelbare schoolperiode dan ook vlot.
Na vijf jaren humaniora moest zij kiezen of ze het voorbereidend jaar voor onderwijzeres startte en onder voorzichtige dwang van weer haar grootouders besloot ze om onderwijzeres te worden.  In die tijd bedroegen die studies nog maar 2 jaar.  Eén voorbereidend jaar samen met het zesde jaar humaniora en dan één jaar verder studeren.


Alzo behaalde zij in 1927 haar diploma.  Zij was op dat ogenblik amper 18 jaar, daar zij in de maand november was geboren.
Bij de aanvang van een loopbaan in het onderwijs moest men in die tijd een eed afleggen bij de inspecteur.  Gaby deed dit bij inspecteur Corswarem te Tongeren die op dat ogenblik ziek te bed lag. Zij werd dan ook aan zijn ziekbed ontvangen om de eed af te leggen en hij zei tegen haar: “Juffrouw Vrancken, wij gaan voor u een klas creëren in Opheers want dat is niet meer te doen voor de meester om met die zes klassen samen te zitten.”
En zo gebeurde ,maar ei zo na was deze kans aan haar neus voorbij gegaan.  Er werd namelijk ook nog een andere kandidate naar voor gedragen als onderwijzeres voor de nieuwe klas en aanvankelijk leek het alsof het deze zou worden.  Maar dat was buiten notaris Braas gerekend, want hij nam de stiefdochter van zijn jachtwachter in bescherming en verdedigde haar kandidatuur. Daar alle boeren van Opheers pachters waren van de notaris durfden deze niet tegen hem inkomen. Bij de stemming op de gemeenteraad haalde Gaby het van haar tegenkandidate.  Maar zij moest wel een brief schrijven naar de inspectie dat ze nooit het ambt van schoolhoofd zou aanvaarden.  Alzo gebeurde en daardoor zou zij enkele jaren later de kans ontzegd worden om schoolhoofd te worden van de gemeenteschool te Opheers, wat haar normaal gezien toekwam.

Klas Juf Gaby
Rechts het derde studiejaar en geboren in 1942 vlnr op de banken Theo Vandenbosch en Désiré Budenaers, Guy Vandersmissen en Firmin Mignolet, Lisette Depae en Josée Brône, Richard Rega en Paul Mélon, René Robijns en Raymond Brône, Paul Dessart °1939, die nog wat bleef schoollopen in Opheers.
Links het tweede studiejaar geboren in 1943, vlnr. Nelly Vandenbosch en Marie-Josée Lemmens, Marie-Josée Bellis en Marie-Claire Daenen, Johnny Papy en René Vanrusselt .
Achteraan het eerste studiejaar, met Juffrouw Gaby, geboren in 1944, vlnr. Gerard Boes, Camille Broukmans en Floriane Daenen, Ghislain Papy en Romain Rega.

Neven Marc

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *