Politieke meeting op 10 juni 1934

 Publieke Politieke meeting op 10 juni 1934  

Ongeveer zeventig jaar geleden was op een mooie zondag voormiddag in de lente, Rukkelingen het toneel van een publieke politieke meeting. Na een eerste mislukking had Demarrez een tweede keer een meeting met optocht gepland op 10 juni 1934. De tegenwind bij de eerste was gekomen van de pastoor, die de spreker in het openbaar van antwoord had gediend en vermoedelijk, volgens het verslag over de latere toespraak, vanaf de kansel de aanwezigheid aan zijn beminde parochianen ontraden. “Een artikel verscheen in “De Volkswil”van 29 april 1934 met aanvallen tegen godsdienst, pastoors, de katholieke partij en de provincieraad”, legde de burgemeester uit in zijn brief aan de gouverneur.
Maar Demarrez kwam terug. Omdat het schepencollege weigerachtig was en de gemeenteraad niet meer tijdig kon bijeengeroepen worden, nam burgemeester Ant. Gielen persoonlijk op 9 juni 1934 het besluit elke betoging of meeting op 10 juni te verbieden op straffe van 350 F boete bij overtreding. De aangehaalde redenen waren het handhaven van de goede orde en het beletten van aanvallen tegen personen. 


De boete die de burgemeester had voorzien, lag echter te hoog en mocht wettelijk het maximumbedrag van 25 Fr niet overschrijden. Er kon ook een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen geëist worden. Het gevolg was dat het besluit van de burgemeester door de gouverneur als niet wettelijk werd afgedaan.
Eerste opperwachtmeester Wessaert, rijkswachtbrigadecommandant te Heers, stelt een P.V. op met volgende gegevens. Een stoet met 7 hoornblazers, 2 rode vlaggen, 60 leden van de Liga, 10 aanhangers waaronder 2 vrouwen maar geen kinderen, doorkruist de enige straat in Mechelen-Bovelingen tot voor de kerk van Rukkelingen. De betoging duurt van 9u20 tot 9u45. Er zijn geen incidenten, geen militaire uniformen, geen vreemdelingen. Een meeting met als voorwerp het doel van de instelling en de strijd tegen het kapitalisme, wordt gehouden voor een 100 tal toehoorders, waaronder60 leden, een tiental vrouwen en een groot aantal kinderen. In de toespraak heeft spreker het over “de ongeldigheid van het besluit van de burgemeester, hem opgedrongen door de Pope (pastoor) van op zijn leugenstoel (preekstoel) waar propaganda wordt gemaakt voor de kapitalisten en de boerenbond. Tegen de grondwet in, die voor gelijkheid van alle burgers is, stellen zij hun school open voor katholieke volksvertegenwoordigers”. Verder gaat het over de pensioenen en dat de pas aangetreden koning Leopold III – Albert l was verongelukt op 17.2.1934 – niet meer akkoord was zoals zijn vader met 9 miljoen, maar 12 miljoen vraagt en 2 miljoen pensioen voor zijn arme moeder die weduwe is. Daar tegenover staat het armtierig pensioen van de werkman, bekomen dankzij onze partij, waarbij hij vraagt zich aan te sluiten. Het verslag besluit: “Spreker werd toegejuicht dooreen tiental personen, er waren geen incidenten, geen strooibriefjes, geen omhaling, geen belediging aan de koning, de regering of aangestelden. De meeting eindigt in kalmte te 10u35.”

 Opgetekend uit het Provinciaal Archief
Uit de dorpskalender Heers 2002, en uitgave van BGJG – Vechmaal

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *