Het kroostrijk gezin Piette-Lavigne

Het kroostrijk gezin Piette-Lavigne

Een merkwaardige familie uit Vechmaal was het kroostrijk gezin Alfons Piette – Fina Lavigne.

Hubert “Alphonse” Thomas, geboren te Vechmaal op 19 augustus 1884, was de jongste uit het boerengezin Dieudonné Piette en Anna Marguerita Eugenie Collin dat zes kinderen telde : Joseph, Marie, Elisa, Eugène, Hubertine en Alfons. De boerderij Piette (nu Wijnen) is een van de grootste boerderijen in Vechmaal.
Alphonsine Elise “Fina”, geboren te Vechmaal op 24 december 1891 was een dochter uit het landbouwersgezin Isidore Prosper Lavigne en Aldegonde Tomsin, gezin dat negen kinderen telde : Emile, Florent (onderwijzer te Vechmaal), Marie, Jules, Marcel, Clemence, Lea, Fina en Edouard. Van de familie Lavigne, met haar roots in Vechmaal, stapten meerdere afstammelingen in het priesterambt of waren actief in het onderwijs. 

Op de foto merken wij achter de zittende ouders, vlnr, Julien, Eugénie, Julia, Marie, Denise, Jozef, Irène, Jeanne, Isidore, Camille en Florent.
De foto werd genomen in de binnenkoer van de verworven vierkanthoeve in de Hekslaan.


Als kinderen uit twee achtenswaardige en welstellende boerenfamilies, huwden zij op 9 november 1917. Met een klein eigen landbouwbedrijfje, dat zij opzetten na de deling tussen de kinderen Piette, bleef de vader voorlopig werken op de boerderij “kinderen Piette” en kwam zo aan de kost. Zij kochten in 1920 van Walter François de boerderij, afkomstig van de familie Cuvelier, nadien Haumont, gelegen Hekslaan, voor de prijs van 57.000 fr. Daar werden zij gezegend met een kroostrijk gezin van elf kinderen, zoals de foto toont :
Isidore op 29.09.1918,
Irène op 22.02.1920,
Florent op 31.03.1921,
Eugénie op 16.09.1922,
Maria op 09.05.1924,
Camille op 22.08.1925,
Julia op 13.04.1927,
Julien op 19.05.1929,
Denise op 22.10.1930,
Jeanne op 28.07.1932 en
Jozef op 05.06.1934.
Op heden (01.10.2002) zijn Isidore en Julien overleden en twee kinderen zijn nog woonachtig in Vechmaal, namelijk Irène en Maria. De anderen zijn uitgeweken naar andere streken in het Vlaamse land of Wallonië en hebben reeds nazaten in de derde generatie.

Wij zijn nog in bezit van de ledenlijst 1944 van de Bond der kroostrijke gezinnen, gewest Tongeren, afdeling Vechmaal, waarop de 21 leden vermeld staan met als voorzitter Alfons Piette. Wij mogen aannemen dat Alfons Piette deze pro-formafunctie – secretaris was onderwijzer Leopold Glazemakers – gedurende een ruime tijdspanne in de veertigerjaren en ook later heeft waargenomen, vermits een voorzitter niet elk jaar wordt verkozen en wij nog een andere lijst bezitten, waar hij voor een ander eveneens als voorzitter vermeld staat.

Met dank aan oud-burgemeester A. Dewelf 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *