Algemeen Rukkelingen

Rukkelingen – Rockelingen

Kerk-RukkelingenBenamingen : Ruckelingen 1296 * Rockelingen 1148 * men leest ook dikwijls Roclenge omwille van de onmiddelijke nabijheid van Wallonië. Historici spreken van Rukkelingen, niet van Roclenge.

Bevolking : in 1643 – 120 communiesgangers – in 1816 – 195 inwoners – in 1840 – 272 inwoners – in 1873 – 310 inwoners – in 1890 – 341 inwoners – in 1934 – 464 inwoners.

Grondsoort: Leemgrond.

Bedrijvigheid : landbouw, fruitteelt, siroopindustrie en klompenmakers.

Oppervlakte : 388 hectare.

Hoogte boven de zeespiegel : 94,22 m op onderste trede van de kerk.

Waterlopen : 2 beken die hier ontspringen liggen aan het ontstaan van de Herk.

Kerk van 1835-1841.

De gemeenten Roclenge en Marlinne vormden de heerlijkheid van Bovelingen, edel erf van het Graafschap Loon. De pastoor van Rukkelingen evenals deze van Bas-Heers waren ingelijfd bij de Abdij van Averbode in 1493. De parochie Roclenge was afhankelijk van Marlinne en vormde samen het vroegere dorp van Peppingen één Loons rechtsgebied, horend bij het Hoger Hof van Vliermaal.
De gemeenten Roclenge en Bovelingen vormden de heerlijkheid Bovelingen, nobel erf van het graafschap Loon.

Arnoul, ridder van Ruckelingen, verkocht in 1213 aan de abdij van Averbode al zijn grondbezittingen, als ook de gronden die hij verwierf van Egbert, ridder van Bas-Heers en deze van het censale hof van Eygoven.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *