100 jarige Rosalie Filips

Veulen heeft bijna een Eeuwelinge (titelt HBVL op 9 december 1952)

2020-Rosalie-Filips-100-jaarLieke Filips durft nog enkele jaartjes aan “ God en O. L. Vrouw hebben mij gezegend”
Wanneer ge hier te Veulen in de Kasteelstraat, hebben al velen opgemerkt, in zo’n watergat van beemden en beekjes uw leven moet slijten, dan zijt ge vóór uw vijftigste winter krom- en scheef getrokken van ’t jicht.» Dat leren de ketters… maar ze dwalen. Lieke Valley is daarvan een sprekend voorbeeld. Vanaf haar 26e jaar woont ze in die Kasteelstraat en met Gods zegen gaat ze op 17 Februari e.k. haar eeuwfeest vieren met een kranigheid en een levenslust, die we bij honderdjarigen zelden zijn tegengekomen.

EEN PAK BEDRIJVIGHEID
Ze noemen haar allemaal Lieke Valley, omdat haar moeder Valley heette, doch in de grote zwarte boeken van de burgerlijke stand, die berusten bij haar schoonzoon «Kaar» Vandersmissen, de sympathieke burgemeester van Veulen, staat haar naam geboekt als Rosalie Filips, geboren te Gelinden op 17 februari 1853, gehuwd op 20 Mei 1876 met Guillaume Smolders van Veulen.» Wanneer ge in dat afgelegen hoekje van het dorp haar nederig huisje betreedt, moet ge haar zelden zoeken in de zwartlederen zetel die naast de Leuvense stoof voor haar klaarstaat. Kijk maar rond in de huiskamer, hoe zij bedrijvig rondloopt, hoe zij op haar leeftijd nog de afwas doet, de tafel afdekt en licht huiswerk verricht. Op haar gerimpeld gezicht tekent zich die onverwoestbare, guitige — we zouden zelfs zeggen — jeugdige lach, die haar, oudemoederkensmuts als een anachronisme doet toeschijnen en haar tandeloze mond twee vriendelijke krulletjes geeft. De ontvangst van de gasten laat zij aan niemand anders over. Zij voelt zich nog fit genoeg om de bezoekers te woord te staan. — «Raymond, zegt zij tegen haar kleinzoon, geef de mensen een stoel… Mijnheer, hebt ge geen goesting voor een glaasje bier… Raymond, ga eens een fles bruine ophalen… Of heeft mijnheer misschien liever een wijntje ?»

ZO KREEG ZE GUILLAUME
Lieke Valley heeft in haar jeugd geen voorspoed gekend. Zij stamt uit een werkmansgezin met twee kinderen. Haar broer is lange jaren koster geweest te Gelinden. Haar moeder, die haar wellicht de levenskracht geschonken heeft voor een hoge ouderdom, stierf op 97 jarige leeftijd. Hoe jammer, dat slechts drie jaartjes ontbraken voor het eeuwfeest ! De twee kinderen hebben een harde Jeugd gekend, want… vraag het maar aan Lieke… in die tijd moest nog gewerkt worden voor een sneeke brood en een stuk spek. Lieke zelf heeft vanaf haar prille jeugd gedurende zeven jaar als meid gediend bij de juffers Vangrootloon te Gelinden. Daar heeft ze plots kennis gemaakt met de man, die later de vader van haar kinderen zou worden. Ze kan het nog zo typisch vertellen : «Op St-Lambertusdag, zegt ze, kwam Guillaume, die ik toen nog niet kende, “jalpers” (aardappelen) uitdoen te Gelinden. Ik stond samen met 2 meisjes bij Vangrootloon aan de deur. Toen hij voorbijkwam, lachte hij schalks in onze richting. Hij was ‘ne schone jong. Maar ik dacht, dat hij een oogske had op mijn twee vriendinnen. ‘S Avonds was hij nochtans thuis en vroeg hij mij, of ik wilde verkeren. Ik was nog maar 19 jaar. Vier jaar lang heeft hij achter mij gelopen. ledere Zaterdagavond stond hij te Gelinden op te wachten uit vrees, dat een ander mij voor zijn neus zou weghalen. Ik heb hem verkozen, doch ik kan u wel zeggen, dat hij op die vier jaar geen vinger of geen hand naar mij heeft mogen uitsteken. Toen ik 23 jaar was ben ik met hem getrouwd. Hij was een goede stielman, een schrijnwerker. We zijn nog te Gelinden blijven wonen, totdat we twee kindjes hadden. Toen zijn we verhuisd naar de Kasteelstraat te Veulen».MOOI GEZIN
Lieke Valley heeft negen eigen kinderen grootgebracht. Ze kan ze u nog allen bij name noemen. «Drie zijn reeds bij O. L. Heer» zal ze er dan aan toevoegen. Daarenboven heeft ze nog drie kleinkinderen grootgebracht. Op dit ogenblik mag ze derhalve bogen op 6 kinderen, 12 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.
Zij woont nog steeds in bij haar 72-jarige dochter Louise, haar 71-jarige zoon Jozef, een weduwnaar en diens 30-jarige zoon Raymond en haar 66-jarige zoon Roald.
Lieke drinkt en eet nog als een jonge. Zij beweert zelf dat een glaasje wijn of een sterke tas koffie kracht en levenslust schenken. Lezen kan ze nog zonder bril, tenminste in haar gebeden boek met letters als een koe.
Wanneer ge haar vraagt waaraan zij haar hoge leeftijd toeschrijft, zal ze u vrank antwoorden: “O.L. Heer en O.L.V hebben mij steeds beschermd.” Wij hebben dit antwoord geëerbiedigd en begrepen dat dit oud moederke haar leven steeds onder de hoede heeft gesteld van de hemel.
Toen wij klaar stonden om van haar afscheid te nemen hebben wij haar pas voorgoed leren kennen. Haar zoon Roald en dochter Louise wilden eveneens vertrekken om te gaan biechten voor de eerste zondag. “Roald en Louise, zegt ze, zorg dat ge spoedig terug zijt”
Ja, zelfs op die leeftijd zorgt Lieke Valley nog, dat haar 70 jarige kinderen in de voorgeschreven lijn lopen.
Wij wensen haar een heerlijk eeuwfeest.

Rosalie Filips werd geboren te Gelinden op 17 februari 1853, zij was de dochter van Lambert Philips en Marie Schepers. Op 18 februari 1876 huwde zij te Gelinden met Guillaume Smolders, zoon van Henri Smolders en Gertrude Valley. Hij werd geboren te Veulen op 21 april 1848.
Rosalie stierf op 100-jarige leeftijd te Veulen op 19 november 1953 en Guillaume stierf eveneens te Veulen op 4 juni 1898, hij werd 50 jaar oud.
Samen hadden zij 9 kinderen:
1.Marie (°1877 – † voor 1953)
2.Mathildis (°1878 – † voor 1953)
3.Guillaume (° voor 1880 – † voor 1953)
4.Louise (°1880 – † 1968)
5.Joseph (°1882 – †1956)
6.Victor (°1884 – †1965)
7.Raoul (°1886 – †1976)
8.Amandus (°1890 – †1960)
9.Josephine (°1895 – †1971)
Volgens het artikel in Hbvl werd zij Lieke Valley genoemd ‘naar haar moeder’, maar haar moeder noemde Schepers, terwijl haar schoonmoeder Valley noemde (raar). Haar moeder werd 88 jaar en geen  97 jaar zoals in het artikel vermeld is

Bron: Hbvl 9 december 1952 L Sterken


Georges Vanschoonwinkel mei 2020 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *