Pastoor Edmond Van Eyck

Pastoor Edmond Van Eyck

Halfweg de vorige eeuw, en nog meer daarvóór, was de pastoor, met de hoofdonderwijzer en de veldwachter, één van de gezaghebbende personen in een landelijke parochie. De tijden zijn ondertussen erg veranderd. En toch. Na tweeëndertig jaar kalender zijn foto’s en gegevens over een jonge priester opgedoken die te Rukkelingen een Eremis heeft opgedragen en thans (2010) als aalmoezenier vertoeft in het rusthuis van de Grauwzusters te Tongeren, zijn geboortestad. Een voor onze streek uitzonderlijke gebeurtenis die we dan ook graag in de schijnwerper zetten. Die priester was Edmond Van Eyck, zoon van Guillaume Van Eyck, afkomstig van Rukkelingen. Hij werd geboren te Tongeren op 7 mei 1929, doorliep de Grieks-Latijnse humaniora in het Onze-Lieve-Vrouwecollege en is, samen met nog vier andere collega’s, ondertussen alle vier overleden, te Tongeren tot priester gewijd op woensdag 8 december 1954 door bisschopcoadjutor Mgr Van Zuylen. Zijn eerste Eremis vond plaats op zondag 12 december 1954 in de parochiekerk van Sint-Jozef, datzelfde jaar nog maar pas erkend als zelfstandige parochie sinds 15 augustus 1954,
Als kind bracht Edmond in de verlofperiodes meer tijd door in Rukkelingen dan in de Henisstraat te Tongeren, waar hij woonde. Hij hield van de buiten en had in Rukkelingen nog twee tantes die hem zeer genegen waren en, omgekeerd, hij hen ook. Omwille van zijn gehechtheid aan en erkentelijkheid tegenover de bevolking van Rukkelingen heeft hij er nog vóór Kerstmis van zijn wijdingsjaar 1954 en vóór hij naar zijn eerste parochie te Luik vertrok, een Eremis opgedragen, tot grote voldoening van de ganse bevolking, zoals blijkt uit de beelden op de foto.

Vlnr: E.H. Jan Ottenburgs – Edmond Van Eyck – Renquet – seminarist Aerts


Op Saint-Martin te Luik woonde hij in de ruime pastorij bij de pastoor en had voor de huishouding geen zorgen. Nadien is de overlevende tante van Rukkelingen met hem als huishoudster meegegaan naar Genk, waar, na de tante, zijn ouders zijn overgekomen voor het huishouden en het opknappen van kleine klusjes te Genk en vervolgens ook te Millen.
Op de foto staan de vier Eerwaarde Heren die concelebreerden met links E.H. Jan Ottenburgs, seminarist afkomstig van Heers in de functie van diaken, tweede van links is neomist Edmond, de eerste van rechts, seminarist Aerts uit Mechelen-Bovelingen functioneerde als subdiaken en tweede van rechts, met koorkap, de toenmalige pastoor Renquet van Rukkelingen. Juist achter Edmond staan de ouders van Edmond, Guillaume en Henriette. Niet alle Van Eyck’s, maar de tak van de familie van Guillaume Van Eyck heeft nadien Rukkelingen verlaten. Edmond is achtereenvolgens als kapelaan aangesteld op Saint-Martin te Luik (1954-1956) en Sint-Martinus te Genk (1956-1974), tot pastoor benoemd te Millen Sint-Stefanus (1974-1985) en inde Sint-Lutgardisparochie te Tongeren (1985-2007), waarna hij met pensioen is gegaan als aalmoezenier bij de Grauwzusters te Tongeren.
Overleden 17/02/2019 te Tongeren

Bron: Dorpskalender gezinsbond 2012 – Arnold Dewelf


Georges Vanschoonwinkel november 2020 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *