Grafmonumenten te Veulen

Grafmonumenten in Veulen.

De kerk van Veulen is rijk aan grafmonumenten. We vinden er onder andere de volgende liggende grafplaten :

De grafplaat van pastoor Lambertus Robijns, overleden in 1691. De graftekst is als volgt :

VENERABILIS DOMINUS LAMBERTUS
ROBYNS PASTOR FOLLONIENSIS AB
1665 AD ANNUM 1691
OBIIT DIE 27 APRILIS 1691
REQUIESCAT IN PACE
AMEN

Een tweede grafmonument behoort toe aan Marco d’Uwys, licentiaat in kanoniek recht en afkomstig van Lier. Zijn epitaaf is als volgt :

ICY REPOSE VENERABLE
MESSIRE MARCO DE
VWYS LICENCH EN DROI
CHANNOIEN DE LIERE
QUI TRE PASSA LE 19
DE NOVEMBRE 1618
PRIE DIEU POUR SON AMEN

Een derde grafsteen is deze van Jonker Willem van Merode, burggraaf van Loon en heer van Veulen en Duffel. Hij overleed in 1483. De tekst, in Gotische minuskels, op zijn grafplaat is de volgende :

HIER LEET BEGRAVE JONCKER WILLEM
VAN MERODE HEER TOT VOELEN
BURCHGRAVE TOT LOEN ENDE
HEER VAN DE VOCHDIJE VAN DUFFEL
DIE STARFF INT JAER MCCCC LXXXIII
OP DEN XXV DACH NOVEMBERN
BIDT VOOR DIE SIELE

 

De vierde liggende grafplaat hoort toe aan Johannes Quits, pastoor van Veulen, overleden op 12 oktober 1514. Zijn Latijnse graftekst luidt als volgt :

HIC IACET VENERABILIS VIR
DOMINUS IOHANNES QUITS
QUONDAM HUIUS ECCLESIAE
PASTOR QUI OBIIT ANNO
XVc XIIII DIE XII MENSIS
OCTOBRIS CUIUS ANIMA
REQUIESCAT IN PACE

De vijfde en laatste grafplaat die zich in de kerk bevindt is deze van Willem van Merode, heer van Veulen, Duffel en Goetsenhoven, erfborggraaf van Loon. Hij overleed in 1525 op 23 augustus, zijn echtgenote was Catherine Bauw. Op zijn grafsteen staat de volgende tekst :

IND MIDDEL ONDER DEN STEIJN VOOR DEN AUTAER
LEET NOCH BEGRAVEN HEER WILLEM VAN MEROEDE
RIDDER HEER TOT VOELEN GOETSENHOVEN
ENDE DER VOECHDIJEN VAN DUFFEL ERFFBORCHGRAVE
TOT LOEN ETC DIE STERFF INT IAER ONS HEEREN
DIE MEN SCREF MVc XXV DEN XXIII DACH IN DE
OESTMAENTOP SINT BARTOLOMEUS DACH
DES MERGENS ONTRENT IX UREN
BIDT VOER DIE ZIELE

Bij de verbouwing van de kerk in 1912 werden de grafstenen die voorheen in de kerk lagen rechtop geplaatst in de toren, en zwaar beschadigd. Schijnbaar is de grafplaat van Jeanne van der Aa, echtgenote van Willem de Merode, bij deze verbouwing verdwenen. Ondertussen zijn de grafplaten weer op de kerkvloer terechtgekomen maar van de grafplaat van Jeanne van der Aa is er geen spoor meer. Jeanne van der Aa was de echtgenote van Willem van Merode (+1483). Gelukkig kennen we het grafschrift nog en dit luidt als volgt :

HIER LEET BEGRAVE JANNE VAN DER AA
VROUWE TOT VOELEN ENDE ERFF
BORCHGRAVINNE TOT LOEN
WETTIGHE HUYSVROUWE IONCKER WILLEM
VAN MIRODE DIE STERFT INT IAER
MCCCC XCIII DEN VIERDE DACHE
JULII BIDT VOOR DIE SEELE
NON VI SED VIRTUTE

Buiten, naast de toren, ligt er nog een sterk afgesleten grafplaat toebehoorde aan Jan van Moffrant en zijn dochter. Het is een simpele rechthoekige steen, uit 1460, met in de rand het grafschrift in Gotische minuskels. Hij  overleed op Sint-Thomasdag, 21 december. In zijn “Notices sur les églises…” vermeldt kanunnik Daris deze grafsteen; hij noteerde zelfs het grafschrift dat luidt zoals volgt :

HIER LIET IAN VAN MOFFRANT DIE STARFFT
INT IAER M CCCC ENDE LX OP SINT
THOMAS DACH ENDE MARIE SIJN
NOTUERLET DOCHTER DIE STERFT INT IAER
MVc ENDE III DES IX DACHS SEPTEMBRIS

Twee grafkruisen van Veulen zijn voor de gewone voorbijganger niet zichtbaar. Inderdaad, zij zijn zeer goed verstopt. Het gaat hier over twee grafkruisen waarvan het ene achter het hoofdaltaar van de kerk ingemetseld is en het andere bevindt zich aan de binnenkant van de Lourdesgrot, nabij de kerk. Beide grafkruisen, met wapenschild, zijn pijlkruisen en dateren uit de 17de eeuw. We willen u uiteraard de afbeeldingen niet onthouden. Links zien we het wapenschild van de familie Wouters; rechts het wapen van de familie de Merode

Van beide grafkruisen is er een arm afgebroken, maar een gedeelte van de tekst is nog leesbaar. Op het eerste kruis staat de volgende tekst :

HIER LYGT
BEGRAVEN
…R DESCHRETEN YO…
IAN WONTERS DIE …
VERSCHEYDEN IS DEN …
1637…

… REQ

Het tweede grafkruis, in de Lourdeskapel draagt een Franstalige tekst, waarvan we een gedeelte spijtig genoeg niet meer kunnen oncijferen.

CY REPOSE
RICHARD
(de Merode) IADICT ESCHEVIN
(de Fologne) QUI TRESPASSA LE
… LAISSANT EN VIE SA
(femme mademoisel) LE NO… MOU …
PRIEZ DIEU
POUR SON
(ame)


Jo Billen augustus 2011

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *