Grafmonumenten te Vechmaal

Grafmonumenten te Vechmaal

De kapel van Horne werd reeds in de 12de eeuw vernoemd. Ze werd in de 14de en 18de eeuw verbouwd. De heerlijkheid Sint-Pieters-Horne was Loons en in het bezit van de familie Hinnisdael die de heerlijkheid in 1688 verkocht aan de familie de Leerode. Het begevingsrecht van de kapel behoorde vanaf de 15de eeuw aan de pastoor van Vechmaal.

De kapel van Horne voor en na de restauratie.

D O M
SEPULTURE
VAN DEN EERSAMEN WILLEM DE BELFROID
ENDE MARIA STRAUVEN SYNE HUYSVROU
ROBERTUS DE BELFROID SCHOLTUS DROS
SARDT EN SCHEPEN VAN HORN ENDE
ELISABETH HAMONTS SYNE HUYSVROU
ROBERTUS DE BELFROID SCHOLTUS ENDE
SCHEPEN VAN VECHMAEL ROBERTUS
DE BELFROID SCHEPEN VAN VECHMAEL
EN HORN GESTORVEN DEN ………
..17.. ENDE MARIA HAMONTS SYNE
HUYSVROUWE GESTORVEN DEN 1751
ITEM PETRUS DE BELFROID SCHOLTUS VAN
VECHMAEL GESTORVEN 20 FEBR 1770 EN JRE
MARIA GERTRUDIS PROESMANS SYNE
HUYSVR GESTORVEN R I P

ANNO DOMINI MCC NONAGESIMO OCTAVO IN DIE ELISABETHE OBIIT
DANIEL DE HURNE ANIMA EIUS REQUIESCAT IN PACE AMEN

HIER ZIJN BEGRAVEN
DEN EERSAMEN MATHIAS VAN
HENNISDAEL ENDE ANNA VAES SYNE
HUYSVROUWE DIONYSIUS BOSCH
ENDE ANNA VAN HENISDAEL
HUYSVROUWE ARNOLDUS
BOSCH ENDE MARIA FRANCKEN
SYN HUYSVROUWE
MATHIAS BOSCH SECRETARIS ENDE
SCHEPEN VAN HORN GESTORVEN
DEN 18 IANUARIUS 1723
ENDE ELISABETH POILVACHE
SYNE HUYSVROUWE GESTORVEN
DEN 24 DECEMBRIS 1723
DIONISIUS BOSCH JONGMAN
GESTORVEN DEN 24 XBRIS 1723
REQUIESCANT IN PACE

HIER LIGT
 BEGRAVEN DE
 EERSAMEN
IENENA VAN HUNUS
DAEL GESTORVEN DEN 27
DECEMBER 1636 BIDT GODT
VOOR DIE ZIEL

De hierna volgende grafschriften waren vroeger te zien in de parochiekerk van Vechmaal.

HIC EST SEPULTA DOMICELLA KATHERINA DE GUIJCCOEN
UXOR HERMANNI DE HENNISDAELE QUAE OBIIT ANNO
DNI MCCCC XXI PRIMO MENSIS FEBRUARII XIX NONA
ANNO DNI MCCCC DECIMO OCTAVO MENSIS MARTII
DIE OCTAVO OBIIT HERMANNUS DE HENISDALE ARMIGER
ET MAGISTER PRO TEMPORE ……………………………….
ANIMA REQUIESCAT IN PACE

Vertaling
Hier is begraven mevrouw Katharina van Guigoven
 echtgenote van Herman van Hinnisdael die overladen is in het jaar
 ons Heren 1421 de 28ste van de maand februari. In het
 jaar ons Heren 1418 in de maand maart
op de achtste dag overleed herman van Henisdale ridder en tijdelijke heer van ……
dat zijn ziel ruste in vrede.

 

(op deze steen stonden 4 wapenschilden 1: een kruis van vair met in de bovenkwartieren twee merletten (Sepperen), 2 : wapen Hinnisdael  3 : een getongde en gekroonde klauwende leeuw 4 : schild met drie kepers (Rijckel?)

ANNO DOMINI MCC NONAGESIMO SEXTO
IN DIE BEATE MARGARETE OBIIT
WILLMUS DE FIMALE ARMIGER
ANIMA EIUS REQUIESCAT IN PACE
AMEN

Vertaling:
In het jaar ons Heren 1296
op de feestdag van Margareta (13 juli) overleed
Willem van Fumal, ridder.
Zijn ziel ruste in vrede
amen.

 

Wapens van Rijckel, de Chastre 
Wapens van Rijckel, de Chastre 

Herman de Chastre, ridder van Fumalle voerde het volgende wapen : een vol wapen met een band aan de bovenkant, opgevuld met drie Sint-Andrieskruisen en deze overtopt met drie merletten. Dit wijst ontegensprekelijk op zijn verwantschap met de familie Hinnisdaels.


Jo Billen oktober 2011

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *