Kalender gezinsbond

Kalender Gezinsbond

Dertig jaar geleden (op 11.11.1978) werd “Het Dorpsverleden van Vechmaal aan het publiek voorgesteld door de vier auteurs van het boek: Arnold Dewelf, Camille Wijnen, Julien Kelkeneers en Luc Dullaers (zie foto), waar de auteurs in de kelderruimte onder het podium in het oude Gildehuis een presentexemplaar aanbieden aan Jean


Carnotensis, in 1978 gewestvoorzitter van de Gezinsbond) Deze publicatie kende een onverwacht groot succes voor ons dorp en betekende een financiële meevaller voor de Bondskas te Vechmaal. Voortbouwend op dit succes wensten de auteurs de samenwerking verder te zetten en teboekstelling van de burgerlijke stand van Vechmaal (geboorten, huwelijken en overlijdens) overwogen. Omwille van de ruime omvang van deze onderneming sleepte dit opzoekings- en schrijfwerk te lang aan, zodat de ondertussen  gepubliceerde nieuwe “wet op de privacy” de publicatie ervan voor de honderd jaar onmogelijk maakte. Kwam dan mede-auteur Luc met het voorstel voor Heers een kalender uitte geven teneinde een cultureel samenwerkingsinitiatief tussen de twaalf dorpen tot stand te brengen en aan de Gezinsbond jaarlijks middelen ter hand te stellen om zijn jaarprogramma uit te werken. Op dat idee werd door het bestuur graag ingegaan. Luc doorkruiste, in 1980 voor het eerst gans Heers om van elk van de twaalf dorpen een foto te zoeken, met afwisseling van gebouwen, groepen en mooie dorpsgezichten, en van bijkomend commentaar te voorzien. In ’t begin bood de fotoclub hulp voor de foto’s, maar na een paar jaar bleef alleen Jaak Vandecan over om te zorgen voor de foto’s en het bewerken van de beschikbaar gestelde foto’s. Luc verzorgde elk jaar een vlot geschreven realistisch voorwoord (eerste kalender in 1981). Zo is hij thans aan 28ste inleiding toe in een stijl die, ook al bevalt hij niet iedereen, nog steeds even fris verzorgd is, actueel blijft en even aangenaam om lezen is als al de vorig
Naargelang het binnenkomen van de agenda’s van de verenigingen, vervolledigde Julien elk jaar meermaals de ingezonden agenda’s en schreef deze telkens opnieuw over tot op het ogenblik dat de kalender klaar moest zijn voor het drukken. Alles was handgeschreven werk gedurende meerdere jaren.

De kalender werd te koop aangeboden voor 100 Fr. Met de hulp van Julien, maar vooral van Jaak, was Luc de echte pionier van de kalender, trouw tot op heden, zoals Jaak dan ook is gebleven. Vergemakkelijkt door de informatica (met de hulp en de steun van Agnes worden de ingezonden agenda’s thans verwerkt, bijgehouden en geordend door Danny Vrancken Voorzitter Erik Verduyckt steekt hem een stevige hand toe in het verzamelen van zoveel mogelijk agenda’s, terwijl Marc Robijns de fotograaf van de ploeg is) en de medewerking van meerdere mensen voor het vinden van foto’s (één per dorp per jaar) en bijhorende teksten, werd hun werk later gedeeltelijk verlicht door andere medewerkers. De rijkgevulde agenda toont het organisatievermogen van onze bevolking en het sterk verenigingsleven in onze dorpen. Wie al de kalenderexemplaren vanaf 1981 nog bezit – en die zijn zeker nog talrijke vermoed ik, – beschikt nu over een niet onbelangrijke verzameling foto’s en een hele brok geschiedenis van de twaalf dorpen van Heers. Onze oprechte dank aan Julien en vooral aan Luc en Jaak voor hun jarenlange volgehouden belangloze inzet en aan al onze talrijke medewerkers. Deze mensen bewijzen, jaar na jaar, hoe onontbeerlijk vrijwilligerswerk is in een goeddraaiende samenleving en dat tegenover elke prestatie niet noodzakelijk telkens een compensatie, financiële of andere, moet staan. Dit is het sterke contrast met de trieste huidige mentaliteit in onze eigenzinnige maatschappij met haar eigen-belang-eerst-geest en machtsgeile, geldzuchtige en egoïstisch ingestelde duistere personages. Ikke, ikke, ikke en de anderen kunnen stikken. Bedankt, Luc en Jaak, voor uw trouwe steun! Heden wordt u uit erkentelijkheid vanwege het plaatselijk bondsbestuur met veel genegenheid graag een herinneringsplaat aangeboden.

Eenzelfde bewijs van onbaatzuchtige inzet wordt elk jaar weer opnieuw geleverd door de gewaardeerde hulp van een hele ploeg, die ijverig en volgzaam al die kalenders, na het drukken, “bijeenraapt” en vorm geeft. De ontmoeting met deze goede vrienden roept dan in dankbaarheid de aangename herinneringen op aan het jarenlang samenzijn, samenwerken, samen leven en beleven uit de vervlogen dagen van veertig jaar trouwe werking in dienst van de Gezinsbond en zijn leden van de plaatselijke afdeling. Het is mij persoonlijk een waar genoegen vandaag vast te stellen hoeveel medemensen zich graag heel wat moeite getroosten om een handje toe te steken ten einde de kalender toch maar zo goed en zo juist mogelijk geïnformeerd, mooi en aantrekkelijk voor te stellen voor onze twaalf deelgemeenten. Voor al dat werk mag ik hier zeker niet vergeten de grote verdiensten sterk te onderlijnen van deze medewerkers, vooral omwille van de exclusiviteit van foto’s en verhalen, die ze voor onze kalender voorbehouden. Wat is het mij dan aangenaam dat werk te mogen coördineren en nog te kunnen instaan voor de eindredactie met zoveel bereidwillige steun van al deze medewerkers, waarvoor mijn oprechte dank, lieve mensen. Met de jaren wordt het immers steeds moeilijker teksten en bijpassende foto’s te verzamelen voor elk van onze twaalf dorpen. Voor enkele deelgemeenten hebben we wel nog voorraad voor meerdere jaren, maar niet meer voor alle twaalf. Deze kalender is een voorbeeld van ’t resultaat van een goede en efficiënte samenwerking. Maar bij het jonge bestuur zijn de wil en de inzet zeker aanwezig om, bij leven en welzijn en als ’t God belieft, lot de vijftigste editie en zelfs nog langer door te gaan.

Zo kwam onze kalender tot stand met dit jaar de 28ste uitgave (1981-2008), na veertig jaar (1967-2008) hernieuwde werking met de Gezinsbond, dertig jaar (11 november 1978) na het publiceren van “Het Dorpsverleden van Vechmaal” met de jaarlijkse voorstelling van de kalender in ons nu reeds twintig jaar (7 mei 1988) oude ontmoetingscentrum waartot spijt van wie, geïnspireerd door jaloezie of dwarsliggerij, ons deze zaal heeft benijd, elk jaar in november voor de genodigden een hartelijke en feestelijke ontvangst wordt bereid door de dames Els, Josiane, Nadine en Veerle. Van harte onze dank aan alle bestuursleden!!!

Bron: Dorpskalender gezinsbond 2008 – Arnold Dewelf


Vanschoonwinkel Georges april 2013

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *